Voľné miesta

Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Riaditeľské voľno

  Oznamujeme rodičom, že dňa 27.10.2017 (v piatok) budú mať žiaci riaditeľské voľno z dôvodu METODICKÉHO DŇA pedagogických pracovníkov mesta SNV.

 • Certifikácia - Zelená škola

  Naša škola sa dlhodobo venuje environmentálnej výchove žiakov za čo získava rôzne ocenenia. Veľmi si ceníme ocenenie, ktoré priniesli pedagógovia (p. Ing. Marcinová, p. Mgr. Slivová ) spolu so žiakmi dňa 5.10.2017 zo Zvolena. Naša škola sa stala držiteľom medzinárodného certifikátu Zelená škola. Certifikát získala za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Nebolo to ľahké, pretože o vlajku a certifikát sa uchádzalo viac ako 130 škôl z celého Slovenska. Za ocenením je tvrdá práca všetkých pedagógov a žiakov školy. Blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalšej práce pre zlepšenie životného prostredia.

  Fotogaléria

 • Info k Testovaniu 5

  Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 nájdete kliknutím TU.

 • Info o zbierke Biela pastelka

  Oznamujeme Vám, že Vaša škola nám pomohla vyzbierať v zbierke Biela pastelka 77,22 €.

  Ďakujeme veľmi pekne za pomoc.

  Jana Kyseľová
  ÚNSS č.35 SNV

  Aj my ĎAKUJEME všetkým štedrým darcom.

 • Európsky deň jazykov 26. 9. 2017

  Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname aj na našej  škole, ktorá je zameraná na výučbu cudzích jazykov (nemecký jazyk, ruský a  anglický jazyk).  Na hodinách v tento deň žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. Na hodinách žiaci vytvárali rôzne projekty, hrali hry, spievali pesničky a tiež bola pripravená relácia a nástenka. 
  V niektorých triedach  sa „cestovalo“ po nemecky, anglicky hovoriacich krajinách, a to prostredníctvom spoločenskej hry. Niektorí žiaci vytvorili pekné projekty, ktorými chceli spropagovať výučbu cudzích jazykov. Zaujímavé boli balóny, v ktorých boli vlajky rôznych krajín. Európsky deň jazykov vyhodnotili žiaci aj učitelia ako skvelý, zábavný a poučný. Ďalší rok si ho určite zopakujeme znova.
  Učitelia: ANJ, RUJ a NEJ

  Fotogaléria

 • Prezentácia - celoškolské ZRPŠ

  Vo štvrtok 21.9. sa konalo celoškolské ZRPŠ. Pre tých, ktorí sa ho nemohli zúčastniť prikladáme prezentáciu p. riaditeľa, v ktorej zhodnotil školský rok 2016/17 a predstavil plány na školský rok 2017/18. Prezentáciu nájdete kliknutím TU.

 • Pokyny pre stravníkov na školský rok 2017/18

  Základné pokyny pre stravníkov na školský rok 2017/18 nájdete kliknutím TU.

 • Ponuka ZU 2017/18

  Ponuku záujmových útvarov nájdete kliknutím TU.

 • Gratulujeme k úžasným výsledkom našich deviatakov (T9)

  Naši deviataci dosiahli vynikajúce výsledky v testovaní 9. V rámci mesta bola priemerná úspešnosť z matematiky 64,5% a zo SJL 65,4%.

  Pre zobrazenie výsledkov našej školy a celoslovenských výsledkov dosiahnutých v T9 2017 klkni na obrázok.  

 • Majstrovstvá Slovenska v atletike

  Školský rok končí, ale úspechy ešte nie. Ďalší výborný výsledok sa podaril Kristiánovi Kampczykovi na  Majstrovstvách Slovenska v atletike. V behu na 1 000  obsadil časom 2: 50,42 6. miesto. Blahoželáme!

  Fotogaléria

 • Celoslovenská robotická súťaž RBA

  5.6. 2017 sa náš žiak Adam Szilvási zúčastnil celoslovenskej robotickej súťaži RBA v Košiciach v kategórii Vlastný model. RBA (Robotický Battle na Alejovej) je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku. Cieľom súťaže je popularizácia robotiky a informatiky na školách. Adam so svojim modelom „Triedič“ obsadil vo svojej kategórii pekné 4. miesto. Blahoželáme!

  Fotogaléria

 • Celoštátne kolo Geografickej olympiády

  Bruno Jakubov, zase raz potvrdil, že patrí medzi najlepších riešiteľov GeO na Slovensku v kategŕií E. 45 ročník sa uskutočnil v Košiciach 19. – 20. mája 2017. Po absolvovaní monotematickej, teoretickej a praktickej časti skončil na 4. – 6. mieste so stratou 6 bodov na víťaza. Srdečne blahoželáme a na strednej škole prajeme veľa úspechov.

 • Pozdrav z Brazílie

  Naša partnerská škola nám poslala fotografie plagátov, ktoré si môžeme pozrieť kliknutím TU.

 • Prednes nemeckej poézie a prózy

  Dňa 22. 5. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy. Organizátorom podujatia bol Spolok karpatských Nemcov. Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže. Reprezentovala nás Ľudmila Slivová z VIII. B triedy, ktorá  v prednese poézie získala pekné 2. miesto. Srdečne blahoželáme. Pripravovala Mgr. Mária Žukovská

 • IQ Olympiáda celoštátne kolo

  V pondelok  15.5. krásnom prostredí Oravského hradu sa 60 najlepších žiakov z celého Slovenska (do súťaže sa zapojilo 14 114) pustilo do riešenia rôznych typov úloh. Medzi nimi boli aj štyria naši žiaci ktorí postúpili z regionálneho kola Bruno Jakubov 9.A, Tomáš Hamrák 7.A, Juliána Dovalová 7.A a Filip Krotký 6.C  Na každého z nich čakalo vyše 90 úloh, ktoré boli rozdelené do jednotlivých typov: U1: Logický písomný test; U2: Filmová ukážka; U3: Pamäťový test; U4: Lietajúce písmenká; U5: Ľahká matematika; U6: Logický premietaný test; U7: Praktická inteligencia.
  Veľmi krásny výsledok dosiahol Bruno Jakubov, ktorý skončil na nádhernom 2. mieste na Slovensku. Aj ostatní môžu byť so sebou spokojní, veď skončili medzi 60-timi najlepšími na Slovensku a tak kvalitne a úspešne reprezentovali našu školu.

  Viac informácií o súťaži (foto, podrobné výsledky, očom to je,...)  nájdete na www.iqolympiada.sk

  Fotogaléria

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji

  Dňa 3. 5. 2017 našu školu reprezentovali chlapci kategórie A na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl.  Celá táto súťaž prebiehala  v telocvični ZŠ a MŠ Svätý Peter. Po absolvovaní všetkých disciplín sa chlapci umiestnili na  peknom 6. mieste. Srdečne gratulujeme a ďakujeme.

  Družstvo tvorili chlapci: Adam Klein – 1.A, Piroh Peter – 1.B, Tőkőly Matúš – 3.C, Ištvánik Tomáš – 3.D, Vikartovský Radoslav – 3.D

  Pripravovala p. uč. Majerničková

  Fotogaléria

 • IQ olympiáda - regionálne kolo

  IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh. Nejedná sa teda o preverovanie vedomostí získaných štúdiom. Primárnym cieľom IQ olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania. V neposlednom rade umožňuje IQ olympiáda svojim riešiteľom využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania. Súťaž prebieha pod záštitou Mensy Slovensko a Ministerstva školstva vedy a výskumu SR.

  Po úspešnom absolvovaní domáceho kola bolo 5 žiakov s najlepšími výsledkami: Bruno Jakubov 9.A, Tomáš Hamrák 7.A, Julána Dovalová 7.A, Branislav Ječim 6.A  a Filip Krotký 6.C pozvaných na regionálne kolo na UPJŠ v Košiciach kde sa stretlo najlepších 80 žiakov z košického a prešovského kraja. Našim žiakom sa veľmi darilo: Bruno 4. miesto, Tomáš 7. miesto, Filip 18. miesto a Julána 19. miesto Braňo 22. miesto.  A teda štyria z nich postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 15.5. na Oravskom hrade.  Držíme im palce.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria