Navigácia

PartneriMapa

Počet návštev: 4590082

Nedeľa 21. 4. 2019

ERASMUS +

kliknite na obrázok, pre podrobnosti

Školský časopis OKO

Školský časopis OKO

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa dozviete o časopise OKO a jeho úspechoch. 

O časopise OKO

Najnovšie číslo časopisu OKO si stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz: oko_5_2018.pdf

 

ZRPŠZRPŠ

POPLATKY

žiak - 14 €,   (žiak v HN - 6€)

súrodenec - 7 €, (súrodenec v HN - 3€)

Číslo účtu OZ: SK25 0900 0000 0001 0138 3274

Číslo účtu IND: SK97 0900 0000 0005 2462 0526

Variabilný symbol: osobné číslo, ktoré je pridelené každému žiakovi

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

kliknite na obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti mestu 2016

 

Regionálny deň 2018

Kliknite si na odkaz a prezrite si knihu naších exkurzii v rámci Regionálneho dňa.

Kniha exkurzií TU.

Novinky

 • Dňa 9.apríla 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 6., 7. a 8.
  ročníka. Záujem týchto žiakov o matematiku a ich dobrá pripravenosť sa prejavila aj
  v celkovom umiestnení v rámci okresu. Srdečne blahoželáme!
  MO 6.roč.
  1.miesto: Matej Boroš VI.A
  1.miesto: Lenka Nováková VI.A
  5.miesto: Carlota Sofia Da Cruz VI.A
  12.miesto: Matúš Holotňák VI.A
  MO 7.roč.
  1.miesto: Filip Sabovčík VII.A
  4.miesto: Viliam Karol Kubičár VII.A
  7.miesto: Tomáš Jakubec VII.A
  10.miesto: Samuel Bobko VII.C
  MO 8.roč.
  1.miesto: Branislav Ječim VIII.A

 • Dňa 10. 4. 2019 sa uskutočnia v školskej jedálni interaktívne prednášky – popularizácia vedy s témou: Svet zvierat – Krása a kamufláž - pre žiakov IND I. stupňa na 2. vyučovacej hodine Svet zvierat - Zvieracie kuriozity – správanie – pre žiakov IND II. stupňa na 3. vyuč. hodine

  Dňa 11. 4. 2019 sa uskutoční zábavné popoludnie - Veda je zábava – o 14.00 h. v odborných učebniach na 2. poschodí, Lego roboty v multimediálnej učebni a Modelári na chodbe na 1. poschodí.

 • Mat X je online internetová tímová súťaž z matematiky pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v rámci Slovenka a Česka. Z našej školy sa jej 28. marca zúčastnili 3 tímy, ktoré preukázali výborné výsledky a tým dosiahli aj veľmi pekné umiestnenie. Súťažilo celkom 316 tímov.1. miesto obsadili žiaci 8.ročníka v zložení: Ječim B., Kirňak Š .,Kvasňaková.A. a Le Duy Kim.Na 2. mieste skončili deviataci: Zajacová L., Hamrák T., Rumanová M., Midlíková R.Zahanbiť sa nedali ani siedmaci, ktorí v zložení Sabovčík F., Jakubec T., Kubičár V., Vitko T. získali 5. miesto.Žiakom srdečne blahoželáme. Sme na vás hrdí!

 • V dňoch 26. a 27. marca sa uskutočnil už 40.ročník okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda.
  Naši žiaci opäť preukázali výborné vedomosti z matematiky a v rámci úspešných žiakov okresu tvorili
  27 %. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme.
  P8
  1. miesto: Ječim B., 8.A
  2. miesto: Kvasňáková A., 8.A

  8. miesto: Le Duy K., 8.A
  9. miesto: Krotký F., 8.C
  14. miesto: Kirňák Š., 8.A
  P7
  1. miesto: Sabovčík F., 7.A

  4. miesto: Murdžáková E., 7.B
  5. miesto: Jakubec T., 7.A
  6. miesto: Henzely E., 7.B
  P6
  1. miesto: Boroš M., 6.A

  4. miesto: Da Cruz C., 6.A
  P5
  1. miesto: Klein A., 4.A
  2. miesto: Kvasňák D., 5.A
  3. miesto: Boiadjiev J., 5.A

  5. miesto: Malejčík M., 5.A
  7. miesto: Vresilovič M., 4.A
  8. miesto: Dugasová L., 5.B
  14. miesto: Juríková N., 5.A
  18. miesto: Sliva P., 5.A
  P4
  1. miesto: Vresilovič M., 4.A
  2. miesto: Klein A., 4.A
  3. miesto: Magnuševský J., 4.A

  5. miesto: Sliva D., 3.A
  6. miesto: Nováková P., 4.A
  12. miesto: Mlynarčík M., 4.A
  17. miesto: Šárga D., 4.D
  18. miesto: Pivovar M., 3.C
  19. miesto: Kokoruďa M., 4.A
  23. miesto: Frniak S., 4.A
  45. miesto: Lorco E., 4.B
  46. miesto: Hecko M., 4.A
  47. miesto: Hudáková S., 4.B
  P3
  3. miesto: Sliva D., 3.A
  4. miesto: Tokolyová N., 3.A
  5. miesto: Majerní J., 3.A
  14. miesto: Mužík H., 3.C
  16. miesto: Kubík R., 3.A
  17. miesto: Geci R., 3.A
  25. miesto: Hrebenárová A., 3.D

 • 29.3.2019 Posledný deň nášho pobytu sme dokončili aktivity. Pozreli sme výrobu vína. Rozlúčili sme sa na záverečnej párty, po ktorej sme sa šli pozrieť, ako sa stavajú veže z ľudských tiel. Mali sme sa výborne.

  28.3. 2019 Dnešný deň nás čakala návšteva mesta Taragona. Prešli sme sa po Pont del Diable a pokračovali sme prehliadkou mesta. Deň sme zakončili v starovekom Montblanc.

  27.3.2019 Tento deň bol zameraný na plnenie úloh vyplývajúcich z projektu, kde žiaci predstavili rozprávky typické pre Slovensko a úlohou našich partnerov bolo uhádnuť názov tejto rozprávky. Santes Creus je kláštor, ktorý je pýchou tejto oblasti a páčil sa nám veľmi.

 • ZŠ Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi pozýva rodičov detí narodených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 na zápis detí do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. až 5. apríla 2019 (vrátane) v čase od 8.00 h do 17.00 h v priestoroch základnej školy. K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa. Rodič so sebou prinesie rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.
  V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ chceme osloviť rodičov, resp. starých rodičov detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území Slovenska v základnej škole v Spišskej Novej Vsi, aby informáciu o mieste pobytu alebo potvrdenie o návšteve školy doručili na Mestský úrad, odd. školstva.
  V dňoch 1. a 2. apríla 2019 budú v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves zapisované len deti, ktorých bydlisko je na území mesta Spišská Nová Ves a to podľa školských obvodov

 • 26.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo 7. ročníka Logickej olympiády. Súťaž, určená žiakom s intelektovým nadaním preverila ich znalosti a zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení. Realizovala sa v 2 kategóriách bez použitia akýchkoľvek pomôcok.
  Kategória A (1. – 4- roč.) písalo spolu: 34 žiakov, úspešní: 5 žiaci
  1.Klein Adam IV.A
  2. Magnuševský Juraj IV.A
  3. Le Duy Khan An IV.A
  Kategória B(5. – 9- roč.) písalo spolu: 36 žiakov, úspešných: 31 žiakov
  1. Ječim Branislav VIII.A
  2. Kirňak Šimon VIII.A
  3. Krotký Filip VIII.C
  Žiakom srdečne blahoželáme a postupujúcim do celoslovenského finále prajeme, aby sa stali úspešnými riešiteľmi.

 • Naši žiaci majú za sebou úspešné Krajské majstrovstvá v bedmintone, ktoré sa uskutočnili v Košiciach 26. a 27. 2. 2019. Dievčatá z 5.C Simona Hadušovská, Vanda Hadušovská a Nela Štepitová príjemne prekvapili a v konkurencii 9 škôl obsadili 5. miesto. Chlapci Ján Dzurňák 7.B, Martin Bartko 7.B a Samuel Bobko 7.C vo veľmi silnej konkurencii 8 škôl obsadili 4. miesto. Blahoželáme.

 • Základné informácie o Testovaní 9 nájdete kliknutím TU.

 • 14. 2. 2019 sa na ZŠ na Lipovej ulici uskutočnil 11. ročník okresného kola dejepisnej olympiády. Naši žiaci, víťazi školského kola, preukázali, že majú dobré historické vedomosti, výborne vyriešili pomerne ťažké zadané úlohy a umiestnili sa na popredných miestach.
  Kategória F – 6. ročník, 14 žiakov
  2. miesto Martin Sakmáry 6. A, 68 b
  Kategória E – 7. ročník, 12 žiakov
  1. miesto Filip Sabovčík 7. A, 82 b
  2. miesto Boris Buček 7. C, 80 b

  Kategória D – 8. ročník, 13 žiakov
  1. miesto Patrícia Géciová 8. A, 92 b
  3. miesto Šimon Kirňak 8. A, 86 b

  Kategória C – 9. ročník, 21 žiakov
  1. miesto Lucia Zajacová 9. A, 97 b
  2. miesto Barbara Birošová 9. A, 89 b

  Žiakov pripravovala Mgr. Šišková.

 • 12.2.2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády C kategórie. V teoreticko-praktickej časti 1. miesto obsadila Zuzana Mackovjaková z 9.B triedy. Na 2. mieste sa umiestnila Barbara Birošová z 9.A triedy. 3. miesto obsadil žiak 8.A triedy Šimon Kirňák. Úspešnou riešiteľkou bola aj Juliána Dovalová z 9.A triedy, ktorá sa umiestnila na 8. mieste. Srdečne blahoželáme.

 • Po úspešnom zvládnutí školského kola sa prví traja žiaci z každej kategórie zúčastnili okresného kola geografickej olympiády , ktoré sa konalo 6.2.2019 a potvrdili tam svoje teoretické aj praktické znalosti z geografie. Všetci zúčastnení dosiahli veľmi pekné umiestnenie:
  1. miesto: Malejčík Marek V.A
  12. miesto: Nina Juríková V.A
  2. miesto: Sabovčík Filip VII.A
  3. miesto: Da Cruz Sofia VI.A
  4. miesto: Nováková Lenka VI.A
  2. miesto Zajacová Lucia IX.A
  3. miesto: Ječim Branislav VIII.A
  7.miesto: Hamrák Tomáš IX.A

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % resp. 3% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie.

  Viac podrobností TU.

 • Ubezpečujeme našich stravníkov, že naša školská jedáleň nenakupuje poľské mäso. Škola má zmluvy so slovenskými dodávateľmi jatočného mäsa a hydiny a pôvod mäsa je slovenský.

 • V stredu 30. 1. sa v zasadačke MsU v SNV stretli najlepší riešitelia školského kola matematickej olympiády piateho a deviateho ročníka. Naši žiaci opäť dokázali, že v matematických súťažiach patria medzi najlepších a až siedmi z nich boli úspešnými riešiteľmi. V kategórii Z5 skončili: Juríková Nina na 1. mieste, Kvasňák Damián na 3. mieste, Boiadjiev Jordan na 4. mieste a Malejčík Marek na 6. mieste (všetci z 5.A). Medzi deviatakmi skončila Dovalová Juliána na 2. mieste, Hamrák Tomáš na 6. mieste a Zajacová Lucia na 9. mieste (všetci z 9.A) Blahoželáme a deviatakom želáme veľa úspechov na krajskom kole.

 • Víťazi školského kola v prerozprávaní povestí pod názvom ,,Šaliansky Maťko“ nás úspešne reprezentovali v okresnom kole. Uskutočnilo sa 29.januára 2019 v Dome Matice slovenskej v našom meste. Všetci traja sa umiestnili na medailových pozíciách a dvaja postupujú do krajského kola.
  1.miesto: Jakub Hanzely /3.A/ - 1.kategória
  1.miesto: Ella Holečková /4.B/ -2.kategória
  2.miesto: Bibiána Birošová /7.A/ - 3.kategória
  Srdečne blahoželáme a ďakujeme !

 • 17. januára 2019 sa uskutočnilo Okresné kolo v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentoval Šimon Kirňak z 8.A triedy a získal pekné 4. miesto. Blahoželáme.

 • Žiaci našej školy sa aj v tomto roku (16.1.2019 zúčastnili okresného kola olympiády z anglického jazyka. V kategórii 1A (mladší žiaci) nás reprezentoval Tomáš Vitko (7.A), ktorý sa umiestnil na peknom 4. mieste. V kategórii 1B (starší žiaci) obsadila 7. miesto Lucia Zajacová (9.A). Blahoželáme.

 • Dňa 21.12.2018 sa v našej škole uskutočnil prierezový deň Osobnostný a sociálny rozvoj. V decembri sme si pripomenuli Deň ľudských práv (10.12.) a Medzinárodný deň ľudskej solidarity (20.12.), s ktorými náš prierezový deň tematicky úzko súvisí. Bol to zároveň posledný deň vyučovania pred vianočnými sviatkami, počas ktorých majú k sebe ľudia bližšie ako inokedy. Preto boli všetky aktivity tohto dňa zamerané na prehĺbenie medziľudských vzťahov, zamyslenie sa nad životom a právami rôznych sociálnych skupín – detí, seniorov, ľudí opustených, bez domova, etnických skupín, imigrantov a pod. Na vyučovacích hodinách žiaci diskutovali o zlepšení medziľudských vzťahov, o svojich právach a povinnostiach, o pomoci ľuďom v núdzi, tvorili texty na tieto témy, vianočné pozdravy, hrali sa rôzne prosociálne hry. Žiaci a učitelia zapojení do projektu Zelená škola zorganizovali burzu výrobkov, ktoré vytvorili žiaci, učitelia 1. stupňa a vychovávateľky na hodinách výtvarnej výchovy a v ŠKD a ktoré si mohli žiaci kúpiť za symbolickú sumu. Vyučujúci 1. a 2. stupňa spolu so žiakmi zorganizovali Vianočnú akadémiu pre prípravný, nultý a prvý ročník. Počas posledných dvoch vyučovacích hodín sa v triedach uskutočnili triedne vianočné besiedky. Tu si už žiaci program pripravili sami. Prierezový deň Osobnostný a sociálny rozvoj pripravila predmetová komisia Umenie a kultúra.

 • Najnovšie číslo nášho časopisu OKO nájdete kliknutím TU.

 • Volám sa Viktória Lapšanská a som žiačkou 8. ročníka. Moja mamka pracuje na našej škole už niekoľko rokov a som na ňu hrdá nielen za to, že sa o mňa stará, ale aj za niečo, čo nedokáže ktokoľvek. Moja mamka už niekoľko rokov pravidelne darúva svoju krv pre tých, ktorí to pre svoj život nevyhnutne potrebujú. Pred pár dňami bola dokonca ocenená na Radnici nášho mesta striebornou Jánskeho plaketou. Vyrovnala sa tým našej p. kuchárke Svetlane Rovderovej a nášmu p. učiteľovi Ľ. Jakubovovi, ktorí sú tiež majiteľmi striebornej Jánskeho plakety. Ocenenie na Radnici bolo veľkým dňom nielen pre moju mamku, ale aj pre jej kolegyňu p. Máriu Frišlovičovú, ktorá získala bronzovú Jánskeho plaketu. Moja mamka túži pomáhať i ďalej avšetci spolu chcú za nezištné darcovstvo najvzácnejšej ľudskej tekutiny získať aj zlaté ocenenie Jánskeho plaketou. Všetkých štyroch
  darcov dobre poznám a veľmi si ich za to vážim. Nech je takýchto ľudí aj na našej škole čo najviac.

 • Viac ako 30 objektov, aplikácií a interaktívnych expozícií, informácie o globálnom otepľovaní, o uhlíkovej záťaži, o žiarení okolo nás. To všetko bolo náplňou exkurzie, ktorá sa uskutočnila4.12. 2018. Žiaci z IND tried /5.a, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A/ sa za týmto atraktívnym programom vybrali do Mochoviec, kde navštívili Energoland. Cesta bola síce dlhá, ale oplatilo sa!Dozvedeli sa a videli rôzne zaujímavosti. Spoznali svoju vlastnú energiu prostredníctvom veľkorozmerného termozrkadla, v časti expozície Watty sa dozvedeli, koľko energie treba na poháňanie rôznych spotrebičov – od mobilu až po raketoplán. Lákadlom bola aj supermotorka, ktorou sa žiaci vydali do minulosti a na prechod do každého ďalšieho levelu museli správne zodpovedať kvízové otázky. Zaujímavosťou bolo aj 3D kino s vlastným filmom Odysea energie, ktorý mapoval vývoj vesmíru, Zeme a zdrojov energie od Veľkého tresku spred 13,8 miliardy rokov. Získali poznatky aj o ďalších zdrojoch: vode, Slnku, vetre, geotermálnej energii či fosílnych palivách. V prehliadke nechýbala možnosť vytvoriť si vlastnú fotografiu. Po chutnom obede nasledovala cesta domov.

 • Mesiac NOVEMBER už niekoľko rokov patrí jedinečnému projektu s duchaplným názvom - ,,Detský čin". Tento rok sa do hlasovania 7. kategórií zapojili všetci žiaci našej školy. Každý deň sme si prostredníctvom rozhlasu čítali nominované skutky a následne sme v triedach vyplňovali hlasovacie lístky. Žiakov príbehy nadchli a častokrát sa zamysleli nad hodnotou života a konaním dobra. Nezostali sme len pri slovách, ale do 6. kategórie s názvom - ,,Dobrý nápad" sa zapojila aj trieda 3.B a sme na kolektív tejto triedy veľmi hrdí. Veríme, že to dobré, čo sa deti naučia o živote cez príbehy iných detí si uložia do srdiečok a odnesú do dospelosti.
  Koordinátorky Zdravej školy

 • Mnohých žiakov láka dobrodružstvo, tajomstvo a prekvapenie, a to poskytuje čítanie...

  V rámci projektu Erasmus+ sa naši žiaci zapojili do čítania. Číta celá škola. V školskom klube a na 1. stupni sa žiaci venujú čítaniu metódami veselé čítanie s taštičkou a čitateľská štafeta. Na druhom stupni žiaci čítajú pomocou metód knižné červíky a čitateľský maratón.

  Naše čitateľské metódy sa u žiakov tešia veľkej obľube. Dôkazom sú ich rozžiarené očká a úsmev na tvári.

  Met. citania Erazmus.pptx

 • Lucia Zajacová, víťazka školského kola v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, nás reprezentovala v okresnom kole. Uskutočnilo sa 28.novembra 2018 a pozostávalo z 3 častí: vedomostná časť, transformácia textu a ústny prejav. Lucka bola úspešná vo všetkých častiach a získala 1. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce v krajskom kole.

 • Čo si ľudia úprimne prajú pri narodeninách, výročiach a oslavách? Veľa zdravia, šťastia, pracovných aj osobných úspechov a veľa peňazí. A práve o peniazoch bol deň netradičného vyučovania pod názvom Deň finančnej gramotnosti, ktorý sa konal 28.11.2018. Cieľom tohto dňa bolo naučiť nás žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti. Oboznámili sme sa s množstvom odborných pojmov z tejto oblasti, ktoré nám zážitkovou formou sprostredkovali naši učitelia a aj externí ľudia, ktorí pracujú vo finančnej sfére. Určite sme si všetko nezapamätali, ale jedno vieme určite: Pe náš život,
  vzťahy, šťastie a budúcnosť je nevyhnutné porozumieť peniazom...Naučiť sa, ako ich zarobiť a ako ich spravovať.

 • Dňa 27. 11. 2018 sa uskutočnila vedomostná súťaž Naše mesto, ktorú organizoval Školský úrad a Miestny odbor Matice slovenskej. Súťažiaci z našej školy preukázali, že sa vedia orientovať v dejinách nášho mesta. Mladší žiaci zo 4. A – Patrícia Nováková, Jakub Kirňak, Matúš Vresilovič obsadili 4. miesto a starší žiaci - Patrícia Geciová, Sofia Ostapuk z 8. A a Šimon Širilla zo 6. A získali 3. miesto. Žiakov pripravovali Mgr. Jendrálová a Mgr. Šišková.

 • Vo štvrtok 29.11. sa naši žiaci úspešne zúčastnili okresného kola Technickej olympiády. V priestoroch Technickej akadémia zvíťazila v kategórii A, dvojica Filip Kolesár a Alex Novák. V kategórii B s prehľadom zvíťazil Ján Dzurňák. Chlapci, nech sa vám darí aj na krajskom kole.

  Blahoželáme.

 • Po septembrovom Regionálnom dni prichádza na rad v stredu 28. 11. 2018 ďalší deň netradičného vyučovania pod názvom Deň finančnej gramotnosti. Aj tu budú zapojené všetky triedy, všetci žiaci a učiteľov bude ešte o čosi viac, pretože medzi nás zavítajú odborníci z praxe, ktorí nás prevedú svetom peňazí, správnym hospodárením s nimi, budete nakupovať, hľadať výhodné finančné produkty, zorientujeme vás v poisťovníctve a bankovom sektore. Všetko samozrejme hravou formou a s odlišnosťami v každom ročníku. Čaká nás aj záverečný výstup z aktivít, kde budete môcť okrem nadobudnutých znalostí využiť aj svoju kreativitu a vzájomné inšpirácie, takže výsledkom budú neopakovateľné diela, ktoré budú typické pre každý kolektív. Veríme, že sa vám bude Deň finančnej gramotnosti na našej škole páčiť.

 • Spoločne sme nazbierali 19,78ton starého papiera.

  Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov

  Zber papiera:

  1.stupeň:
  1. Luca Enrico Lorko 4.B
  2. Peter Damián Mulík 4.B
  3. Tereza Mačupová 3.B

  2. stupeň:
  1. Vanesa Labancová 9.B
  2. Gabriela Feňárová 8.B
  3. Samuel Širilla 9.A

  Zber tetrapakov:

  1. stupeň:

  1. Maxim Murdžák 1.D
  2. Ella Holečková 4.B
  3. Dominik Sliva 3.A

  2. stupeň:1. Veronika Langová 5.A
  2. Martin Sliva 6.C
  3. Filip Sabovčík 7.A

  Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa zapojili do zberu papiera a tetrapakov. Zelená škola.

 • Olympijský kvíz má za sebou celoštátne finále! A naša škola bola pri tom!
  Vysoké Tatry privítali po päť najlepších kolektívov v kategóriách základných a stredných škôl doplnených vždy o 1 družstvo z Čiech. Základné kolo celej súťaže sa realizovalo online formou už v júni a zúčastnilo sa ho 167 trojčlenných družstiev zo základných škôl a 53 trojčlenných družstiev zo stredných škôl. Zaujímavosťou je, že do pätice v kategórii základných škôl sa prebojovali výlučne družstvá z východného Slovenska.
  Vo finále každé súťažiace družstvo najprv predviedlo päťminútovú prezentáciu na tému „Olympizmus spája generácie“ a potom spoločne absolvovali písomný vedomostný test z olympijskej problematiky.
  Porotu vedomostnej súťaže tvorili predseda SOA Pavol Ružbarský, podpredseda Ján Grexa, Viera Bebčáková, Igor Machajdík a tri olympioničky – strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, rýchlostná kanoistka Martina Gogolová-Kohlová a lukostrelkyňa Alexandra Longová, ktoré tesne pred samotnou súťažou absolvovali zaujímavú besedu s účastníkmi súťaže.
  Naša škola v zložení /Murdžáková, Kozubová, Pacák – žiaci 7.B triedy / napokon obsadila cenné, i keď nepopulárne 4. miesto. Ocenenie však k nám napokon predsa len putovalo, keď p. uč. Eva Murgáčová zo ZŠ Ing. Kožucha Spišská Nová Ves a Radmila Hajdúková zo ZŠ Školská Michalovce boli vyhodnotené ako najaktívnejšie individuálne organizátorky Olympijského dňa 2018.
  Stretnutie sa v Tatrách malo aj pestrý sprievodný program. Objavili sme Triklandiu, navštívili sm

 • Pri príležitosti Dňa študentstva boli v piatok 16. 11. 2018 oceňovaní najúspešnejší žiaci a žiacke kolektívy mestských základných a stredných škôl. Naša škola mala opäť najpočetnejšie zastúpenie spomedzi všetkých, veď predchádzajúci školský rok bol pre našich žiakov i školu samotnú, čo sa týka postupových súťaží rozhodne najúspešnejší. Tých najlepších si môžete pozrieť vo fotogalérii. Všetkým žiakom blahoželáme k oceneniu a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy. Rovnako ďakujeme za prípravu aj ich učiteľom a trénerom.

 • Bedmintonový týždeň máme za sebou. Na okresnom kole v bedmintone v Smižanoch nás reprezentovali dievčatá aj chlapci. V utorok chlapci v zložení Ján Dzurňák, Samuel Bobko, Martin Bartko potvrdili úlohu favoritov a v konkurencii 12 škôl suverénne zvíťazili, keď nenašli premožiteľa ani v jednej dvojhre. Vo štvrtok sa naše dievčatá Nela Štepitová, Simona Hadušovská a Vanda Hadušovská postarali o veľké prekvapenie a v konkurencii 14 škôl zvíťazili. Ako najmladšie a najmenšie hrali so srdiečkom a postupne zdolávali vekom staršie súperky. Obe družstvá postúpili na krajské kolo v bedmintone.

 • Celoštátne vyhodnotenie súťaže športovej aktivity základných a stredných škôl pod názvom ŠKOLA ROKA, ktorá sa realizuje v štyroch kategóriách (školy do 300 žiakov a nad 300 žiakov) prebehlo 26.októbra 2018 v Detve. Vďaka svojim úspechom v olympijských aktivitách a v neposlednom rade i v športových súťažiach sa na tomto slávnostnom akte mohla zúčastniť i ZŠ, Ing. O. Kožucha z nášho mesta.
  V kategórii ZŠ nad 300 žiakov si naša škola vybojovala vďaka výborným výsledkom na Majstrovstvách Slovenska (basketbal dievčat a chlapcov – 1., rsp.3. miesto, gymnastický štvorboj kategória A – chlapci 4. miesto a dievčatá 7. miesto) skvelé 2. miesto. Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnila p. uč. Murgáčová a žiačka Juliana Dovalová – členka víťazného družstva v basketbale, ktorá sa takto vyznala: „ Boli to nádherné pocity, keďže naša škola bola medzi ocenenými školami ako jediná, ktorá nemá športové triedy, no napriek tomu sme sa dokázali tak vysoko umiestniť. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto ocenenia. Bol to krásny zážitok.“ Slávnosť spestril kultúrny program, ktorý sa niesol v duchu ľudového folklóru, ako aj vzácni hostia - olympijský víťaz Ján Zachara, paraolympijská víťazka Veronika Vadovičová i majsterka Európy Eva Murková.
  Ďakujeme našim žiakom, učiteľom i klubovým trénerom, ktorí sa na tomto krásnom úspechu podieľali.

 • Návrhy na témy RP v školskom roku 2018/19 nájdete kliknutím TU - NavrhyRP.pdf

 • Naša škola vyzbierala počas dňa charitatívnej zbierky BIELA PASTELKA sumu 94,47 €. Veľmi pekne ďakujeme za pomoc a čas venovaný zbierke. Ďakujeme všetkým zúčastneným
  S pozdravom „ Umenie žiť v tme“

 • Talianska skupina
  Students and families are so grateful for this mobility and they loved the way you organize everything. Thank you so much. (Študenti a rodiny žiakov sú vďační za túto mobilitu a veľmi sa im páčil spôsob, akým boli akcie organizované. Ďakujeme veľmi pekne.)
  Španielska skupina
  We are at home. Thank you for everything. (Sme doma. Ďakujeme za všetko.)
  Poľská skupina
  We are at home, safe and happy. Thanks. (Sme doma, v poriadku a šťastní. Ďakujeme.)

 • Vážení rodičia, ďakujeme Vám za to, že ste prijali zahraničných účastníkov nášho projektu do svojich rodín, vytvorili im priaznivé podmienky na odpočinok a tiež ďakujeme za čas, ktorý ste im venovali na výletoch pri spoznávaní okolia nášho mesta. Všetky deti, aj vďaka Vám, majú nezabudnuteľné zážitky na dni, ktoré tu strávili.

 • 5. deň nášho erasmasmackého programu bol pre nás zároveň naším posledným spoločným dňom. Málinko sa nám zmenili plány a keďže sme v utorok kvôli dažďu vynechali našu krásnu zoologickú záhradu, vynahradili sme si to práve v tento deň. Začali sme teda v ZOO, kde sme okrem zvierat obdivovali nádherné prostredie a dokonca sa nám podarilo navštíviť i súkromnú guľáš párty, kde sa naši hostia pozreli, ako sa varí pravý nefalšovaný maďarský kotlíkový guľáš. Po výbornom obede v školskej jedálni sme sa už všetci pripravovali na spoločnú párty, počas ktorej sme mali možnosť ochutnať špeciality jednotlivých krajín a zároveň sa zabaviť a veselo rozlúčiť. Pri lúčení nechýbali slzičky. Tak teda šťastnú cestu, priatelia a tešíme sa na vás u vás! BON VOYAGE

 • Naši žiaci sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa v minifutbale. Organizátorom MŠO bola ZŠ Z. Nejedlého. Svojou bojovnosťou a húževnatosťou obsadili tretie miesto. Našu školu reprezentovali: Oliver Koval III.B, Samuel Husár IV.B, Anton Petra, Maxim Novotta, Jakub a Matej Kotlár IV.C, Oliver Hozza, Martin Pivovar, Sebastián Polčík a Maroš Karabel IV.D. Za reprezentáciu školy ďakujeme a srdečne blahoželáme.

  Fotogaléria

 • 4.10.2018 sa náš projekt niesol v duchu pracovnom. Pracovali sme na aktivite, ktorú pripravila koordinátorka p.uč.Lacušová s názvom: Interactive guidebook “The most beautiful places in my region and the legends connected with it”. Všetci žiaci participovali na aktivitách a snažili sa spoločne vytvoriť sprievodcu legendami zapojených európskych krajín. Preukázali záujem a snahu o šírenie týchto legiend a získaných poznatkov nielen na Slovensku, ale aj navzájom medzi krajinami a chceli by ich ponúknuť aj do knižníc a médii. Po obede a za krásneho počasia naši hostia a žiaci našej školy uvideli nádhernú prírodu nášho regiónu. Že výlet sa im páčil, bolo vidieť na ich vysmiatych tváričkách. Tomášovský výhľad je očarujúci aj v jeseni.

 • Dnešný deň sme začali prehliadkou Spišského hradu, ktorý sa všetkým veľmi páčil. Našou ďalšou zastávkou bola Levoča. Tu sme navštívili Baziliku Panny Márie na Mariánskej hore a po obede sme sa presunuli do Levočskej radnice, kde nám pani sprievodkyňa priblížila históriu Levoče. Poslednou zastávkou bol kostol sv. Jakuba.

  Fotogaléria

 • Dňa 2.10.2018 sa náš program projektu Erasmus+ presunul do svojho druhého bodu. V utorok nám mierne neprialo počasie, a tak sme trávili celý deň v našej zelenej škole. Dopoludnia sme si žiakov rozdelili do štyroch skupín a títo žiaci, namiešaní zo všetkých štyroch krajín postupne navštevovali workshopy s názvami : Čitateľské červíky (p. Rusnáková), Čitateľský maratón (p.Urichová), Štafeta (p. Šoltésová), Veselé čítanie s taštičkou (p.Lacušová). Deti sa tak zoznámili s najzaujímavejšími čitateľskými metódami na našej škole, zahrali sa, zasmiali a veľa čítali. Po vynikajúcom obede v školskej jedálni si pani učiteľka Šoltésová s pani Rusnákovou pre hostí pripravili súťaž v rýchlom čítaní textu v anglickom jazyku, kde sme neváhali zapojiť do hry aj učiteľov zo zahraničia. Všetci sme tak veselo strávili spoločné popoludnie plné zaujímavostí. Deň sme napokon zavŕšili rôznymi výletmi v rodinách a my učitelia rozprávaním sa a vymieňaním si pedagogických skúseností do neskorých večerných hodín.

 • V rámci projektu Erasmus+ sme 1. 10. 2018 privítali našich zahraničných hostí z Talianska, Poľska a Španielska. Po úvodnom programe sme išli do škôlky, kde si pre nás deti pripravili program a potom sme absolvovali tvorivé dielne. Učili sme sa ako ľudia v minulosti tkali, ako sa vyrezávajú figúrky z dreva a maľovali sme aj na sklo. Celý deň sme zakončili prehliadkou mesta, kde sme z lístia vytvorili názov Erasmus+. Taktiež nás privítal aj pán primátor mesta Spišská Nová Ves a niektorí z nás boli aj na kostolnej veži . Na celý týždeň máme pripravený zaujímavý program. Takisto sme si pripravili množstvo zábavných aktivít. Je to pre nás nová skúsenosť a veľmi sa na tento týždeň tešíme.

 • Tak ako sme sľúbili počas Ochrany života a zdravia začiatkom septembra, uskutočnili sme prepadový neohlásený poplach pre prípad všeobecného ohrozenia. V stredu o 10. 25: 00 hod. sa rozozvučali školou sirény a už o 10. 27: 25 hod. boli všetci žiaci a zamestnanci školy nastúpení pred ZŠ. Celá cvičná evakuácia prebehla vzorne podľa naučených pokynov a bola nielen spestrením vyučovacieho dňa, ale predovšetkým výbornou skúškou pre prípad ohrozenia žiakov školy pred neočakávanou udalosťou. Všetkým žiakom a ich pedagógom udeľujem pochvalu za uskutočnenie evakuácie.

 • Pokyny pre stravníkov na školský rok 2018/19 nájdete kliknutím TU.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 sa uskutoční v pondelok 3.9.2018 o 8,30 h v átriu školy v prípade priaznivého počasia, v prípade nepriaznivého počasia v triedach.
  Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu dlhodobej práce na oprave mosta je sťažený prístup autami pred školu - zákaz vjazdu na Ul. Ing. Kožucha.

 • Pripravili sme pre Vás prehľad akcií, súťaží, štatistík a udalosti školského roka 2017/18. Nájdete ich v Ročenke školy. Ročenku 2017/18 si stiahnete KLIKNUTÍM TU.

 • Záver školského roka priniesol ZŠ, Ing. O. Kožucha famózny úspech na Majstrovstvách Slovenska žiakov a žiačok ZŠ. Družstvo dievčat zložené zo žiačok 5. – 9. ročníka podalo fantastický výkon a celou súťažou tých najlepších basketbalových družstiev z celého Slovenska prešlo bez jedinej prehry, a tak sa naše dievčatá stali zaslúžene Majsterkami Slovenska vo svojej kategórii.
  Ani chlapci z našej školy sa nenechali zahanbiť a výrazne vylepšili svoje minuloročné 8. miesto, keď, vediac už o úspechu svojich spolužiačok, po heroickom výkone napokon získali za tretie miesto bronzové medaily. Poďakovanie za reprezentáciu školy a nášho mesta patrí nielen našim žiakom a ich učiteľkám (Mgr. E. Murgáčová, Mgr. K. Dovčíková), ktoré ich na turnaji viedli, ale aj basketbalovému oddielu ŠKBD aj BK 04 a ich trénerom, ktoré väčšinu našich žiakov vo svojich oddieloch trénujú.

 • Naši žiaci sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa v hokejbale. Organizátorom MŠO bola ZŠ Komenského. Svoje zručnosti predviedli: Oliver Koval z II.B, Samuel Husár z III.B, Andreas Gradžilo, Anton Petra a Sofia Gánovská z III.C, Sebastián Polčík, Oliver Hozza, Martin Pivovar a Dávid Šárga z III.D. S istotou, vzájomnou spoluprácou a húževnatosťou obsadili zaslúžené prvé miesto. Za reprezentáciu školy ďakujeme a srdečne blahoželáme.

 • Dňa 15.5. 2018 našu školu reprezentovali chlapci kategórie „A“ na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl. Celá táto súťaž prebiehala v telocvični ZŠ s MŠ Dostojevského V Poprade. Po absolvovaní všetkých disciplín sa chlapci umiestnili na peknom 4. mieste. Dňa 16. 5. 2018 našu školu reprezentovali dievčatá kategórie „A“ na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl. Po absolvovaní všetkých disciplín sa dievčatá umiestnili na peknom 7. mieste.

 • Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach aj v tomto školskom roku privítalo víťazov okresných kôl z Košického kraja – Hviezdoslavov Kubín. Z našej školy postúpili 3 žiaci, ktorí našu školu i okres vzorne a úspešne reprezentovali. Svojím recitátorským umením porotu očarili a stáli na najvyššom stupienku. V 2.kategórii v poézii získal 1. miesto Šimon Širilla /6.A/ a v próze 1. miesto Adela Leibiczerová /5.A/. Ďalším úspešným recitátorom bol v 3.kategórii v poézii Ján Leibiczer /8.A/. Porota mu za jeho výkon udelila ocenenie – STRIEBORNÉ PÁSMO. Víťazi – Adelka a Šimon sa zúčastnia celoslovenskej prehliadky recitátorov v Dolnom Kubíne.

 • Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výtvarnú a literárnu súťaž Villa Nova k 750. výročiu prvej písomnej zbierky o našom meste. Zapojili sa aj žiaci našej školy.
  Za literárnu súťaž bola ocenená Patrícia Geciová zo 7.A za prózu s názvom Plebanus de Villa Nova.
  Vo výtvarnej súťaži boli úspešní v II. kategórii : 1. miesto: Samuel Dluhoš - 5.B, mimoriadne ocenenie získali: Soňa Meliorisová, Jessica Bigošová - 5.C, Marko Krempaský - 7.B, Lucia Lesňáková - 5.B. V III. kategórii získal 2. miesto Alex Novák zo 7.B triedy.
  Všetkým oceneným blahoželáme.

 • V dňoch 2. – 4. 5. 2018 sa na Smolenickom zámku pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku uskutočnil 10. jubilejný ročník Celoštátneho kola Dejepisnej olympiády. Naše mesto a Košický kraj vzorne reprezentovala Lucia Zajacová, žiačka 8. A triedy, ktorá sa vo svojej kategórii D – 8. ročník umiestnila na 3. mieste. Žiačku pripravovala Mgr. Šišková.

  Fotogaléria

  Viac informácií o celoštátnom kole TU

 • Dňa 25.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády D kategórie. V projektovej časti sa na 1. mieste umiestnil Adam Mistrík zo 6.C triedy.

  V teoreticko - praktickej časti 1. miesto obsadil Šimon Kirňák, 2. miesto obsadila Sofia Ostapuk, žiaci 7.A triedy. Na 3. mieste sa umiestnila Kristína Holečková a 6. miesto obsadila Lenka Šrobárová, žiačky 7.B triedy. Srdečne blahoželáme.

 • Dňa 24. 4. 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Shakespeare´s Memoriál v Základnej škole na Komenského ulici. Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu a skončili na popredných miestach:

  1. miesto Samuel Frniak 3. A - 3. a 4. ročník

  3. miesto Miloš Neuvirth 9.A 9.ročník

  Blahoželáme a ďakujeme pánom učiteľom za prípravu.

 • Naši žiaci sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa v minifutbale. Organizátorom MŠO bola ZŠ Z. Nejedlého. Svojou bojovnosťou a húževnatosťou obsadili zaslúžené prvé miesto. Našu školu reprezentovali: Andreas Gradžilo a Anton Petra z III.C,Oliver Hozza, Martin Pivovar a Sebastián Polčík z III.D, Matúš Tӧkӧly zo IV.C, Radoslav Vikartovský, Tamara a Tereza Hasajové zo IV.D. Srdečne blahoželáme.

  Fotogaléria

 • Po úspešnom okresnom kole v gymnastickom štvorboji sme dňa 19. 4. 2018 cestovali do Košíc na Majstrovstvá kraja. V špeciálnej telocvični boli opäť úspešní.

  A kategória dievčatá – 1. miesto - Košalková Michaela – 3.B, Pohlyová Marína – 2.C, Sakmáryová Kristína – 2.A, Šťastná Lucia – 3.A, Vaicová Nela – 3.A

  A kategória chlapci – 1. miesto - Krotký Kristián – 1.B, Vincze Ľuboš – 1. B, Klein Adam – 3.A, Piroch Peter – 2.B, Zeman Filip – 2.B

  Ocenení boli aj najlepší individualisti: 1. miesto Košalková Michaela 3. miesto Šťastná Lucia 1. miesto Vincze Ľuboš, 2. miesto Piroch Peter, 3. miesto Klein Adam

 • Táto súťaž vedie žiakov k pochopeniu sveta ako multikultúrneho priestoru, a tým k akceptovaniu zvykov, tradícií a spôsobu života obyvateľov iných krajín sveta. Vedie tiež ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti, a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. Naši žiaci sa po úspešnom zvládnutí predchádzajúcich kôl zúčastnili 12.apríla krajského kola v Košiciach a v silnej konkurencii nielenže sa stali úspešnými riešiteľmi, ale dosiahli aj veľmi pekné umiestnenia. 5.miesto: Samuel Kačenga z 9.A, 9.miesto: Filip Sabovčík zo 6.A a 10.miesto: Lucia Zajacová z 8.A. Srdečne blahoželáme!

 • 10.apríla sa našej škole uskutočnilo školské kolo IQ olympiády, ktorá je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií. Je to súťaž postupová a prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále). Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať a je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí, keďže je zostavená ako sada logických úloh. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu. Školského on-line kola sa zúčastnilo spolu 30 žiakov, ktorí dosiahli veľmi pekné výsledky. Do regionálneho semifinále postupujú 3 žiaci: Neuvirth Miloš, Hagovská Daniela a Kriváková Kristína z 9.A triedy. Dúfame, že sa im tam bude dariť aspoň tak dobre, ako v školskom kole.

 • Už po šiestykrát sa na východe Slovenska uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2300 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovala viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl. Celoslovenské finálové kolo sa konalo 11. apríla 2018 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Našu školu reprezentovali 2 žiaci v z 1.stupňa a 2 žiaci z 2.stupňa. Najlepšie na 5.mieste sa umiestnil Šimon Kirňak zo 7.A triedy. Aj ostatní súťažiaci Damián Kasňák zo 4.B, Juraj Magnuševský z 3.A a Kim Uey Le Duy zo 7.A boli úspešní riešitelia. Žiakom srdečne blahoželáme.

 • Dňa 11. 4. 2018 sa na ZŠ na Lipovej ulici uskutočnilo okresné kolo ORJ. Našu školu vzorne reprezentovali a svoje výborné komunikačné zručnosti preukázali žiačky Vanesa Labancová a Zuzana Mackovjaková z 8. B triedy, ktorá obsadila 1. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. Šišková.

  Fotogaléria

 • Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku. Cieľom je prezentovať krásu písaného slova. Recitátori z našej školy, ktorí postúpili z obvodného kola sa stretli a bojovali v okresnom kole tejto súťaže. Uskutočnilo sa 27.marca 2018 v Galérii umelcov Spiša. Naši recitátori vzorne a úspešne reprezentovali našu školu.
  Adelka Leibiczerová /5.A/ sa umiestnila v próze na 1.mieste. Prvenstvo si odniesol v poézii aj Šimon Širilla /6.A/. Do krajského kola si svojím prednesom vybojoval cestu aj Ján Leibiczer /8.A/. Srdečne im blahoželáme a za reprezentáciu ďakujeme i ostatným recitátorom.
  Krajské kolo sa uskutoční v Michalovciach v mesiaci apríl.

 • Dňa 22. 3. 2018 sa na Filozofickej fakulte v Košiciach uskutočnilo krajské kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády. Našu školu vzorne reprezentovali víťazi okresného kola. Lucia Zajacová z VIII. A v kategórii D obsadila 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo. Aj ostatní - Šimon Kirňak VII. A, Barbara Birošová VIII. A, Samuel Kačenga IX. A - boli úspešní riešitelia. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.

  Fotogaléria

 • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Aj tento rok naši žiaci obstáli medzi najlepšími žiakmi z okresu výborne. Okresné kolo sa konalo 13. a 14 marca a naši žiaci tvorili 30% úspešných žiakov okresu. Srdečne blahoželáme.
  P8:
  1. miesto: Ječim Branislav 7.A
  4. miesto: Hamrák Tomáš 8.A
  10. miesto: Mackovjaková Zuzana 8.B
  13. miesto: Rumanová Michaela 8.B
  16. miesto: Dovalová Juliana 8.A
  P7:
  1. miesto: Ječim Branislav 7.A
  2. miesto: Krotký Filip 7.C

  4. miesto: Kvasňáková Alica 7.A
  P6:
  2. miesto: Sabovčík Filip 6.A
  3. miesto: Murdžáková Ema 6.B
  7. miesto: Jakubec Tomáš 6.A
  12. miesto: Palušáková Lenka 6.A
  P5:
  1. miesto: Nováková Lenka 5.A
  2. miesto: Boroš Matej 5.A

  5. miesto: Kvasňák Damián 4.B
  7. miesto: Da Cruz Carlota Sofia 5.A
  12. miesto: Novák Oliver 5.A
  17. miesto: Bojadiev Jordan 4.A
  26.miesto: Dunčko Jerguš 5.A
  P4:
  2. miesto: Malejčík Marek 4.A

  4. miesto: : Bojadiev Jordan 4.A
  5. miesto: Klein Adam 3.A
  6. miesto: Kvasňák Damián 4.B
  7. miesto: Sliva Patrik 4.A
  13. miesto: Vresilovič Matúš 3.A
  P3:
  2. miesto: Klein Adam 3.A
  3. miesto: Sliva Dominik 2.A

  4. miesto: Nováková Patrícia 3.A
  5. miesto: Franko Tomáš 3.A
  7. miesto: Lorko Enrico 3.B

 • Dňa 14.3.2018 sa konalo v našej škole obvodné kolo recitačnejsúťaže Hviezdoslavov Kubín. Pred členov poroty sa postavili recitátori, ktorí postúpili zo školských kôl. A všetkým žiakom našej školy sa za úspešnú reprezentáciu môžeme poďakovať. Tí, ktorí sa umiestnili na 1.a 2.mieste, postupujú do okresného kola.
  Umiestnenie:
  1.kategória – POÉZIA
  1.miesto: Rebeka Gradžilo, 4.C
  2.miesto: Karolína Mravčáková, 4.C
  1.kategória –PRÓZA
  3.miesto: Adela Olejníková, 3.B
  2.kategória – POÉZIA
  1.miesto: Lenka Nováková, 5.A
  2.kategória –PRÓZA
  1.miesto: Adela Leibiczerová
  2.miesto: Lucia Kozubová, 6.B
  3.kategória – POÉZIA
  1.miesto: Ján Leibiczer,8.A
  3.kategória –PRÓZA
  2.miesto: Veronika Pivovarová, 9.A
  3.miesto: Patrícia Geciová, 7.A

 • Po víťazstve v okresnom kole sa dňa 7.3. a 8.3.2018 sa uskutočnilo krajské kolo v basketbale žiakov a žiačok základných škôl v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi . Obidve naše družstvá vynikajúco reprezentovali našu školu a s prehľadom zvíťazilo nad všetkými súpermi vysokými rozdielmi a obsadili 1. miesto aj v kategórii chlapcov , aj v kategórii dievčat. Našu školu budú teda reprezentovať Majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré sa konajú v rámci Kalokagathie v júni 2018 v Trnave, kde im držíme palce. O tento úspech sa pričinili: Čambal, Frankovič, Gradžilo, Kedžuch, Barbuščák, Hasaj, Jakubek, Rákai, Labuda. Družstvo dievčat tvorili: Nováková, Horváthová Lea, Da Cruz, Horváthová Alexandra, Feňárová, Dovalová Mariana, Dovalová Juliána, Zajacová, Jarošová, Dovčíková. Pripravovala : Mgr. Dovčíková

 • 13.3.2018 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády C kategórie. V teoreticko - praktickej časti sa umiestnila na peknom 6. mieste Zuzana Mackovjaková z 8.B triedy. Srdečne blahoželáme.

 • Žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa vo florbale. Organizátorom MŠO bola ZŠ Nad Medzou. Svojou bojovnosťou a húževnatosťou obsadili zaslúžené štvrté miesto. Našu školu reprezentovali: Oliver Koval, Filip Zeman, Terézia Mačupová, Jessica Bednárová z II.B; Ondrej Bartoš, Andrej Labuda, Pavol Blaščák, Hugo Mužík, Adrián Sejut z II.C a Benjamín Bobák z II.D. Ďakujeme.

  Fotogaléria

 • V tomto školskom roku sa medzinárodnej súťaže Matematický expres zúčastnilo 429 tímov. Krásne 2. miesto získali siedmaci, v zložení Ječim, Kirňak, Le Duy zo 7.A a Krotký zo 7.B. 23.miesto obsadili ôsmaci (Dovalová, Hamrák z 8.A, Rumanová z 8.B a Midlíková z 8.C). Deviataci sa umiestnili na 22.mieste (Hagovská, Kačenga, Mistríková a Neuvirth z 9.A). Z úspechu sa veľmi tešíme a žiakom srdečne blahoželáme.

 • Dňa 15. 2. 2018 sa na ZŠ Lipová uskutočnilo okresné kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády.
  Naši žiaci preukázali výborné vedomosti a obsadili popredné miesta. Žiakov pripravovala
  Mgr. Magdaléna Šišková.
  A aké boli výsledky?
  Kategória F – 6. ročník – 16 žiakov
  1. miesto Filip Sabovčík VI. A, 93 bodov
  4. miesto Bibiána Birošová VI. A, 74 bodov
  Kategória E - 7. ročník - 14 žiakov
  2. miesto Šimon Kirňak VII. A, 91 bodov
  4. miesto Ema Frňáková VII. A, 77 bodov
  Kategória D – 8. ročník – 21 žiakov
  1. miesto Lucia Zajacová VIII. A, 96 bodov
  2. miesto Barbara Birošová VIII. A, 89 bodov
  Kategória C – 9. ročník – 24 žiakov
  1. miesto Samuel Kačenga IX. A, 90,5 bodov
  10. Alexandra Mistríková IX. A, 72 bodov
  Na krajské kolo DO z kategórie E, C, D postupujú prví dvaja žiaci. Veríme, že naši žiaci budú
  úspešní a držíme im prsty!

 • Dňa 8.2.2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády C kategórie. V teoreticko-praktickej časti 1. miesto obsadila Zuzana Mackovjaková z 8.B triedy, na 5. mieste sa umiestnila Barbara Birošová , 6. miesto obsadila Juliána Dovalová, žiačky 8.A triedy. Úspešnou riešiteľkou bola aj Paulína Petrová z 8.B triedy. Srdečne blahoželáme.

 • 6.2.2018 sa konalo okresné kolo 46. ročníka Geografickej olympiády. Po úspešnom zvládnutí teoretickej a praktickej časti sa žiaci našej školy umiestnili medzi 120 žiakmi okresu vynikajúco.
  Kategória E (8.-9.ročnik):
  1.m. Zajacová Lucia 8.A
  2.m. Kačenga Samuel 9.A
  6.m. Neuvirth Miloš 9.A
  Kategória F (6.– 7. ročník):
  3.m. Sabovčík Filip 6.A
  4.m. Ječim Braňo 7.A
  Kategória G (5.ročník):
  2.m. Novák Oliver 5.A
  3.m. Nováková Lenka 5.A

  Žiakom srdečne blahoželáme a budeme držať prsty aj na krajskom kole.

 • Po úspešnom zvládnutí domáceho kola sa žiaci 5. ročníka zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády , ktoré sa konalo 24.1.2018 a potvrdili tam svoje znalosti z matematiky. 5 žiaci sa stali úspešným riešiteľom.
  1.m. Nováková Lenka 5.A
  9.m. Boroš Matej 5.A
  9.m. Da Cruz Carlota Sofia 5.A
  13.m. Šťastný Filip 5.A
  13.m. Holotňák Filip 5.A
  Všetkým srdečne blahoželáme!

 • 18. januára 2018 sa uskutočnilo Okresné kolo v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Vierka Bednárová z 9.B a Samuel Kačenga z 9.A triedy. Samuel Kačenga v kategórii 1B získal pekné 3. miesto. Blahoželáme.

 • Školský rok končí, ale úspechy ešte nie. Ďalší výborný výsledok sa podaril Kristiánovi Kampczykovi na  Majstrovstvách Slovenska v atletike. V behu na 1 000  obsadil časom 2: 50,42 6. miesto. Blahoželáme!

  Fotogaléria

 • 5.6. 2017 sa náš žiak Adam Szilvási zúčastnil celoslovenskej robotickej súťaži RBA v Košiciach v kategórii Vlastný model. RBA (Robotický Battle na Alejovej) je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku. Cieľom súťaže je popularizácia robotiky a informatiky na školách. Adam so svojim modelom „Triedič“ obsadil vo svojej kategórii pekné 4. miesto. Blahoželáme!

  Fotogaléria

 • Naši deviataci dosiahli vynikajúce výsledky v testovaní 9. V rámci mesta bola priemerná úspešnosť z matematiky 64,5% a zo SJL 65,4%.

  Pre zobrazenie výsledkov našej školy a celoslovenských výsledkov dosiahnutých v T9 2017 klkni na obrázok.  

  Gratulujeme k úžasným výsledkom našich deviatakov (T9) - Obrázok 1

 • Bruno Jakubov, zase raz potvrdil, že patrí medzi najlepších riešiteľov GeO na Slovensku v kategŕií E. 45 ročník sa uskutočnil v Košiciach 19. – 20. mája 2017. Po absolvovaní monotematickej, teoretickej a praktickej časti skončil na 4. – 6. mieste so stratou 6 bodov na víťaza. Srdečne blahoželáme a na strednej škole prajeme veľa úspechov.

 • Dňa 3. 5. 2017 našu školu reprezentovali chlapci kategórie A na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl.  Celá táto súťaž prebiehala  v telocvični ZŠ a MŠ Svätý Peter. Po absolvovaní všetkých disciplín sa chlapci umiestnili na  peknom 6. mieste. Srdečne gratulujeme a ďakujeme.

  Družstvo tvorili chlapci: Adam Klein – 1.A, Piroh Peter – 1.B, Tőkőly Matúš – 3.C, Ištvánik Tomáš – 3.D, Vikartovský Radoslav – 3.D

  Pripravovala p. uč. Majerničková

  Fotogaléria

 • V pondelok  15.5. krásnom prostredí Oravského hradu sa 60 najlepších žiakov z celého Slovenska (do súťaže sa zapojilo 14 114) pustilo do riešenia rôznych typov úloh. Medzi nimi boli aj štyria naši žiaci ktorí postúpili z regionálneho kola Bruno Jakubov 9.A, Tomáš Hamrák 7.A, Juliána Dovalová 7.A a Filip Krotký 6.C  Na každého z nich čakalo vyše 90 úloh, ktoré boli rozdelené do jednotlivých typov: U1: Logický písomný test; U2: Filmová ukážka; U3: Pamäťový test; U4: Lietajúce písmenká; U5: Ľahká matematika; U6: Logický premietaný test; U7: Praktická inteligencia.
  Veľmi krásny výsledok dosiahol Bruno Jakubov, ktorý skončil na nádhernom 2. mieste na Slovensku. Aj ostatní môžu byť so sebou spokojní, veď skončili medzi 60-timi najlepšími na Slovensku a tak kvalitne a úspešne reprezentovali našu školu.

 • V dňoch 20.-22.3.2017 sa družstvo chlapcov po víťazstve v krajskom kole zúčastnilo Majstrovstiev Slovenska v basketbale žiakov ZŠ v Seredi.. Naši chlapci obsadili konečné 8. miesto . Basketbal bol na výbornej úrovni a ďakujeme chlapcom za ich reprezentáciu školy aj mesta. Družstvo pripravovala Mgr. Dovčíková

  Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria