• Základná škola Ing. O. Kožucha 11, SNV
    • Vitajte na našej modernizovanej webovej stránke. Rozdiel je najmä v mobilnej a tabletovej verzii (hlavne menu je vpravo hore 3 čiarky)...
    • Modernejšia škola
    • Modernejšia škola
    • Učiteľský kolektív 2021/22
      • Deň finančnej gramotnosti

       28. 11. 2023

       Dňa 23. 11. 2023 sme mali v škole integrované tematické vyučovanie venované Finančnej gramotnosti. Či sa nám to páči alebo nie, bez peňazí nie sme schopní fungovať; nemali by sme čo dať do úst, nemali by sme strechu nad hlavou, či nemohli by sme chodiť na výlety s našimi najbližšími. Hoci zoznam materiálnych vecí, ktoré by sme si želali, je takmer nekonečný, obsah peňaženky nie - je podmienený výplatnou páskou. A preto je v záujme nás, míňať tieto peniaze čo najšetrnejšie. A presne o tom je finančná gramotnosť - vedieť efektívne hospodáriť s financiami. K zvládnutiu tejto témy sme využívali rôzne aktivity – vyrábali sme peňaženky, boli sme v obchode nakupovať, hrali sme divadlo, čítali rozprávky, vytvárali plagáty, súťažili, lúštili krížovky, vyrábali pexeso, riešili rôzne finančné úlohy, besedovali s finančnými poradcami, pracovníkmi poisťovne, banky a študentmi zo Strednej ekonomickej

      • Týždeň s britským lektorom

       28. 11. 2023

       Týždeň s britským lektorom v našej škole a lektor prvý krát v Spišskej Novej Vsi V dňoch 20. až 24. novembra 2023 na našej škole pôsobil ako lektor pán David, pôvodom z britského Liverpoolu. Žiaci mali možnosť komunikovať v angličtine s rodeným Britom. Hodiny boli zážitkové, vtipné, žiaci v nich prejavili svoje emócie.
       Mali možnosť nielen počuť originálnu britskú výslovnosť, ale používali angličtinu v komunikácii, čím získali aj komunikačné schopnosti, zlepšili si schopnosť porozumieť hovorenému slovu, zapájať sa do konverzácie, používať cudzí jazyk v rôznych situáciách. Prínosom hodín bolo aj odstránenie strachu z rozprávania v cudzom jazyku a s tým súvisiace zvýšenie sebavedomia žiakov. Na záver všetci zúčastnení získali certifikáty.

      • Floorbalový turnaj tried

       24. 11. 2023

       Mesiac október a november sa niesol v znamení floorbalu, kedy si mohli žiaci jednotlivých ročníkov a tried zmerať sily v tomto športe v popoludňajších hodinách.

       Účasť hlavne v piatom, šiestom a v siedmom ročníku bola vynikajúca o čom svedčili aj vynikajúce výkony žiakov, nechýbala bojovnosť, nasadenie, chcenie, ale zároveň aj fair-play a vzájomná úcta voči súperom.

      • Beseda s aktivistom OZ Spišská bez bariér 

       24. 11. 2023

       Na hodine etickej výchovy sme medzi nami privítali aktivistu z OZ Spišská bez bariér Viktora Pamulu, ktorý si pre nás pripravil besedu na tému "Cesta k inklúzii". Porozprával nám o mnohých fyzických a psychických problémoch, s ktorými sa každodenne ako zdravotne znevýhodnený človek stretával a naďalej stretáva. Dal nám výborný návod, ako by sme mohli zmeniť naše vnímanie takýchto ľudí, zamyslieť sa nad tým, neodsúvať ich na okraj spoločnosti a byť voči nim viac všímaví. Žiaci si mohli na chvíľu vyskúšať, aké je to byť človekom na vozíčku a uvedomiť si tak odlišnosť života ľudí so zdravotným hendikepom. Na vlastnej koži zistili, ako im vie skomplikovať život tak banálna vec, akou je napríklad prah dverí. Po zaujímavom rozhovore a skúške "na vlastnej koži" prišli na rad otázky, ktorými žiaci Viktora veru nešetrili. Ďakujeme mu, že si našiel čas, prišiel medzi nás a my sme mohli spoločne za

      • Ferčekovská desiatka

       21. 11. 2023

       Tak ako každý rok sa naša škola zapojila do súťaže Ferčekovská desiatka dňa 17.11. 2023. Napriek upršanému počasiu si žiaci mohli vyskúšať svoju vytrvalosť vo svojej kategórii a zabehnúť si danú dĺžku. Všetci došli do cieľa v zdraví a s dobrým pocitom. Veľké poďakovanie patrí organizátorom, bežcom, ale aj rodičom, ktorí podporili svoje deti a dovolili bežať za každého počasia. Z 1. a 2. stupňa sa zúčastnili tieto deti: Tobias Zekucia 1.A, Gregor Rusch 1.C, Viliam Bielek 2. A, Boris Faltin 2.B,Juraj Škorvánek 3.A, Ivan Lisoň 3.D, Oliver Kováč 4.B, Henrietta Revajová 7.A. Niektorí bežci sa vo svojej kategórii umiestnili na popredných miestach.1. miesto: Stella Janíková 2.A, Ela Jarošincová, Matias Kozub 4.A. 2. miesto: Nikolas Nowaczek 1.C,Tamara Kozáková 5.A. 3. miesto: Adam Skuban 1.D,Ema Urbanová 2.A, Rastislav Šupol 3.C a Natália Rumančíková 5.A. Srdečne blahoželáme.

      • Týždeň farieb

       21. 11. 2023

       Druhý novembrový týždeň sa na našej škole niesol v netradičnom duchu. Bol totiž oproti iným niečím zvláštny, pretože každý deň ste stretávali na chodbách, či v triedach spolužiakov a učiteľov oblečených v jednej farbe. Týždeň farieb, ktorý bol od 6.11. do 10.11. je úspešne za nami a niesol sa v duchu piatich rôznych farieb a to čierna, biela, modrá, zelená a červená. V pondelok sme prišli do školy zahalený v čiernej farbe. Hoc to nie je práve tá najkrajšia farba na začiatok týždňa, no napriek tomu zožala veľký úspech, najmä u starších žiakov, pretože je nimi obľúbená. Predovšetkým mala symbolizovať úctu a spomienku mesiaca november, ktorý sa nesie v dušičkovom duchu, ale je tiež symbolom elegancie. Utorok nám chodby školy rozjasnila biela farba a naozaj to niekedy na nich vyzeralo tak, ako keď poletujú snehové vločky a anjeli. Túto farbu si veľmi obľúbili malí anjeli z prvého stupňa. Str

      • iBobor 2023/24

       16. 11. 2023

       Do 17. ročníka celoslovenskej informatickej súťaže iBobor sa zapojili aj žiaci našej školy v počte 121. Táto súťaž prebiehala 06. – 10. novembra 2023, zúčastnilo sa jej 129 965 súťažiacich.

       Najlepší z našej školy bol Ján Majerník (8.A), ktorý získal 75 bodov (z 80) a jeho percentil je 99,2. Všetkým súťažiacim a úspešným riešiteľom blahoželáme.

      • V spoločnosti  najúspešnejších žiakov mesta Spišská Nová Ves

       15. 11. 2023

       Deň študentstva – 17. november - už tradične prináša ocenenie najúspešnejším žiakom a študentom základných a stredných škôl z rúk najvyšších predstaviteľov nášho mesta. V slávnostných priestoroch mestskej radnice dňa 15. 11. 2023 privítal najlepších žiakov mesta p. viceprimátor Jozef Gonda, ktorý ocenil talent, snahu, vôľu i vytrvalosť tých, ktorí dokázali dosiahnuť skvelé výsledky na krajských a celoslovenských súťažiach. Našu ZŠ Ing, O. Kožucha reprezentovali Dominik Sliva, Nela Štepitová, Sára Štepitová, Nela Hozzová, Daniel Catalá Giménez, Patrik Sliva, Adrián Kerita, družstvá gymnastiek, ktoré zastupovala Dominika Biganič a družstvo streetbalistiek s kapitánkou Elou Holečkovou a doplnila nás aj Sophia Hudáková za svoje skvelé výsledky v ZUŠ. Verme, že táto partia skvelých žiakov našej školy nájde ďalších nasledovníkov aj v tomto roku, aby sme aj budúci rok boli najúspešnejšou

      • MŠO - Florbal

       10. 11. 2023

       Mestská športová olympiáda sa po troch rokoch vrátila späť. S veľkou radosťou sme sa zúčastnili florbalového turnaja škôl, ktorý sa uskutočnil 9.11.2023 v telocvični ZŠ Nad Medzou. Predviedli sme krásnu tímovú hru. Z ôsmych škôl sme obsadili zaslúžené 2. miesto. Z výsledku sa tešia Matias Kozub – 4.A, Tobiáš Hovaňák, Damián Comba – 4.B, Adam Mišenčík, Oliver Pavlík – 4.C, Kamil Maršalek, Dávid Vrábeľ – 4. D, Adam Lesňák, Oskár Bartoš, Martin Pollák – 3.B.
       Srdečne blahoželáme!

   • Pre všetkých

   • Partneri

    • NP PoP II
   • Prihlásenie 

    • Facebook

    • Už nás najdete aj na FB

     Kliknite na logo

   • Zvonenie

    Utorok 5. 12. 2023
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • OKO - školský časopis 

    Najnovšie číslo TU

    Online verzia TU

    Viac o časopise TU

    Staršie čísla TU

    • ZRPŠ 2023/24

     • POPLATKY

      žiak - 16 €,   (žiak v HN - 6€)

      súrodenec - 8 €, (súrodenec v HN - 3€)

      Číslo účtu OZ:
      SK25 0900 0000 0001 0138 3274

      Číslo účtu IND:
      SK97 0900 0000 0005 2462 0526

      Variabilný symbol: osobné číslo, ktoré je pridelené každému žiakovi

   • Mapa

   • Počítadlo návštev

    Počet návštev: 4682407