Voľné miesta

Navigácia

 • Pozvánka- ZRPŠ rodičov žiakov 9. roč.

  Dňa 17.1. 2018 o 15.30 hod sa v priestoroch školskej knižnice uskutoční RZ rodičov žiakov 9. roč. s výchovným poradcom školy. 

  Účasť rodičov nutná.

 • MŠO Bedminton

  Naša škola bola 19.decembra 2017 organizátorom ďalšej súťaže Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa. Aj tento rok sa tu stretli mladí bedmintonisti , ktorí to s raketou vedia. Zasúťažiť si vo štvorhre žiakov a žiačok  prišli ZŠ Nad Medzou, Lipová,  Levočská, Komenského , Kožuchova a Nejedlého. Zápasy boli veľmi pekné, deti bojovali o každý košík. Našu školu aj tento rok  úspešne reprezentovali: žiačky – Nela Štepitová, sestry Vanda a Simona Hadušovské zo 4.D , ktoré sa umiestnili na  1.mieste. Žiaci – Patrik Sliva zo 4.A, Tomáš Ištvanik a Radoslav Vikartovský zo 4.D, ktorí tiež získali 1.miesto. Tento úspech nás veľmi teší a deťom ďakujeme za veľmi  úspešnú a kvalitnú reprezentáciu školy i seba. 

  Fotogaléria

 • Okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok

  Po úspešnom absolvovaní obvodného kola sa dňa 11.12. a 12.12.2017 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiakov a žiačok základných škôl . Obidve naše družstvá vynikajúco reprezentovali našu školu a s prehľadom zvíťazilo nad všetkými súpermi vysokými rozdielmi a obsadili 1. miesto aj v kategórii chlapcov , aj v kategórii dievčat. Našu školu budú reprezentovať v krajskom kole, kde im držíme palce. O tento úspech sa pričinili: Čambal, Frankovič, Gradžilo, Kedžuch, Barbuščák, Hasaj, Jakubek, Rákai, Labuda. Družstvo dievčat tvorili: Mrovčáková, Nováková, Horváthová Lea, Da Cruz, Horváthová Alexandra, Výrosteková, Feňárová, Dovalová Mariana, Dovalová Juliána, Zajacová, Jarošová, Dovčíková.  Pripravovala: Mgr. Dovčíková

 • Erazmus+ v Taliansku

  Žiaci našej školy a 2 učitelia navštívili Talianske mesto Martinsicuro. Žiaci a učitelia v rámci projektu Erasmus+ : Once Upon A Time... European Children All Together; navštívili od 26. 11. do 2. 12.2017 Taliansko. V  meste Martinsicuro sa stretli s  projektovými partnermi zo Španielska, Poľska a Talianska. Pracovný workshop odštartovali prípravou rozprávok typických pre jednotlivé krajiny , ďalej si priblížili prírodné krásy krajín projektových partnerov a žiaci spoznávali krásy mesta a okolia Martinsicura. Spoločne vytvorili pesničku s názvom: Kde bolo tam bolo...... a žili šťastne spolu.... ; p.uč.Šoltésová a p.uč.Lacušová

 • Mikulášsky bedmintonový turnaj

  V sobotu 2.12. 2017 sa v našej telocvični stretlo 31 mladých bedmintonistov.V kategórii neregistrovaných sme privítali 12 detí z Lendaku, Košíc a Sp. N.Vsi. Darilo sa nám nad očakávanie. 1. miesto získala Nela Štepitová, 2.miesto Patrik Sliva a 3. miesto Lukáš Ištvanik.V turnaji registrovaných bedmintonistov v kategórii U 13 získal DominikDunčko 3. miesto a Martin Bartko 4. miesto. Medzi dievčatami v kategórii U17 získala 2. miesto Vierka Bednárová. Všetkým žiakom patrí poďakovanie zasezónu 2017. Budúci týždeň ešte budeme držať palce Jánovi Dzurňákovi namajstrovstvách Slovenska v kategórii U 13 v Trenčíne.

  Fotogaléria

 • Deň Finančnej gramotnosti 2017

  30.11.2017 sa na našej škole realizoval už druhý krát v tomto školskom roku deň tematického integrovaného vyučovania, bolo to na  tému finančná gramotnosť.  Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Základné odborné pojmy nám najprv vysvetlili a objasnili pracovníci z bán alebo študenti SEŠ. Potom sme už my žiaci samostatne za pomoci vyučujúcich pracovali na jednotlivých témach v jednotlivých ročníkoch. Pri svojej práci sme využívali rôzne metódy: diskutovali sme, hrali sme divadielko, tvorili rôzne plagáty, navrhli sme si vlastné platobné karty, virtuálne cestovali po eurozóne, ale aj hrali pexeso, čítali rozprávky, predávali, kupovali a robili ešte veľmi veľa rôznych zaujímavých činností. My žiaci sa veľmi tešíme, že na našej škole sa vyučujeme aj takouto zaujímavou formou.

  Foto o jednotlivých aktivitách nájdete kliknutím TU.

 • Zber papiera a tetrapakov

  Výsledky zberu papiera a tetrapakov, ktorý  sa uskutočnil v októbri 2017:

  Zber papiera

  1. stupeň:

  1. Luca Enrico Lorko (3.B)

  2. Pavol Blaščák (2.C) a Vanessa Blaščáková (4.B)

  3. Hugo Biganič (1.B)

  2. stupeň:

  1. Vanesa Labancová (8.B)

  2. Viktor Barbuščák (8.A)

  3. Adam Čambal (6.C)

  Zber tetrapakov

  1. stupeň:

  1. Veronika Langová (4.A)

  2. Jessica Mária Lorincová (3.C)

  3. Dominik Sliva (2.A)

  2. stupeň: 

  1. Vanesa Labancová (8.B)

  2. Martin Sliva (5.C)

  3. Adam Murdžák (6.C)

 • Mestská súťaž Naše mesto

  29. 11. 2017 sa uskutočnil 11. ročník vedomostnej mestskej súťaže Naše mesto, ktorú organizovali Miestny odbor MS a Mesto Spišská Nová Ves. Naši žiaci ukázali, že o našom meste a jeho histórii majú výborné vedomosti. V I. kategórii – mladší žiaci Patrícia Nováková, Martin Kokoruďa, Jakub Kirňak z 3. A obsadili 2. miesto. V II. kategórii – starší žiaci Patrícia Geciová, Sofia Ostapuk zo 7. A a Šimon Širilla zo 6. A sa umiestnili na 1. mieste. Žiakov pripravovali Mgr. Jendrálová a Mgr. Šišková.

  Fotogaléria 

 • Blahoslavení chudobní

  IV. ročník Diecéznej recitačnej súťaže - diecézne kolo - v  Spišskej Kapitule sa uskutočnil 23. 11. 2017. V  prednese prózy súťažila Adela Leibiczerová V. A a umiestnila sa na krásnom prvom mieste. Ocenenie jej odovzdal pán biskup Štefan Sečka. Po skončení súťaže si žiaci spoločne prezreli katedrálu sv. Martina v Spišskej Kapitule.

  Fotogaléria

 • Krajské kolo v bedmintone družstiev

  V pondelok 20.11. 2017 sa stretli v Košiciach najlepší bedmintonisti na Krajskom kole v bedmintone družstiev základných škôl. Naši chlapci Ján Dzurňák, Benjamín Gradžilo a Martin Bartko si v konkurencii 9 družstiev vybojovali pekné 4. miesto. Bronzová medaila bola naozaj blízko. O rok sa môžeme pokúsiť náš najlepší výsledok ešte zlepšiť. Chlapcom ďakujeme!

  Fotogaléria

 • iBobor

  Na našej škole súťažilo v termíne 07. 11. 2017 – 10. 11. 2017 spolu 143 žiakov 2. - 9. ročníka. V celkovom vyhodnotení bolo 61 úspešných riešiteľov, ktorí dostali diplomy.
  Výsledky nájdete kliknutím TU.

 • REGIONÁLNY DEŇ 17. 10. 2017

  Podrobnosti a foto o jednotlivých aktivitách nájdete kliknutím TU.

 • Okresné majstrovstvá v bedmintone družstiev

   

  24. 10.a 26.10. 2017 sa v Smižanoch uskutočnili okresné majstrovstvá v bedmintone družstiev. Naše dievčatá z 9. B Vierka Bednárová a Lenka Jančíková obhájili v konkurencii 16 družstiev krásne 2. miesto. Chlapci zo 6. B a 8.C Martin Bartko, Ján Dzurňák, Benjamín Gradžilo nenašli medzi 14 družstvami rovnocenného súpera a zaslúžene zvíťazili. Chlapcom držíme palce na krajskom kole v Košiciach. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

  Fotogaléria

 • Certifikácia - Zelená škola

  Naša škola sa dlhodobo venuje environmentálnej výchove žiakov za čo získava rôzne ocenenia. Veľmi si ceníme ocenenie, ktoré priniesli pedagógovia (p. Ing. Marcinová, p. Mgr. Slivová ) spolu so žiakmi dňa 5.10.2017 zo Zvolena. Naša škola sa stala držiteľom medzinárodného certifikátu Zelená škola. Certifikát získala za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Nebolo to ľahké, pretože o vlajku a certifikát sa uchádzalo viac ako 130 škôl z celého Slovenska. Za ocenením je tvrdá práca všetkých pedagógov a žiakov školy. Blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalšej práce pre zlepšenie životného prostredia.

  Fotogaléria

 • Info o zbierke Biela pastelka

  Oznamujeme Vám, že Vaša škola nám pomohla vyzbierať v zbierke Biela pastelka 77,22 €.

  Ďakujeme veľmi pekne za pomoc.

  Jana Kyseľová
  ÚNSS č.35 SNV

  Aj my ĎAKUJEME všetkým štedrým darcom.

 • Európsky deň jazykov 26. 9. 2017

  Európsky deň jazykov si každoročne pripomíname aj na našej  škole, ktorá je zameraná na výučbu cudzích jazykov (nemecký jazyk, ruský a  anglický jazyk).  Na hodinách v tento deň žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. Na hodinách žiaci vytvárali rôzne projekty, hrali hry, spievali pesničky a tiež bola pripravená relácia a nástenka. 
  V niektorých triedach  sa „cestovalo“ po nemecky, anglicky hovoriacich krajinách, a to prostredníctvom spoločenskej hry. Niektorí žiaci vytvorili pekné projekty, ktorými chceli spropagovať výučbu cudzích jazykov. Zaujímavé boli balóny, v ktorých boli vlajky rôznych krajín. Európsky deň jazykov vyhodnotili žiaci aj učitelia ako skvelý, zábavný a poučný. Ďalší rok si ho určite zopakujeme znova.
  Učitelia: ANJ, RUJ a NEJ

  Fotogaléria

 • Prezentácia - celoškolské ZRPŠ

  Vo štvrtok 21.9. sa konalo celoškolské ZRPŠ. Pre tých, ktorí sa ho nemohli zúčastniť prikladáme prezentáciu p. riaditeľa, v ktorej zhodnotil školský rok 2016/17 a predstavil plány na školský rok 2017/18. Prezentáciu nájdete kliknutím TU.

 • Pokyny pre stravníkov na školský rok 2017/18

  Základné pokyny pre stravníkov na školský rok 2017/18 nájdete kliknutím TU.

 • Ponuka ZU 2017/18

  Ponuku záujmových útvarov nájdete kliknutím TU.

 • Majstrovstvá Slovenska v atletike

  Školský rok končí, ale úspechy ešte nie. Ďalší výborný výsledok sa podaril Kristiánovi Kampczykovi na  Majstrovstvách Slovenska v atletike. V behu na 1 000  obsadil časom 2: 50,42 6. miesto. Blahoželáme!

  Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria