Voľné miesta

Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: sekretariat.zskozuchasnv@gmail.com alebo 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko 053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová 0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová 0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková 053 442 60 69 - ekonómka školy

 
Pozícia:

učiteľ II. stupňa na vyučovanie predmetu MAT   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:24.8.2020
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady stanovuje vyhláška MŠVVaŠ 1/2020.
Pracovné miesto je voľné od 24. 8. 2020 a je určené aj pre absolventov. Žiadosti s priloženým štruktúrovaným životopisom zašlite na adresu: ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves do pondelka 8. 6. 2020 do 12. hod. Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na pracovný pohovor.
 

 
Pozícia:

učiteľ II. stupňa na vyučovanie predmetu TSV   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:24.8..2020
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady stanovuje vyhláška MŠVVaŠ 1/2020.
Pracovné miesto je voľné od 24. 8. 2020 a je určené aj pre absolventov. Žiadosti s priloženým štruktúrovaným životopisom zašlite na adresu: ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves do pondelka 8. 6. 2020 do 12. hod. Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na pracovný pohovor.
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria