Voľné miesta

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Bohuslav Vaľko Rozvrh
Riaditeľ
sekretariat.zskozuchasnv@gmail.com
 
 
Mgr. Jozef Bakó Ba Rozvrh
Zástupca
jozef.bako@post.sk
 
 
Mgr. Daniela Dingová Dg Rozvrh
Zástupkyňa
danieladingova@centrum.sk
 
 
Mgr. Marcela Bilpuchová Bi Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
marcela.bilpuchova@gmail.com
Foto Mgr. Michaela Bocková Bo Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.D
bockovamichaela22@gmail.com
 
 
PaedDr. Ružena Brezovská Br Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
rubrezovska@centrum.sk
 
 
PaedDr. Katarína Burdigová Bg Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
Zástupca v triede: 7.C
burdigova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Vladimír Burík Bu Rozvrh
Učiteľ
vladostarsi@centrum.sk
 
 
Ingrid Bušovská Rozvrh
Vychovávateľka
inge.busovska@zoznam.sk
 
 
Mgr. Ivana Cpin Brajerová Cp Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
ivana.cpin@gmail.com
 
 
Mgr. Miriam Dovalová Do Rozvrh
Triedna učiteľka: prípravný
miriam.dovalova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Dovčíková Rozvrh
Učiteľka
dovcikovakatarina@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Fiffiková Fi Rozvrh
Učiteľka
lenfiffikova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Filipová Fl Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Filipová Fa Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.D
m.janosikova17@gmail.com
 
 
PaedDr. Ria Frankovičová Centková Fr Učiteľka
ria.centkova@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Garčárová Ga Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
garcarova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Jacková Jk Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Ľubomír Jakubov Ja Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
lubo.jakubov@gmail.com
 
 
Veronika Janecová Jn Rozvrh
asistentka
 
 
Mgr. Valéria Jendrálová Je Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
valikajendralova@centrum.sk
 
 
Mgr. Renáta Kolárčiková Kl Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
kolarcikovarenata@gmail.com
 
 
Helena Kostelníková Ks Rozvrh
Vychovávateľka
h.kostelnikova@azet.sk
 
 
Oľga Kotradyová Kt Rozvrh
Vychovávateľka
kotradyova@centrum.sk
 
 
Ing. Katarína Kováčová Rozvrh
asistentka
kovacova.zskozuchova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Kožíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
andrea.kozikova.zs@gmail.com
 
 
Bc. Oľga Krausová Kr Rozvrh
Vychovávateľka
krausovaola@gmail.com
 
 
Ing. Mária Lacušová La Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
mlacusova@gmail.com
 
 
Mgr. Stanislava Ledecká Ld Učiteľka
stanka27@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Macejková Mk Rozvrh
Učiteľka
maria.macejkova99@gmail.com
 
 
Mgr. Simona Maceľuchová Mv Rozvrh
Vychovávateľka
sim.maceluchova@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Majerničková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
majernickova@centrum.sk
 
 
Ing. Monika Marcinová Mc Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
m_marcinova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Katarína Meliorisová Ms Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
katka.meliorisova@gmail.com
 
 
Mgr. Ivana Milaniaková Go Rozvrh
asistentka
milaniakovaivana@gmail.com
 
 
Ing. Martin Mucha Ma Rozvrh
Učiteľ
muh@centrum.sk
 
 
Mgr. Viera Muchová Mch Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
viemuc@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Murgáčová Mu Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
evamurgacova@centrum.sk
 
 
Dana Němcová Ne Rozvrh
Vychovávateľka
dana.nemcova.01@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Nováčeková No Rozvrh
Učiteľka
a.novacekova@gmail.com
 
 
Mgr. Patrícia Nováková Nv Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
patkakollar@centrum.sk
 
 
Kamila Okályová Ok Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
kamila.okaly@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Polláková Po Rozvrh
Učiteľka
mata.pollakova@centrum.sk
 
 
Mgr. Anna Prachová Pch Rozvrh
Učiteľka
annaprachova@centrum.sk
 
 
Mgr. Danica Rimská Ri Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
danicarimska@centrum.sk
 
 
Mgr. Tatiana Rusnáková Ru Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
rusnaktatianajob@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Sliva Sl Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.A
matosliva@pobox.sk
 
 
Mgr. Štefánia Slivošová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.D
stefania38139@gmail.com
 
 
Mgr. Miriam Soláková So Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
miklosova@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Šimonová Šm Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
simonova@pobox.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Šišková Ši Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.C
msskola@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Šoltésová Šo Rozvrh
Učiteľka
zuzusoltesjob@gmail.com
 
 
Mgr. Miriama Šubová Šu Rozvrh
Vychovávateľka
m.subova1994@gmail.com
 
 
Mgr. Františka Tornayová To Rozvrh
asistentka
tornayova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Trnovcová Tr Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
andreatrnovcovasnv@gmail.com
 
 
Iveta Turcsányiová Tu Rozvrh
asistentka
ivetaturcsanyiova15@gmail.com
 
 
Mgr. Valéria Uhliarová Uh Rozvrh
Vychovávateľka
valikauhliarova@centrum.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Urbanová Ub Rozvrh
Triedna učiteľka: 0
ludmila.urbanova85@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Urichová Ur Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
j.urichova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľudmila Vargová Vg Rozvrh
Špeciálny pedagóg
vargovaludmila@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Vojčíková Vo Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
zuzanavojcikova@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Žukovská Žu Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.C
zukovma@centrum.sk

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria