Navigácia

PartneriMapa

Počet návštev: 4126813

Streda 26. 9. 2018

ERASMUS +

kliknite na obrázok, pre podrobnosti

Školský časopis OKO

Školský časopis OKO

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa dozviete o časopise OKO a jeho úspechoch. 

O časopise OKO

Najnovšie číslo časopisu OKO si stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz: OKO_1_2018.pdf

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

kliknite na obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

 • V piatok 28.9.2018 bude riaditeľské voľno. Nepracuje škola, ŠJ ani ŠKD.

 • Pokyny pre stravníkov na školský rok 2018/19 nájdete kliknutím TU.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 sa uskutoční v pondelok 3.9.2018 o 8,30 h v átriu školy v prípade priaznivého počasia, v prípade nepriaznivého počasia v triedach.
  Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu dlhodobej práce na oprave mosta je sťažený prístup autami pred školu - zákaz vjazdu na Ul. Ing. Kožucha.

 • Pripravili sme pre Vás prehľad akcií, súťaží, štatistík a udalosti školského roka 2017/18. Nájdete ich v Ročenke školy. Ročenku 2017/18 si stiahnete KLIKNUTÍM TU.

 • Záver školského roka priniesol ZŠ, Ing. O. Kožucha famózny úspech na Majstrovstvách Slovenska žiakov a žiačok ZŠ. Družstvo dievčat zložené zo žiačok 5. – 9. ročníka podalo fantastický výkon a celou súťažou tých najlepších basketbalových družstiev z celého Slovenska prešlo bez jedinej prehry, a tak sa naše dievčatá stali zaslúžene Majsterkami Slovenska vo svojej kategórii.
  Ani chlapci z našej školy sa nenechali zahanbiť a výrazne vylepšili svoje minuloročné 8. miesto, keď, vediac už o úspechu svojich spolužiačok, po heroickom výkone napokon získali za tretie miesto bronzové medaily. Poďakovanie za reprezentáciu školy a nášho mesta patrí nielen našim žiakom a ich učiteľkám (Mgr. E. Murgáčová, Mgr. K. Dovčíková), ktoré ich na turnaji viedli, ale aj basketbalovému oddielu ŠKBD aj BK 04 a ich trénerom, ktoré väčšinu našich žiakov vo svojich oddieloch trénujú.

 • V stredu 20. júna sa naši žiaci zúčastnili na Robotickom dni, ktorí sa konal na Technickej akadémií. V kategórií Freestyle mali vymyslieť, naprogramovať a predstaviť svojho robota. V podkategórii Lego obsadil Tomáš Lang 3. miesto. V podkategórií Nie lego skončil Patrik Sliva so svojím robotickým autom tiež na krásnom 3. mieste.

  V kategórií Robot stopár mali naprogramovať robota Arduino, ktorý prejde čo najrýchlejšie po vyznačenej trase. Miloš Neuvirth z 9.A triedy sa umiestnil na 1. mieste. Chlapcom srdečne blahoželáme.

 • Školský úrad Smižany, Národopisné múzeum Smižany a Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach tohto roku vyhlásili prvý ročník výtvarnej súťaže Ornament očami Spišiakov.
  Cieľom bolo vytvárať u detí kladný vzťah ku kultúrnemu dedičstvu, zachovať a rozvíjať ľudovú ornamentalistiku, podporovať záujem o túto formu umenia ako o duchovné a umelecké dedičstvo nášho národa. Naši žiaci na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili veľa pestrých ornamentálnych kompozícií. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 30.5. v Kaštieli v Smižanoch. Do súťaže bolo zaslaných 220 prác zo 16 škôl okresu. Ocenenia od poroty v kategórii prvého stupňa získali dve naše žiačky: 1.miesto: T. Hasajová, 3. miesto: R.M. Gradžilo. Blahoželáme.

 • Naši žiaci sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa v hokejbale. Organizátorom MŠO bola ZŠ Komenského. Svoje zručnosti predviedli: Oliver Koval z II.B, Samuel Husár z III.B, Andreas Gradžilo, Anton Petra a Sofia Gánovská z III.C, Sebastián Polčík, Oliver Hozza, Martin Pivovar a Dávid Šárga z III.D. S istotou, vzájomnou spoluprácou a húževnatosťou obsadili zaslúžené prvé miesto. Za reprezentáciu školy ďakujeme a srdečne blahoželáme.

 • Dňa 15.5. 2018 našu školu reprezentovali chlapci kategórie „A“ na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl. Celá táto súťaž prebiehala v telocvični ZŠ s MŠ Dostojevského V Poprade. Po absolvovaní všetkých disciplín sa chlapci umiestnili na peknom 4. mieste. Dňa 16. 5. 2018 našu školu reprezentovali dievčatá kategórie „A“ na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl. Po absolvovaní všetkých disciplín sa dievčatá umiestnili na peknom 7. mieste.

 • Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach aj v tomto školskom roku privítalo víťazov okresných kôl z Košického kraja – Hviezdoslavov Kubín. Z našej školy postúpili 3 žiaci, ktorí našu školu i okres vzorne a úspešne reprezentovali. Svojím recitátorským umením porotu očarili a stáli na najvyššom stupienku. V 2.kategórii v poézii získal 1. miesto Šimon Širilla /6.A/ a v próze 1. miesto Adela Leibiczerová /5.A/. Ďalším úspešným recitátorom bol v 3.kategórii v poézii Ján Leibiczer /8.A/. Porota mu za jeho výkon udelila ocenenie – STRIEBORNÉ PÁSMO. Víťazi – Adelka a Šimon sa zúčastnia celoslovenskej prehliadky recitátorov v Dolnom Kubíne.

 • Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výtvarnú a literárnu súťaž Villa Nova k 750. výročiu prvej písomnej zbierky o našom meste. Zapojili sa aj žiaci našej školy.
  Za literárnu súťaž bola ocenená Patrícia Geciová zo 7.A za prózu s názvom Plebanus de Villa Nova.
  Vo výtvarnej súťaži boli úspešní v II. kategórii : 1. miesto: Samuel Dluhoš - 5.B, mimoriadne ocenenie získali: Soňa Meliorisová, Jessica Bigošová - 5.C, Marko Krempaský - 7.B, Lucia Lesňáková - 5.B. V III. kategórii získal 2. miesto Alex Novák zo 7.B triedy.
  Všetkým oceneným blahoželáme.

 • V dňoch 2. – 4. 5. 2018 sa na Smolenickom zámku pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku uskutočnil 10. jubilejný ročník Celoštátneho kola Dejepisnej olympiády. Naše mesto a Košický kraj vzorne reprezentovala Lucia Zajacová, žiačka 8. A triedy, ktorá sa vo svojej kategórii D – 8. ročník umiestnila na 3. mieste. Žiačku pripravovala Mgr. Šišková.

  Fotogaléria

  Viac informácií o celoštátnom kole TU

 • Vážení rodičia!
  Prvé aprílové dni roku 2018 boli dňami zápisu do 1. ročníka ZŠ. Som si istý, že ste tieto vzácne chvíle pre Vaše deti prežívali spolu s nimi sveľkým vzrušením, nevšedným očakávaním a s neobyčajnou hrdosťou. Dovoľte mi, vážení rodičia, poďakovať sa Vám, ktorí ste si vybrali našu školu za školu Vašich detí, za prejavenú dôveru, ale aj za uznanie a slová chvály, ktoré na adresu našej školy zazneli. Je nám ľúto, že sme vzhľadom na kapacitné možnosti školy nemohli uspokojiť všetkých záujemcov. Vám, ktorých dieťa bude od 1. septembra 2018 žiakom 1. ročníka, garantujeme, že rozhodnutie zapísať Vaše dieťa do našej školy budete vždy pokladať za šťastný krok, ktorý ste v živote urobili. Tešíme sa na spoluprácu s Vami a pozývame Vás i Vaše dieťa na slávnostný zápis spojený s tvorivými dielňami a prehliadkou našej školy, ktorý sa uskutoční v sobotu 21. 4. 2018 o 9.00 v jedálni našej ZŠ.

 • Dňa 25.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády D kategórie. V projektovej časti sa na 1. mieste umiestnil Adam Mistrík zo 6.C triedy.

  V teoreticko - praktickej časti 1. miesto obsadil Šimon Kirňák, 2. miesto obsadila Sofia Ostapuk, žiaci 7.A triedy. Na 3. mieste sa umiestnila Kristína Holečková a 6. miesto obsadila Lenka Šrobárová, žiačky 7.B triedy. Srdečne blahoželáme.

 • Po tretíkrát tento školský rok sme na našej škole učili nezvyčajným, tzv. vysokoefektívnym spôsobom, ktorý sa v našom meste vyučuje len na našej škole. Ide o integrované tematické vyučovanie, keď jednu tému učíme našich žiakov vnímať z pohľadu viacerých vyučovacích predmetov, čo len kopíruje spôsob uvažovania v reálnom pracovnom živote, na ktorý sa snažíme aj takto našich žiakov pripraviť. Tentokrát sme sa zamerali na prírodnú energiu, jej využitie, význam a budúcnosť. V jednotlivých ročníkoch sa naši učitelia ANJ, SJL, MAT, FYZ, DEJ, GEO.... zážitkovým spôsobom venovali veternej, vodnej, slnečnej či geotermálnej energii tak, aby si žiaci na záver mohli vytvoriť vlastný, čo najkomplexnejší úsudok, ktorý na poslednej vyučovacej hodine pretavili do individuálneho alebo kolektívneho projektu. Náš Deň Zeme sa skutočne vydaril a výsledné práce našich žiakov si môžete pozrieť v obrázkovej prílohe a a 3D modely aj vo vstupných priestoroch školy.

 • Dňa 24. 4. 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Shakespeare´s Memoriál v Základnej škole na Komenského ulici. Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu a skončili na popredných miestach:

  1. miesto Samuel Frniak 3. A - 3. a 4. ročník

  3. miesto Miloš Neuvirth 9.A 9.ročník

  Blahoželáme a ďakujeme pánom učiteľom za prípravu.

 • Naši žiaci sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa v minifutbale. Organizátorom MŠO bola ZŠ Z. Nejedlého. Svojou bojovnosťou a húževnatosťou obsadili zaslúžené prvé miesto. Našu školu reprezentovali: Andreas Gradžilo a Anton Petra z III.C,Oliver Hozza, Martin Pivovar a Sebastián Polčík z III.D, Matúš Tӧkӧly zo IV.C, Radoslav Vikartovský, Tamara a Tereza Hasajové zo IV.D. Srdečne blahoželáme.

  Fotogaléria

 • Po úspešnom okresnom kole v gymnastickom štvorboji sme dňa 19. 4. 2018 cestovali do Košíc na Majstrovstvá kraja. V špeciálnej telocvični boli opäť úspešní.

  A kategória dievčatá – 1. miesto - Košalková Michaela – 3.B, Pohlyová Marína – 2.C, Sakmáryová Kristína – 2.A, Šťastná Lucia – 3.A, Vaicová Nela – 3.A

  A kategória chlapci – 1. miesto - Krotký Kristián – 1.B, Vincze Ľuboš – 1. B, Klein Adam – 3.A, Piroch Peter – 2.B, Zeman Filip – 2.B

  Ocenení boli aj najlepší individualisti: 1. miesto Košalková Michaela 3. miesto Šťastná Lucia 1. miesto Vincze Ľuboš, 2. miesto Piroch Peter, 3. miesto Klein Adam

 • Dňa 18. 4. 2018 sa v kaštieli v Smižanoch uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Ars poetika - Puškinov pamätník. Svoje recitačné schopnosti v ruskom jazyku veľmi dobre predviedli žiačky Vanesa Labancová a Zuzana Mackovjaková z 8. B triedy. Zuzana Mackovjaková obsadila 2. miesto. Žiačky pripravovala vyučujúca ruského jazyka Mgr. Šišková.

  Fotogaléria, ďalšie foto

 • Nadnárodné projektové stretnutie učiteľov v ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi v rámci projektu ERASMUS+

  V dňoch 12.-15. apríla 2018 sme na našej základnej škole privítali učiteľov z partnerských krajín Poľska, Španielska a Talianska. Okrem pracovných aktivít sme absolvovali slávnostné privítanie u pána primátora na radnici, výstup na kostolnú vežu a prehliadku nášho mesta. V spojitosti s legendou O Levočskej bielej pani sme navštívili aj historické mesto Levoča. Účastníkom sa u nás veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré absolvujú v budúcom školskom roku spolu so žiakmi.

 • Táto súťaž vedie žiakov k pochopeniu sveta ako multikultúrneho priestoru, a tým k akceptovaniu zvykov, tradícií a spôsobu života obyvateľov iných krajín sveta. Vedie tiež ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti, a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. Naši žiaci sa po úspešnom zvládnutí predchádzajúcich kôl zúčastnili 12.apríla krajského kola v Košiciach a v silnej konkurencii nielenže sa stali úspešnými riešiteľmi, ale dosiahli aj veľmi pekné umiestnenia. 5.miesto: Samuel Kačenga z 9.A, 9.miesto: Filip Sabovčík zo 6.A a 10.miesto: Lucia Zajacová z 8.A. Srdečne blahoželáme!

 • 10.apríla sa našej škole uskutočnilo školské kolo IQ olympiády, ktorá je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií. Je to súťaž postupová a prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále). Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať a je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí, keďže je zostavená ako sada logických úloh. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu. Školského on-line kola sa zúčastnilo spolu 30 žiakov, ktorí dosiahli veľmi pekné výsledky. Do regionálneho semifinále postupujú 3 žiaci: Neuvirth Miloš, Hagovská Daniela a Kriváková Kristína z 9.A triedy. Dúfame, že sa im tam bude dariť aspoň tak dobre, ako v školskom kole.

 • Už po šiestykrát sa na východe Slovenska uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2300 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovala viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl. Celoslovenské finálové kolo sa konalo 11. apríla 2018 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Našu školu reprezentovali 2 žiaci v z 1.stupňa a 2 žiaci z 2.stupňa. Najlepšie na 5.mieste sa umiestnil Šimon Kirňak zo 7.A triedy. Aj ostatní súťažiaci Damián Kasňák zo 4.B, Juraj Magnuševský z 3.A a Kim Uey Le Duy zo 7.A boli úspešní riešitelia. Žiakom srdečne blahoželáme.

 • Dňa 11. 4. 2018 sa na ZŠ na Lipovej ulici uskutočnilo okresné kolo ORJ. Našu školu vzorne reprezentovali a svoje výborné komunikačné zručnosti preukázali žiačky Vanesa Labancová a Zuzana Mackovjaková z 8. B triedy, ktorá obsadila 1. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. Šišková.

  Fotogaléria

 • Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku. Cieľom je prezentovať krásu písaného slova. Recitátori z našej školy, ktorí postúpili z obvodného kola sa stretli a bojovali v okresnom kole tejto súťaže. Uskutočnilo sa 27.marca 2018 v Galérii umelcov Spiša. Naši recitátori vzorne a úspešne reprezentovali našu školu.
  Adelka Leibiczerová /5.A/ sa umiestnila v próze na 1.mieste. Prvenstvo si odniesol v poézii aj Šimon Širilla /6.A/. Do krajského kola si svojím prednesom vybojoval cestu aj Ján Leibiczer /8.A/. Srdečne im blahoželáme a za reprezentáciu ďakujeme i ostatným recitátorom.
  Krajské kolo sa uskutoční v Michalovciach v mesiaci apríl.

 • ZŠ Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi pozýva rodičov detí narodených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 na zápis detí do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. až 10. apríla 2018 (vrátane) v čase od 8.00 h do 17.00 h v priestoroch základnej školy. K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa. Rodič so sebou prinesie rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.
  V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ chceme osloviť rodičov, resp. starých rodičov detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území Slovenska, v základnej škole v Spišskej Novej Vsi, aby informáciu o mieste pobytu alebo potvrdenie o návšteve školy doručili na Mestský úrad, odd. školstva.

 • Dňa 22. 3. 2018 sa na Filozofickej fakulte v Košiciach uskutočnilo krajské kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády. Našu školu vzorne reprezentovali víťazi okresného kola. Lucia Zajacová z VIII. A v kategórii D obsadila 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo. Aj ostatní - Šimon Kirňak VII. A, Barbara Birošová VIII. A, Samuel Kačenga IX. A - boli úspešní riešitelia. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.

  Fotogaléria

 • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Aj tento rok naši žiaci obstáli medzi najlepšími žiakmi z okresu výborne. Okresné kolo sa konalo 13. a 14 marca a naši žiaci tvorili 30% úspešných žiakov okresu. Srdečne blahoželáme.
  P8:
  1. miesto: Ječim Branislav 7.A
  4. miesto: Hamrák Tomáš 8.A
  10. miesto: Mackovjaková Zuzana 8.B
  13. miesto: Rumanová Michaela 8.B
  16. miesto: Dovalová Juliana 8.A
  P7:
  1. miesto: Ječim Branislav 7.A
  2. miesto: Krotký Filip 7.C

  4. miesto: Kvasňáková Alica 7.A
  P6:
  2. miesto: Sabovčík Filip 6.A
  3. miesto: Murdžáková Ema 6.B
  7. miesto: Jakubec Tomáš 6.A
  12. miesto: Palušáková Lenka 6.A
  P5:
  1. miesto: Nováková Lenka 5.A
  2. miesto: Boroš Matej 5.A

  5. miesto: Kvasňák Damián 4.B
  7. miesto: Da Cruz Carlota Sofia 5.A
  12. miesto: Novák Oliver 5.A
  17. miesto: Bojadiev Jordan 4.A
  26.miesto: Dunčko Jerguš 5.A
  P4:
  2. miesto: Malejčík Marek 4.A

  4. miesto: : Bojadiev Jordan 4.A
  5. miesto: Klein Adam 3.A
  6. miesto: Kvasňák Damián 4.B
  7. miesto: Sliva Patrik 4.A
  13. miesto: Vresilovič Matúš 3.A
  P3:
  2. miesto: Klein Adam 3.A
  3. miesto: Sliva Dominik 2.A

  4. miesto: Nováková Patrícia 3.A
  5. miesto: Franko Tomáš 3.A
  7. miesto: Lorko Enrico 3.B

 • Dňa 14.3.2018 sa konalo v našej škole obvodné kolo recitačnejsúťaže Hviezdoslavov Kubín. Pred členov poroty sa postavili recitátori, ktorí postúpili zo školských kôl. A všetkým žiakom našej školy sa za úspešnú reprezentáciu môžeme poďakovať. Tí, ktorí sa umiestnili na 1.a 2.mieste, postupujú do okresného kola.
  Umiestnenie:
  1.kategória – POÉZIA
  1.miesto: Rebeka Gradžilo, 4.C
  2.miesto: Karolína Mravčáková, 4.C
  1.kategória –PRÓZA
  3.miesto: Adela Olejníková, 3.B
  2.kategória – POÉZIA
  1.miesto: Lenka Nováková, 5.A
  2.kategória –PRÓZA
  1.miesto: Adela Leibiczerová
  2.miesto: Lucia Kozubová, 6.B
  3.kategória – POÉZIA
  1.miesto: Ján Leibiczer,8.A
  3.kategória –PRÓZA
  2.miesto: Veronika Pivovarová, 9.A
  3.miesto: Patrícia Geciová, 7.A

 • Po víťazstve v okresnom kole sa dňa 7.3. a 8.3.2018 sa uskutočnilo krajské kolo v basketbale žiakov a žiačok základných škôl v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi . Obidve naše družstvá vynikajúco reprezentovali našu školu a s prehľadom zvíťazilo nad všetkými súpermi vysokými rozdielmi a obsadili 1. miesto aj v kategórii chlapcov , aj v kategórii dievčat. Našu školu budú teda reprezentovať Majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré sa konajú v rámci Kalokagathie v júni 2018 v Trnave, kde im držíme palce. O tento úspech sa pričinili: Čambal, Frankovič, Gradžilo, Kedžuch, Barbuščák, Hasaj, Jakubek, Rákai, Labuda. Družstvo dievčat tvorili: Nováková, Horváthová Lea, Da Cruz, Horváthová Alexandra, Feňárová, Dovalová Mariana, Dovalová Juliána, Zajacová, Jarošová, Dovčíková. Pripravovala : Mgr. Dovčíková

 • 13.3.2018 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády C kategórie. V teoreticko - praktickej časti sa umiestnila na peknom 6. mieste Zuzana Mackovjaková z 8.B triedy. Srdečne blahoželáme.

 • Žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa vo florbale. Organizátorom MŠO bola ZŠ Nad Medzou. Svojou bojovnosťou a húževnatosťou obsadili zaslúžené štvrté miesto. Našu školu reprezentovali: Oliver Koval, Filip Zeman, Terézia Mačupová, Jessica Bednárová z II.B; Ondrej Bartoš, Andrej Labuda, Pavol Blaščák, Hugo Mužík, Adrián Sejut z II.C a Benjamín Bobák z II.D. Ďakujeme.

  Fotogaléria

 • V tomto školskom roku sa medzinárodnej súťaže Matematický expres zúčastnilo 429 tímov. Krásne 2. miesto získali siedmaci, v zložení Ječim, Kirňak, Le Duy zo 7.A a Krotký zo 7.B. 23.miesto obsadili ôsmaci (Dovalová, Hamrák z 8.A, Rumanová z 8.B a Midlíková z 8.C). Deviataci sa umiestnili na 22.mieste (Hagovská, Kačenga, Mistríková a Neuvirth z 9.A). Z úspechu sa veľmi tešíme a žiakom srdečne blahoželáme.

 • Dňa 15. 2. 2018 sa na ZŠ Lipová uskutočnilo okresné kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády.
  Naši žiaci preukázali výborné vedomosti a obsadili popredné miesta. Žiakov pripravovala
  Mgr. Magdaléna Šišková.
  A aké boli výsledky?
  Kategória F – 6. ročník – 16 žiakov
  1. miesto Filip Sabovčík VI. A, 93 bodov
  4. miesto Bibiána Birošová VI. A, 74 bodov
  Kategória E - 7. ročník - 14 žiakov
  2. miesto Šimon Kirňak VII. A, 91 bodov
  4. miesto Ema Frňáková VII. A, 77 bodov
  Kategória D – 8. ročník – 21 žiakov
  1. miesto Lucia Zajacová VIII. A, 96 bodov
  2. miesto Barbara Birošová VIII. A, 89 bodov
  Kategória C – 9. ročník – 24 žiakov
  1. miesto Samuel Kačenga IX. A, 90,5 bodov
  10. Alexandra Mistríková IX. A, 72 bodov
  Na krajské kolo DO z kategórie E, C, D postupujú prví dvaja žiaci. Veríme, že naši žiaci budú
  úspešní a držíme im prsty!

 • V stredu 7. februára 2018 sa na ZŠ, Ing. O. Kožucha uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí pre žiakov s intelektovým nadaním. Predškoláci v sprievode svojich rodičov mali možnosť vidieť čítanie a anglický jazyk žiakov z výberovej 1. A triedy. Prostredníctvom prezentácie a následnej diskusie sa rodičia žiakov oboznámili s prácou učiteľov v takýchto triedach. Vyučovanie v nich prebieha podľa platných učebných osnov. Žiaci sa učia to isté ako v bežnej triede, no v danej problematike idú viac do hĺbky a rozvíjajú svoju tvorivosť a kritické myslenie. Novým predmetom je len Obohatenie, ktoré žiaci vzhľadom na jeho obsah (objavy a vynálezy, dinosaury...) priam milujú. Tieto triedy sú otvorené pre všetkých žiakov z nášho mesta i okolia, ktorým to odporúča psychologická poradňa (CPPPaP na Letnej ulici). O aké deti ide? Určite zvedavé, ktoré zaujíma svet čísel či poznatky z rôznych vedných odborov a neraz prichádzajú do 1. ročníka s tým, že už vedia čítať. Preto i práca s takými deťmivyžaduje iný prístup, osobité metódy a formy práce na vyučovaní, aby sa ich talent ďalej rozvíjal Deň otvorených dverí ukázal šikovným deťom a ich rodičom možnosť, ako sa dá zaujímavo i hravo vzdelávať. No dvere našej školy sú pre Vás stále otvorené. Ak máte akékoľvek otázky, postrehy alebo potrebujete ďalšie informácie, môžete nás kedykoľvek osloviť. Zavolajte alebo príďte osobne. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

 • Cenný úspech dosiahli žiaci našej školy v sobotu 10. 2. v areáli zimných športov na Grajnári, kde sa v idylickej zimnej atmosfére uskutočnili lyžiarske bežecké preteky. Štvrtáčka Tamarka Hasajová vo svojej kategórii zvíťazila, jej sestra Terezka skončila druhá, rovnako ako ich brat Samuel Hasaj. Tretie miesto získal aj Damián Kvasňák a štvrtý skončil piatak Andrej Kempaský. Zastúpenie sme mali aj v kategórii dospelých, kde prvé miesto obsadila p. u. Anna Prachová a šiesty skončil riaditeľ školy Bohuslav Vaľko. Teší nás, že ako jediná škola sme mali zastúpenie nielen medzi žiakmi a učiteľmi, ale reprezentovali nás aj dvaja rodičia. Pani Krempaská skončila šiesta a pán Kvasňák ôsmy. Super deň, super zážitok! Veríme, že o rok nás bude ešte viac!

 • Dňa 8.2.2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády C kategórie. V teoreticko-praktickej časti 1. miesto obsadila Zuzana Mackovjaková z 8.B triedy, na 5. mieste sa umiestnila Barbara Birošová , 6. miesto obsadila Juliána Dovalová, žiačky 8.A triedy. Úspešnou riešiteľkou bola aj Paulína Petrová z 8.B triedy. Srdečne blahoželáme.

 • 6.2.2018 sa konalo okresné kolo 46. ročníka Geografickej olympiády. Po úspešnom zvládnutí teoretickej a praktickej časti sa žiaci našej školy umiestnili medzi 120 žiakmi okresu vynikajúco.
  Kategória E (8.-9.ročnik):
  1.m. Zajacová Lucia 8.A
  2.m. Kačenga Samuel 9.A
  6.m. Neuvirth Miloš 9.A
  Kategória F (6.– 7. ročník):
  3.m. Sabovčík Filip 6.A
  4.m. Ječim Braňo 7.A
  Kategória G (5.ročník):
  2.m. Novák Oliver 5.A
  3.m. Nováková Lenka 5.A

  Žiakom srdečne blahoželáme a budeme držať prsty aj na krajskom kole.

 • Po úspešnom zvládnutí domáceho kola sa žiaci 5. ročníka zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády , ktoré sa konalo 24.1.2018 a potvrdili tam svoje znalosti z matematiky. 5 žiaci sa stali úspešným riešiteľom.
  1.m. Nováková Lenka 5.A
  9.m. Boroš Matej 5.A
  9.m. Da Cruz Carlota Sofia 5.A
  13.m. Šťastný Filip 5.A
  13.m. Holotňák Filip 5.A
  Všetkým srdečne blahoželáme!

 • 18. januára 2018 sa uskutočnilo Okresné kolo v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Vierka Bednárová z 9.B a Samuel Kačenga z 9.A triedy. Samuel Kačenga v kategórii 1B získal pekné 3. miesto. Blahoželáme.

 • 16.1.2018 - Žiaci našej školy sa aj v tomto roku zúčastnili obvodného kola olympiády z anglického jazyka. V kategórii 1A (mladší žiaci) nás reprezentoval Šimon Kirňak (7.A), ktorý sa umiestnil na peknom 4. mieste. V kategórii 1B (starší žiaci) obsadila 4. miesto Alexandra Mistríková (9.A). Blahoželáme.

 • Naša škola bola 19.decembra 2017 organizátorom ďalšej súťaže Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa. Aj tento rok sa tu stretli mladí bedmintonisti , ktorí to s raketou vedia. Zasúťažiť si vo štvorhre žiakov a žiačok prišli ZŠ Nad Medzou, Lipová, Levočská, Komenského , Kožuchova a Nejedlého. Zápasy boli veľmi pekné, deti bojovali o každý košík. Našu školu aj tento rok úspešne reprezentovali: žiačky – Nela Štepitová, sestry Vanda a Simona Hadušovské zo 4.D , ktoré sa umiestnili na 1.mieste. Žiaci – Patrik Sliva zo 4.A, Tomáš Ištvanik a Radoslav Vikartovský zo 4.D, ktorí tiež získali 1.miesto. Tento úspech nás veľmi teší a deťom ďakujeme za veľmi úspešnú a kvalitnú reprezentáciu školy i seba.

 • Po úspešnom absolvovaní obvodného kola sa dňa 11.12. a 12.12.2017 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok základných škôl . Obidve naše družstvá vynikajúco reprezentovali našu školu a s prehľadom zvíťazilo nad všetkými súpermi vysokými rozdielmi a obsadili 1. miesto aj v kategórii chlapcov , aj v kategórii dievčat. Našu školu budú reprezentovať v krajskom kole, kde im držíme palce. O tento úspech sa pričinili: Čambal, Frankovič, Gradžilo, Kedžuch, Barbuščák, Hasaj, Jakubek, Rákai, Labuda. Družstvo dievčat tvorili: Mrovčáková, Nováková, Horváthová Lea, Da Cruz, Horváthová Alexandra, Výrosteková, Feňárová, Dovalová Mariana, Dovalová Juliána, Zajacová, Jarošová, Dovčíková. Pripravovala: Mgr. Dovčíková

 • Žiaci našej školy a 2 učitelia navštívili Talianske mesto Martinsicuro. Žiaci a učitelia v rámci projektu Erasmus+ : Once Upon A Time... European Children All Together; navštívili od 26. 11. do 2. 12.2017 Taliansko. V meste Martinsicuro sa stretli s projektovými partnermi zo Španielska, Poľska a Talianska. Pracovný workshop odštartovali prípravou rozprávok typických pre jednotlivé krajiny , ďalej si priblížili prírodné krásy krajín projektových partnerov a žiaci spoznávali krásy mesta a okolia Martinsicura. Spoločne vytvorili pesničku s názvom: Kde bolo tam bolo...... a žili šťastne spolu.... ; p.uč.Šoltésová a p.uč.Lacušová

 • V sobotu 2.12. 2017 sa v našej telocvični stretlo 31 mladých bedmintonistov.V kategórii neregistrovaných sme privítali 12 detí z Lendaku, Košíc a Sp. N.Vsi. Darilo sa nám nad očakávanie. 1. miesto získala Nela Štepitová, 2.miesto Patrik Sliva a 3. miesto Lukáš Ištvanik.V turnaji registrovaných bedmintonistov v kategórii U 13 získal DominikDunčko 3. miesto a Martin Bartko 4. miesto. Medzi dievčatami v kategórii U17 získala 2. miesto Vierka Bednárová. Všetkým žiakom patrí poďakovanie zasezónu 2017. Budúci týždeň ešte budeme držať palce Jánovi Dzurňákovi namajstrovstvách Slovenska v kategórii U 13 v Trenčíne.

 • 30.11.2017 sa na našej škole realizoval už druhý krát v tomto školskom roku deň tematického integrovaného vyučovania, bolo to na tému finančná gramotnosť. Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Základné odborné pojmy nám najprv vysvetlili a objasnili pracovníci z bán alebo študenti SEŠ. Potom sme už my žiaci samostatne za pomoci vyučujúcich pracovali na jednotlivých témach v jednotlivých ročníkoch. Pri svojej práci sme využívali rôzne metódy: diskutovali sme, hrali sme divadielko, tvorili rôzne plagáty, navrhli sme si vlastné platobné karty, virtuálne cestovali po eurozóne, ale aj hrali pexeso, čítali rozprávky, predávali, kupovali a robili ešte veľmi veľa rôznych zaujímavých činností. My žiaci sa veľmi tešíme, že na našej škole sa vyučujeme aj takouto zaujímavou formou.

 • Výsledky zberu papiera a tetrapakov, ktorý sa uskutočnil v októbri 2017:

  Zber papiera

  1. stupeň:

  1. Luca Enrico Lorko (3.B)

  2. Pavol Blaščák (2.C) a Vanessa Blaščáková (4.B)

  3. Hugo Biganič (1.B)

  2. stupeň:

  1. Vanesa Labancová (8.B)

  2. Viktor Barbuščák (8.A)

  3. Adam Čambal (6.C)

  Zber tetrapakov

  1. stupeň:

  1. Veronika Langová (4.A)

  2. Jessica Mária Lorincová (3.C)

  3. Dominik Sliva (2.A)

  2. stupeň:

  1. Vanesa Labancová (8.B)

  2. Martin Sliva (5.C)

  3. Adam Murdžák (6.C)

 • 29. 11. 2017 sa uskutočnil 11. ročník vedomostnej mestskej súťaže Naše mesto, ktorú organizovali Miestny odbor MS a Mesto Spišská Nová Ves. Naši žiaci ukázali, že o našom meste a jeho histórii majú výborné vedomosti. V I. kategórii – mladší žiaci Patrícia Nováková, Martin Kokoruďa, Jakub Kirňak z 3. A obsadili 2. miesto. V II. kategórii – starší žiaci Patrícia Geciová, Sofia Ostapuk zo 7. A a Šimon Širilla zo 6. A sa umiestnili na 1. mieste. Žiakov pripravovali Mgr. Jendrálová a Mgr. Šišková.

  Fotogaléria

 • IV. ročník Diecéznej recitačnej súťaže - diecézne kolo - v Spišskej Kapitule sa uskutočnil 23. 11. 2017. V prednese prózy súťažila Adela Leibiczerová V. A a umiestnila sa na krásnom prvom mieste. Ocenenie jej odovzdal pán biskup Štefan Sečka. Po skončení súťaže si žiaci spoločne prezreli katedrálu sv. Martina v Spišskej Kapitule.

  Fotogaléria

 • V pondelok 20.11. 2017 sa stretli v Košiciach najlepší bedmintonisti na Krajskom kole v bedmintone družstiev základných škôl. Naši chlapci Ján Dzurňák, Benjamín Gradžilo a Martin Bartko si v konkurencii 9 družstiev vybojovali pekné 4. miesto. Bronzová medaila bola naozaj blízko. O rok sa môžeme pokúsiť náš najlepší výsledok ešte zlepšiť. Chlapcom ďakujeme!

  Fotogaléria

 • Na našej škole súťažilo v termíne 07. 11. 2017 – 10. 11. 2017 spolu 143 žiakov 2. - 9. ročníka. V celkovom vyhodnotení bolo 61 úspešných riešiteľov, ktorí dostali diplomy.
  Výsledky nájdete kliknutím TU.

 • Podrobnosti a foto o jednotlivých aktivitách nájdete kliknutím TU.

 • 24. 10.a 26.10. 2017 sa v Smižanoch uskutočnili okresné majstrovstvá v bedmintone družstiev. Naše dievčatá z 9. B Vierka Bednárová a Lenka Jančíková obhájili v konkurencii 16 družstiev krásne 2. miesto. Chlapci zo 6. B a 8.C Martin Bartko, Ján Dzurňák, Benjamín Gradžilo nenašli medzi 14 družstvami rovnocenného súpera a zaslúžene zvíťazili. Chlapcom držíme palce na krajskom kole v Košiciach. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

  Fotogaléria

 • Naša škola sa dlhodobo venuje environmentálnej výchove žiakov za čo získava rôzne ocenenia. Veľmi si ceníme ocenenie, ktoré priniesli pedagógovia (p. Ing. Marcinová, p. Mgr. Slivová ) spolu so žiakmi dňa 5.10.2017 zo Zvolena. Naša škola sa stala držiteľom medzinárodného certifikátu Zelená škola. Certifikát získala za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Nebolo to ľahké, pretože o vlajku a certifikát sa uchádzalo viac ako 130 škôl z celého Slovenska. Za ocenením je tvrdá práca všetkých pedagógov a žiakov školy. Blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalšej práce pre zlepšenie životného prostredia.

 • Oznamujeme Vám, že Vaša škola nám pomohla vyzbierať v zbierke Biela pastelka 77,22 €.

  Ďakujeme veľmi pekne za pomoc.

  Jana Kyseľová
  ÚNSS č.35 SNV

  Aj my ĎAKUJEME všetkým štedrým darcom.

 • Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname aj na našej  škole, ktorá je zameraná na výučbu cudzích jazykov (nemecký jazyk, ruský a  anglický jazyk).  Na hodinách v tento deň žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. Na hodinách žiaci vytvárali rôzne projekty, hrali hry, spievali pesničky a tiež bola pripravená relácia a nástenka. 
  V niektorých triedach  sa „cestovalo“ po nemecky, anglicky hovoriacich krajinách, a to prostredníctvom spoločenskej hry. Niektorí žiaci vytvorili pekné projekty, ktorými chceli spropagovať výučbu cudzích jazykov. Zaujímavé boli balóny, v ktorých boli vlajky rôznych krajín. Európsky deň jazykov vyhodnotili žiaci aj učitelia ako skvelý, zábavný a poučný. Ďalší rok si ho určite zopakujeme znova.
  Učitelia: ANJ, RUJ a NEJ

 • Vo štvrtok 21.9. sa konalo celoškolské ZRPŠ. Pre tých, ktorí sa ho nemohli zúčastniť prikladáme prezentáciu p. riaditeľa, v ktorej zhodnotil školský rok 2016/17 a predstavil plány na školský rok 2017/18. Prezentáciu nájdete kliknutím TU.

 • Základné pokyny pre stravníkov na školský rok 2017/18 nájdete kliknutím TU.

 • Ponuku záujmových útvarov nájdete kliknutím TU.

 • Školský rok končí, ale úspechy ešte nie. Ďalší výborný výsledok sa podaril Kristiánovi Kampczykovi na  Majstrovstvách Slovenska v atletike. V behu na 1 000  obsadil časom 2: 50,42 6. miesto. Blahoželáme!

  Fotogaléria

 • 5.6. 2017 sa náš žiak Adam Szilvási zúčastnil celoslovenskej robotickej súťaži RBA v Košiciach v kategórii Vlastný model. RBA (Robotický Battle na Alejovej) je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku. Cieľom súťaže je popularizácia robotiky a informatiky na školách. Adam so svojim modelom „Triedič“ obsadil vo svojej kategórii pekné 4. miesto. Blahoželáme!

  Fotogaléria

 • Naši deviataci dosiahli vynikajúce výsledky v testovaní 9. V rámci mesta bola priemerná úspešnosť z matematiky 64,5% a zo SJL 65,4%.

  Pre zobrazenie výsledkov našej školy a celoslovenských výsledkov dosiahnutých v T9 2017 klkni na obrázok.  

  Gratulujeme k úžasným výsledkom našich deviatakov (T9) - Obrázok 1

 • Naša partnerská škola nám poslala fotografie plagátov, ktoré si môžeme pozrieť kliknutím TU.

 • Bruno Jakubov, zase raz potvrdil, že patrí medzi najlepších riešiteľov GeO na Slovensku v kategŕií E. 45 ročník sa uskutočnil v Košiciach 19. – 20. mája 2017. Po absolvovaní monotematickej, teoretickej a praktickej časti skončil na 4. – 6. mieste so stratou 6 bodov na víťaza. Srdečne blahoželáme a na strednej škole prajeme veľa úspechov.

 • Dňa 26.4.2017 sa v Košiciach konalo krajské kolo GeO. V silnej konkurencii naši žiaci obstáli veľmi dobre. V kategórií 6. – 7. ročníkov Lucia Zajacová zo VII.A obsadila 11.miestoBruno Jakubov z IX.A 2.miesto. Blahoželáme a Brunovi, ktorý postupuje na celoštátne kolo prajeme, aby sa stal úspešným riešiteľom.

   

 • Dňa 22. 5. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy. Organizátorom podujatia bol Spolok karpatských Nemcov. Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže. Reprezentovala nás Ľudmila Slivová z VIII. B triedy, ktorá  v prednese poézie získala pekné 2. miesto. Srdečne blahoželáme. Pripravovala Mgr. Mária Žukovská

 • Dňa 3. 5. 2017 našu školu reprezentovali chlapci kategórie A na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl.  Celá táto súťaž prebiehala  v telocvični ZŠ a MŠ Svätý Peter. Po absolvovaní všetkých disciplín sa chlapci umiestnili na  peknom 6. mieste. Srdečne gratulujeme a ďakujeme.

  Družstvo tvorili chlapci: Adam Klein – 1.A, Piroh Peter – 1.B, Tőkőly Matúš – 3.C, Ištvánik Tomáš – 3.D, Vikartovský Radoslav – 3.D

  Pripravovala p. uč. Majerničková

  Fotogaléria

 • V pondelok  15.5. krásnom prostredí Oravského hradu sa 60 najlepších žiakov z celého Slovenska (do súťaže sa zapojilo 14 114) pustilo do riešenia rôznych typov úloh. Medzi nimi boli aj štyria naši žiaci ktorí postúpili z regionálneho kola Bruno Jakubov 9.A, Tomáš Hamrák 7.A, Juliána Dovalová 7.A a Filip Krotký 6.C  Na každého z nich čakalo vyše 90 úloh, ktoré boli rozdelené do jednotlivých typov: U1: Logický písomný test; U2: Filmová ukážka; U3: Pamäťový test; U4: Lietajúce písmenká; U5: Ľahká matematika; U6: Logický premietaný test; U7: Praktická inteligencia.
  Veľmi krásny výsledok dosiahol Bruno Jakubov, ktorý skončil na nádhernom 2. mieste na Slovensku. Aj ostatní môžu byť so sebou spokojní, veď skončili medzi 60-timi najlepšími na Slovensku a tak kvalitne a úspešne reprezentovali našu školu.

 • IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh. Nejedná sa teda o preverovanie vedomostí získaných štúdiom. Primárnym cieľom IQ olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania. V neposlednom rade umožňuje IQ olympiáda svojim riešiteľom využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania. Súťaž prebieha pod záštitou Mensy Slovensko a Ministerstva školstva vedy a výskumu SR.

 • Košice 27.4.2017

  Úspešnými riešiteľmi krajského kola 53. roč. chemickej olympiády sa stali Martin Dam a Aneta Frličková z 9.A. Blahoželáme!

 • Dňa 25.4.2017 sa uskutočnilo okresné kolo 51. ročníka Biologickej olympiády, kategórie D. 
  V projektovej časti sa na 3. mieste umiestnila žiačka 5.C triedy Nina Dzimková. V teoreticko - praktickej časti sa na 1. mieste umiestnila žiačka 7. B triedy Zuzana Mackovjaková, 2. miesto obsadila Lucia Zajacová a 4. miesto Barbara Birošová, žiačky 7.A triedy. Srdečne blahoželáme.

 • Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach je organizátorom krajskej súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy – 23. Metamorfózy slova 2017 v rámci 63. Hviezdoslavovho Kubína. Nezabudnuteľnú atmosféru krásy slova a dojmu vytvorili 10. apríla 2017 recitátori našej školy a získali výborné umiestnenia. V 2. kategórii v prednese poézie našu školu výborne reprezentoval žiak Šimon Širilla z 5. A triedy, ktorý získal 2. miesto. Carlota Sofia da Cruz zo 4. A triedy v 1. kategórii v prednese prózy sa umiestnila na krásnom 3. mieste. Blahoželáme!

 • Úspešným riešiteľom krajského kola 58. ročníka Fyzikálnej olympiády sa stal Bruno Jakubov z 9.A. Blahoželáme!

 • 21.marca sa žiaci IX.A zúčastnili krajského kola Matematickej olympiády v Košiciach. Pripravovali sa veľmi zodpovedne a svedčia o tom aj ich umiestnenia. Na 1. mieste s maximálnym bodovým ziskom sa umiestnil Jakubov Bruno. So stratou 4 bodov sa na 5.mieste umiestnil Dam Martin. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme a tiež želáme nech sú úspešní aj na stredných školách.

 • Tohto roku sa do súťaže zapojilo spolu 14 škôl z celého Slovenska. Zo 178 príspevkov prihlásených do národného kola súťaže v kategóriách ENVIRO a LITTER LESS, ocenila porota 36 reportážnych článkov, fotografií a videí.  Naša škola v silnej konkurencii uspela v dvoch kategóriach. Krásne 2. miesto v kategórii fotografia 11-14 rokov získal Bruno Jakubov z 9.A triedy, a v kategórii článok 11-14 rokov získali 2. miesto žiačky 8.B triedy Ľudmila Slivová a Timea Dimitrovová.

  Víťazné práce postupujú do medzinárodného kola súťaže, kde sa stretnú s víťazmi z 33 krajín, zapojených do programu Mladí reportéri pre životné prostredie z celého sveta (www.yre.global). Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v medzinárodnom kole.

 • Dňa 30.3.2017 sa naši žiaci Bruno Jakubov a Viktória Jakubcová z 9.A triedy zúčastnili krajského kola biologickej olympiády v kategórii C. Vo veľkej konkurencii sa obaja stali úspešnými riešiteľmi. Blahoželáme.

 • Tohtoročné testovanie finalistov Logickej olympiády sa uskutočnilo 12.4.2017 v na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. Finalisti sa „popasovali“ s 20 úlohami, ktoré neboli ľahké, boli zamerané na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie. V kategórií B – 2.stupeň zo 48 súťažiacich Dam Martin obsadil 3. miestoJečim Braňo 5. miesto. V kategórií A – 1. stupeň Bojadijev Jordan 20 miesto. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu seba a školy a srdečne im blahoželáme.

 • Po úspešnom okresnom kole v gymnastickom štvorboji sme dňa 11.4.2017 cestovali do Košíc na Majstrovstvá kraja. V špecializovanej gymnastickej telocvični si naši žiaci opäť počínali veľmi dobre.

  A kategória dievčatá – 2. miesto - Košalková Michaela – 2.B, Mravčáková Karolína – 3.C, Pohlyová Marína – 1.C, Sakmáryová Kristína – 1.A, Šťastná Lucia – 2.A, Vaicová Nela – 2.A

  A kategória chlapci – 1. miesto - Ištvánik Tomáš – 3.D, Klein Adam – 1.A, Piroch Peter – 1.B, Tokoly Matúš –3.C, Vikartovský Radoslav – 3.D, Zeman Filip – 1.B  Pripravovala p. uč. Alena Majerníčková.

 • Redakcia školského časopisu OKO s veľkou radosťou dáva na známosť, že sa jej tímu opať podarilo obhájiť si svoje dobre meno a v súťaži Pro Slavis si vyslúžilo Čestné uznanie. Túto odmenu za našu prácu si zo srdca vážime a ďakujeme! 

 • 27. 3. 2017 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Hoci úlohy boli veľmi náročné, naši žiaci – Barbara Birošová 7. A, Viktória Jakubcová, Bruno Jakubov 9. A - ich zvládli a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. V kategórii E sa Lucia Zajacová zo 7. A umiestnila na 1. mieste. Žiakov pripravovala Mgr. Šišková.

  Fotogaléria

 • Základná škola Ing. O. Kožucha sa tradične aj tento rok zapojila do projektu „Mladí reportéri pre životné prostredie“ (Young Reporters for the Environment, YRE). Ide o medzinárodný vzdelávací program pre udržateľný rozvoj, koordinovaný Nadáciou pre evnironmentálnu výchovu (Foundation for Environmental Education, FEE), do ktorého je zapojených viac ako  30 krajín sveta, 7500 pedagógov a 30 000 študentov. Veľmi nás potešil úspech našich žiačok Ľudmili Slivovej a Timei Dimitrovovej z 8. B triedy, ktorých článok o školskej odpadovej aktivite – Čo s bioodpadom zo školskej jedálne uverejnili v medzinárodnom bulletine YRE Newsletter, ako jednu z inšpirujúcich príbehov v kampani LITTER LESS (menej odpadu).

 • Dňa 14.3.2017 sa v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ. Okres Spišská Nová Ves reprezentovala naša škola ako víťaz okresného kola. Po jednoznačnom priebehu a finálovom víťazstve 59:4 nad družstvom Rožňavy naši chlapci obsadili 1. miesto a postúpili na Majstrovstvá Slovenska do Serede. Držíme palce. Družstvo pripravovala Mgr. Dovčíková

    

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria