• Učiteľský kolektív 2020/21
     • Modernizácia internetovej stránky
     • Vitajte na našej modernizovanej webovej stránke. Rozdiel je najmä v mobilnej a tabletovej verzii (hlavne menu je vpravo hore 3 čiarky)...
     • Vážení rodičia a priatelia školy,
      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
      Podrobnosti a tlačivo nájdete kliknutím v Menu - Dokumenty
     • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Učiteľský kolektív 2019/20
      • Pozvánka na celoškolské ZRPŠ

       21. 9. 2021

       Občianske združenie pri ZŠ Ing.O.Kožucha ,Spišská Nová Ves Vás pozýva na celoškolské ZRPŠ, ktoré sa uskutoční elektronickou formou (cez EDUPAGE) dňa 22.9.2021 od 16.00. Materiály budú zaslané rodičom cez rodičovské kontá v priebehu zajtrajšieho dopoludnia.
       Program:
       1. Úvod
       2. List riaditeľa školy PhDr.Bohuslava Vaľka
       3. Správa OZ ZŠ Ing.O. Kožucha
       4. Správa o hospodárení ZRPŠ
       5. Návrh výšky poplatkov a jej odsúhlasenie
       6. Účtovník/účtovníčka OZ – hľadáme dobrovoľníka pre túto funkciu
       7. Diskusia

      • Preberanie Ag samotestov

       14. 9. 2021

       Vo štvrtok 16. 9. 2021 sa uskutoční preberanie objednaných Ag samotestov podľa harmonogramu, ktorý nájdete nižšie.

       Budú sa vydávať v priebehu celého dňa, preto veríme, že si ich prídu vyzdvihnúť všetci, ktorí si ich objednali. Každý rodič preberie za každé svoje dieťa 5 ks samotestov, návod na použitie a ďalšie informácie - inštruktážne video si môžete pozrieť aj tu (https://youtu.be/bihiBgpM9pc).

      • Pripravení na všetko...

       13. 9. 2021

       V dňoch 06. – 07. 09. 2021 sa na našej škole konala teoretická a praktická časť účelového cvičenia. Žiaci si v pondelok pod vedením pedagógov prehlbovali svoje teoretické vedomosti z oblastí zdravého životného štýlu, zdravotnej prípravy, pobytu a pohybu v prírode a v civilnej ochrane.

       V utorok si žiaci nadobudnuté vedomosti mali možnosť overiť v praxi. Na praktickej časti boli pre nich pripravené pracovné listy, ktoré následne ako trieda vypĺňali.

      • Oranžový okres

       13. 9. 2021

       Keďže sme v rámci Covid automatu od 13.9. oranžový okres, je rodič povinný predložiť pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. V prípade, že rodič toto vyhlásenie nepredloží, žiak sa považuje za príznakového.
       Najjednoduchčia možnosť je cez rodičovské konto v edupage (úvod - vyhlasenia a žiadosti - červené plus vpravo dolu, zvoliť Vyhlásenie o bezpríznakovosti) alebo si tlačivo možete stiahnúť vytlačiť a podpísať.

      • Letná škola varenia – v hlavnej úlohe PIZZA

       29. 8. 2021

       Naša škola aj tento rok ponúkla žiakom možnosť vzdelávať sa počas leta. Aktivít mali deti neúrekom, ale nakoniec sa našiel priestor a v školskej jedálni sme si urobili mini letnú školu varenia na tému "Výroba domácej pizze." Deti dostali k dispozícii všetky potrebné suroviny a spoločnými silami vytvorili chutnú a voňavú obľúbenú pochúťku. Keďže to sú šikovní kuchári, potrebovali len minimálnu pomoc. Aby sme sa naučili aj niečo z teórie, rozprávali sme sa o tom, odkiaľ pizza pochádza, ako asi vznikol tento „koláč“ v podobe, akej ho poznáme dnes, z čoho sa vyrába cesto, aké suroviny sa používajú na oblohu....

      • Letná škola

       27. 8. 2021

       Fotogaléria

       Aj tento školský rok sme využili výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zapojili sa do projektu Letných škôl. Našim zámerom bolo ponúknuť žiakom možnosť upevniť si vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré si z rôznych dôvodov nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021 a zároveň adaptovať sa na nový školský rok.
       Otvorili sme niekoľko skupín vzdelávania z dôvodu diferenciácie žiakov podľa ročníkov. Letná škola neprebiehala vo forme klasického vyučovania. Bolo to vzdelávanie zábavnou, hravou formou. Dve skupinky žiakov spolupracovali s OZ z Podskaly. Ich dopoludňajšie aktivity boli zamerané hlavne na upevňovanie nadobudnutých vedomostí, rozvoj komunikačných schopností, nácvik samoobslužných činností, rozvíjanie tvorivosti a na podporu celkového rozvoja osobnosti žiakov. V popoludňajších hodinách mali žiaci rôznorodý program. Navšt

   • Pre všetkých

   • Partneri

   • Prihlásenie 

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

    Štvrtok 23. 9. 2021
   • Počítadlo návštev

    Počet návštev: 1985633
   • Mapa

    • Program ALF

    •   kliknite na obrázok 
        kód školy: zskozuchasnv
        ostatné: podľa pokynov učiteľov