Voľné miesta

Navigácia

 • Pokyny pre stravníkov

  Pokyny pre stravníkov na školský rok 2018/19 nájdete kliknutím TU.

 • Otvorenie šk. roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 sa uskutoční v pondelok 3.9.2018 o 8,30 h v átriu školy v prípade priaznivého počasia, v prípade nepriaznivého počasia v triedach.
  Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu dlhodobej práce na oprave mosta je sťažený prístup autami pred školu - zákaz vjazdu na Ul. Ing. Kožucha. 

 • Ročenka 2017/18

  Pripravili sme pre Vás prehľad akcií, súťaží, štatistík a udalosti školského roka 2017/18. Nájdete ich v Ročenke školy. Ročenku 2017/18 si stiahnete KLIKNUTÍM TU.

 • Veľké úspechy basketbalistov

  Záver školského roka priniesol ZŠ, Ing. O. Kožucha famózny úspech na Majstrovstvách Slovenska žiakov a žiačok ZŠ. Družstvo dievčat zložené zo žiačok 5. – 9. ročníka podalo fantastický výkon a celou súťažou tých najlepších basketbalových družstiev z celého Slovenska prešlo bez jedinej prehry, a tak sa naše dievčatá stali zaslúžene Majsterkami Slovenska vo svojej kategórii.
  Ani chlapci z našej školy sa nenechali zahanbiť a výrazne vylepšili svoje minuloročné 8. miesto, keď, vediac už o úspechu svojich spolužiačok, po heroickom výkone napokon získali za tretie miesto bronzové medaily. Poďakovanie za reprezentáciu školy a nášho mesta patrí nielen našim žiakom a ich učiteľkám (Mgr. E. Murgáčová, Mgr. K. Dovčíková), ktoré ich na turnaji viedli, ale aj basketbalovému oddielu ŠKBD aj BK 04 a ich trénerom, ktoré väčšinu našich žiakov vo svojich oddieloch trénujú.

  Fotogaléria

 • MŠO hokejbal

  Naši žiaci sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa v hokejbale. Organizátorom MŠO bola ZŠ Komenského. Svoje zručnosti predviedli: Oliver Koval z II.B, Samuel Husár z III.B, Andreas Gradžilo, Anton Petra a Sofia Gánovská z III.C, Sebastián Polčík, Oliver Hozza, Martin Pivovar a Dávid Šárga z III.D. S istotou, vzájomnou spoluprácou a húževnatosťou obsadili zaslúžené prvé miesto. Za reprezentáciu školy ďakujeme a srdečne blahoželáme.

 • MAJSTROVSTÁ SLOVENSKA V GYMNASTICKOM ŠTVORBOJI KATEGÓRIE „A“ ŽIAČOK A ŽIAKOV

  Dňa 15.5. 2018 našu školu reprezentovali chlapci kategórie „A“  na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl.  Celá táto súťaž prebiehala  v telocvični ZŠ s MŠ Dostojevského V Poprade. Po absolvovaní všetkých disciplín sa chlapci umiestnili na  peknom 4. mieste.  Dňa 16. 5. 2018 našu školu reprezentovali dievčatá kategórie „A“  na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl. Po absolvovaní všetkých disciplín sa dievčatá umiestnili na  peknom 7. mieste.

  Družstvo tvorili chlapci:
  Krotký Kristián - 1.B, Vincze Ľuboš - 1. B, Klein Adam - 3.A,  Piroch Peter - 2.B, Zeman Filip - 2.B

  Družstvo tvorili dievčatá:
  Košalková Michaela - 3.B, Pohlyová Marína - 2.C, Sakmáryová Kristína - 2.A, Šťastná Lucia - 3.A, Vaicová Nela - 3.A

  Pripravovala p. uč. Majerničková

  Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

  Fotogaléria

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – KRAJSKÉ KOLO

  Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach aj v tomto školskom roku privítalo víťazov okresných kôl z Košického kraja – Hviezdoslavov Kubín.  Z našej školy postúpili 3 žiaci, ktorí našu školu i okres vzorne a úspešne reprezentovali.  Svojím recitátorským  umením  porotu očarili a stáli na najvyššom stupienku.  V 2.kategórii v poézii  získal   1. miesto  Šimon Širilla /6.A/ a v próze 1. miesto  Adela Leibiczerová /5.A/. Ďalším úspešným recitátorom bol v 3.kategórii v poézii Ján Leibiczer /8.A/. Porota mu za jeho výkon udelila ocenenie – STRIEBORNÉ PÁSMO. Víťazi – Adelka a Šimon sa zúčastnia celoslovenskej prehliadky  recitátorov v Dolnom Kubíne.

  Fotogaléria

 • Výtvarná a literárna súťaž Villa Nova

  Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výtvarnú a literárnu súťaž Villa Nova k 750. výročiu prvej písomnej zbierky o našom meste. Zapojili sa aj žiaci našej školy.
  Za literárnu súťaž bola ocenená Patrícia Geciová zo 7.A za prózu s názvom Plebanus de Villa Nova.
  Vo výtvarnej súťaži boli úspešní v II. kategórii : 1. miesto: Samuel Dluhoš - 5.B, mimoriadne ocenenie získali: Soňa Meliorisová, Jessica Bigošová - 5.C, Marko Krempaský - 7.B, Lucia Lesňáková - 5.B. V III. kategórii získal 2. miesto Alex Novák zo 7.B triedy.
  Všetkým oceneným blahoželáme.

  Fotogaléria

 • Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády

  V dňoch 2. – 4. 5. 2018 sa na Smolenickom zámku pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku uskutočnil 10. jubilejný ročník Celoštátneho kola Dejepisnej olympiády. Naše mesto a Košický kraj vzorne reprezentovala Lucia Zajacová, žiačka 8. A triedy, ktorá sa vo svojej kategórii D – 8. ročník umiestnila na 3. mieste. Žiačku pripravovala Mgr. Šišková.

  Fotogaléria

  Viac informácií o celoštátnom kole TU

 • Okresné kolo biologickej olympiády D kategórie

  Dňa 25.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády D kategórie. V projektovej časti sa na 1. mieste umiestnil Adam Mistrík zo 6.C triedy.

  V teoreticko - praktickej časti 1. miesto obsadil Šimon Kirňák, 2. miesto obsadila Sofia Ostapuk, žiaci 7.A triedy. Na 3. mieste sa umiestnila Kristína Holečková a 6. miesto obsadila Lenka Šrobárová, žiačky 7.B triedy. Srdečne blahoželáme.

 • Shakespeare´s Memoriál

  Dňa 24. 4. 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Shakespeare´s  Memoriál v Základnej škole na Komenského ulici.  Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu a skončili na popredných miestach:

  1. miesto Samuel Frniak 3. A - 3. a 4. ročník            

  3. miesto  Miloš Neuvirth  9.A  9.ročník              

  Blahoželáme a ďakujeme pánom učiteľom za prípravu.

 • MŠO žiakov a žiačok 1. stupňa v minifutbale

  Naši žiaci sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa v minifutbale. Organizátorom MŠO bola ZŠ Z. Nejedlého. Svojou bojovnosťou a húževnatosťou obsadili zaslúžené prvé miesto. Našu školu reprezentovali: Andreas Gradžilo a Anton Petra z III.C,Oliver Hozza, Martin Pivovar a Sebastián Polčík z III.D, Matúš Tӧkӧly zo IV.C, Radoslav Vikartovský, Tamara a Tereza Hasajové zo IV.D. Srdečne blahoželáme.

  Fotogaléria

 • KRAJSKÉ KOLO v gymnastickom štvorboji

  Po úspešnom okresnom kole v gymnastickom štvorboji sme dňa 19. 4. 2018 cestovali do Košíc na Majstrovstvá kraja. V špeciálnej telocvični boli opäť úspešní.

  A kategória dievčatá – 1. miesto - Košalková Michaela – 3.B, Pohlyová Marína – 2.C, Sakmáryová Kristína – 2.A, Šťastná Lucia – 3.A, Vaicová Nela – 3.A

  A kategória chlapci – 1. miesto - Krotký Kristián – 1.B, Vincze Ľuboš – 1. B, Klein Adam – 3.A,  Piroch Peter – 2.B, Zeman Filip – 2.B

  Ocenení boli aj najlepší individualisti: 1. miesto Košalková Michaela 3. miesto Šťastná Lucia 1. miesto Vincze Ľuboš, 2. miesto Piroch Peter, 3. miesto Klein Adam

  C kategória dievčatá - Súťažili len v individuálnej súťaži, vzhľadom k tomu, že pre chorobnosť bol nedostatok pretekárok na súťaž družstiev.

  Individuálne umiestnenie: - 4. miesto – Nina Ratkovská, 5. miesto – Vanesa Labancová

  Fotogaléria

 • Krajské kolo Geografickej olympiády

  Táto súťaž vedie žiakov k pochopeniu sveta ako multikultúrneho priestoru, a tým k akceptovaniu zvykov, tradícií a spôsobu života obyvateľov iných krajín sveta. Vedie tiež ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti, a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. Naši žiaci sa po úspešnom zvládnutí predchádzajúcich kôl zúčastnili 12.apríla krajského kola v Košiciach a v silnej konkurencii nielenže sa stali úspešnými riešiteľmi, ale dosiahli aj veľmi pekné umiestnenia. 5.miesto: Samuel Kačenga z 9.A, 9.miesto: Filip Sabovčík zo 6.A a 10.miesto: Lucia Zajacová z 8.A. Srdečne blahoželáme!

 • IQ olympiáda

  10.apríla sa našej škole uskutočnilo školské kolo IQ olympiády, ktorá je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií. Je to súťaž postupová a prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále). Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať a je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí, keďže je zostavená ako sada logických úloh. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu. Školského on-line kola sa zúčastnilo spolu 30 žiakov, ktorí dosiahli veľmi pekné výsledky. Do regionálneho semifinále postupujú 3 žiaci:  Neuvirth Miloš, Hagovská Daniela a Kriváková Kristína z 9.A triedy. Dúfame, že sa im tam bude dariť aspoň tak dobre, ako v školskom kole.

  Fotogaléria

 • Finálové kolo Logickej olympiády

  Už po šiestykrát sa na východe Slovenska uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2300 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovala viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl. Celoslovenské finálové kolo sa konalo 11. apríla 2018 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Našu školu reprezentovali 2 žiaci v z 1.stupňa a 2 žiaci z 2.stupňa. Najlepšie na 5.mieste sa umiestnil Šimon Kirňak zo 7.A triedy. Aj ostatní súťažiaci Damián Kasňák zo 4.B, Juraj Magnuševský z 3.A a Kim Uey Le Duy zo 7.A boli úspešní riešitelia. Žiakom srdečne blahoželáme. 

  Fotogaléria

 • Olympiáda ruského jazyka

  Dňa 11. 4. 2018 sa na ZŠ na Lipovej ulici uskutočnilo okresné kolo ORJ. Našu školu vzorne reprezentovali a svoje výborné komunikačné zručnosti preukázali žiačky Vanesa Labancová a Zuzana Mackovjaková z 8. B triedy, ktorá obsadila 1. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. Šišková.

  Fotogaléria

 • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

  Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku. Cieľom je prezentovať krásu písaného slova. Recitátori z našej školy, ktorí postúpili z obvodného kola sa stretli a bojovali v okresnom kole tejto súťaže. Uskutočnilo sa 27.marca 2018 v Galérii umelcov Spiša. Naši recitátori vzorne a úspešne reprezentovali našu školu.
  Adelka Leibiczerová /5.A/ sa umiestnila v próze na 1.mieste. Prvenstvo si odniesol v poézii aj Šimon Širilla /6.A/. Do krajského kola si svojím prednesom vybojoval cestu aj Ján Leibiczer /8.A/. Srdečne im blahoželáme a za reprezentáciu ďakujeme i ostatným recitátorom.
  Krajské kolo sa uskutoční v Michalovciach v mesiaci apríl.

  Fotogaléria

 • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 22. 3. 2018 sa na Filozofickej fakulte v Košiciach uskutočnilo krajské kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády. Našu školu vzorne reprezentovali víťazi okresného kola. Lucia Zajacová z VIII. A v kategórii D obsadila 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo. Aj ostatní - Šimon Kirňak VII. A, Barbara Birošová VIII. A, Samuel Kačenga IX. A - boli úspešní riešitelia. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.

  Fotogaléria

 • Okresné kolo Pytagoriády

  Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Aj tento rok naši žiaci obstáli medzi najlepšími žiakmi z okresu výborne. Okresné kolo sa konalo 13. a 14 marca a naši žiaci tvorili 30% úspešných žiakov okresu. Srdečne blahoželáme.
  P8:
  1. miesto: Ječim Branislav 7.A
  4. miesto: Hamrák Tomáš 8.A
  10. miesto: Mackovjaková Zuzana 8.B
  13. miesto: Rumanová Michaela 8.B
  16. miesto: Dovalová Juliana 8.A
  P7:
  1. miesto: Ječim Branislav 7.A
  2. miesto: Krotký Filip 7.C

  4. miesto: Kvasňáková Alica 7.A
  P6:
  2. miesto: Sabovčík Filip 6.A
  3. miesto: Murdžáková Ema 6.B
  7. miesto: Jakubec Tomáš 6.A
  12. miesto: Palušáková Lenka 6.A
  P5:
  1. miesto: Nováková Lenka 5.A
  2. miesto: Boroš Matej 5.A

  5. miesto: Kvasňák Damián 4.B
  7. miesto: Da Cruz Carlota Sofia 5.A
  12. miesto: Novák Oliver 5.A
  17. miesto: Bojadiev Jordan 4.A
  26.miesto: Dunčko Jerguš 5.A
  P4:
  2. miesto: Malejčík Marek 4.A

  4. miesto: : Bojadiev Jordan 4.A
  5. miesto: Klein Adam 3.A
  6. miesto: Kvasňák Damián 4.B
  7. miesto: Sliva Patrik 4.A
  13. miesto: Vresilovič Matúš 3.A
  P3:
  2. miesto: Klein Adam 3.A
  3. miesto: Sliva Dominik 2.A

  4. miesto: Nováková Patrícia 3.A
  5. miesto: Franko Tomáš 3.A
  7. miesto: Lorko Enrico 3.B

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria