Voľné miesta

Navigácia

Reg. výchova 2017/18

Reg. výchova 2017/18

Tento školský rok sa na našej škole po prvýkrát  uskutočnil  Regionálny deň na báze vysokoefektívneho integrovaného tematického vyučovania .  Všetci  žiaci školy sa v utorok 17. 10. rozbehli za zážitkami, ktoré im netradičným spôsobom sprostredkuvávali ich učitelia a ich hostia. Tí mladší odkrývali nepoznané z nášho mesta a druhostupniari sa vybrali za brány nášho mesta, aby navštívili významné lokality Spiša.  Čakali ich prekvapivé úlohy, rozmanité vzájomne tematicky poprepájané informácie, zaujímavé praktické úlohy a samozrejme pre našu školu tak typický geocaching (keškovanie). A to všetko sa zároveň nieslo v súťažnom duchu, kde víťazom bola naša škola. Blahoželáme!

Na záver všetky triedy urobili vlastný výstup v podobe malého projektu, ktorý je zvečnený v tejto našej triednej  knihe za jednotlivé ročníky a triedy zo dňa 17. 10. 2017. 

0.a 1. ročník: Spišská Nová Ves –  príroda mesta

1. roč. si vybral enviromentálnu tému a navštívil naše mestské parky (Madaras, ZOO, námestie). Deti počúvali zvuky prírody, pozorovali ju a hľadali nápady, ako zlepšiť ich stav. Nechýbali ani zaujímavosti, súťaže a hry, napr. vytvárali z prírodných materiálov obrazy zvierat, krajiny atď
fotodokumentácia - kliknite TU
projekt - kliknite TU

  

2. ročník: Spišská Nová Ves –  Kultúrne pamiatky mesta

2. roč. stopoval v našom meste krásu jeho kultúro – historických pamiatok. Navštívil všetky kostoly, radnicu, múzeum, GUS i knižnicu. Žiaci sa vlastnou aktivitou (pri stavaní puzzlov či vytváraní vlastných erbov) dozvedali informácie o architektonických, kultúrnych i umeleckých pamiatkach 
fotodokumentácia - kliknite TU
projekt - kliknite TU

  

3. ročník: Spišská Nová Ves –  história mesta

3. roč. sa prechádzal minulosťou mesta. Navštívil miesta, ktoré ňou dýchajú (námestie, Múzeum Spiša, Mariánsky stĺp, Redutu...) a prostredníctvom hier a súťaží poprepletaných zaujímavými informáciami oživoval túto dávnu históriu. Žiaci na záver vytvárali plagáty s námetom nášho mesta
fotodokumentácia - kliknite TU
projekt - kliknite TU

  

4. ročník:Spišská Nová Ves – História baníctva v meste

4. roč. odhaľoval poklady, ktoré sú späté s baníckou históriou nášho mesta. Žiaci navštívili Banícke centrum i Geologický prieskum a sami potom nakreslili, ako si predstavovali banícku tradíciu nášho mesta. Dokonca z prírodného materiálu vyrábali učebné pomôcky pre výučbu baníctva 
fotodokumentácia - kliknite TU
projekt - kliknite TU

  

5. ročník: Severný Spiš

5. roč.  objavoval severnú časť  Spiša na ceste SNV – SP. Sobota - Kežmarok – Gánovce. Žiaci navštívili kežmarský hrad, kde si vlastnými rekvizitami zdramatizovali kežmarskú históriu, spoznávali spišskosobotské námestie a kostol, boli pri vypúšťaní meteorologickej sondy a prechádzali sa v dobovom oblečení, ktoré si sami vyrobili i múzeu praveku v Gánovciach
fotodokumentácia - kliknite TU
projekt - kliknite TU

  

6. ročník: Banská cesta na južný Spiš

6. roč. sa ponoril do tajov bohatstva banskej histórie SNV – navštívil bane v Novoveskej Hute, slávne novoveské kúpele,  Gretlu a Hnilčík – Roztoky. Šiestaci si vyhľadávali železné  a medené rudy, získali osobnú skúsenosť z baníckej práce, keď museli kladivkom oddeľovať  rudu od hlušiny a v horskom teréne objavovali stopy baníckej minulosti v podobe banských háld, reliktov starých štôlní či banskej železničky. Zážitkom bol vstup do skutočnej bane v Roztokoch
fotodokumentácia - kliknite TU
projekt - kliknite TU

 

7. ročník: Levoča a Podbranisko

 7. roč. sa  na svojej ceste vydal  za UNESCO pamiatkami od Levoče až na Podbranisko.  Siedmaci odhaľovali im neznáme miesta starobylej Levoče,  objavovali  krásy spišského Jeruzalemu, jedinečnosti Spišskej Kapituly spoznávali unikátne fresky kostolíka v Žehre, , aby  napokon odhalili nádheru prírodného unikátu Spiša -Dreveníka. Tam si tí najodvážnejší vyskúšali pod dohľadom p. u. Šoltésovej lezenie na skutočnej lezeckej skale
fotodokumentácia - kliknite TU
projekt - kliknite TU

  

8. ročník: Slovenský raj

8. roč. si vyskúšal turistiku v prírodnom skvoste našej vlasti – v Slovenskom raji. Žiaci prešli Prielomom Hornádu  a Kláštorskou roklinou na Kláštorisko na Čingov, pričom si vyskúšali i svoju odvahu lezením po rebríkoch rokline. Na Kláštorisku navštívili Symbolický cintorín, dostali sa do miest kartuziánskeho kláštora, ktoré sú pre bežného návštevníka zatvorené. Prírodu, geografiu, telesná aktivitu, geológiu, matematiku, fyziku, dejepis...to všetko ponúkol prostredníctvom našich učiteľov ôsmakom Slovenský raj
fotodokumentácia - kliknite TU
projekt - kliknite TU

  

9. ročník: Vysoké Tatry

Značná časť Vysokých Tatier je súčasťou územia historického Spiša. 9. roč. uchvátilo babie leto vo Vysokých Tatrách, keď ako jediní prešli hranice Spiša. Vybrali sa z Popradského plesa (Spiš), kde navštívili i Symbolický cintorín, na Štrbské Pleso (Liptov). Spoločnosť im pritom robila bývalá čsl. reprezentantka v sánkovaní Mária Jasenčáková. Počas svojho pochodu si mohli vyskúšať dnes čoraz populárnejší Nord walking  a zažiť to, čo bolo pred nimi doposiaľ ukryté. Veríme, že sa to  podarilo
fotodokumentácia - kliknite TU
projekt - kliknite TU

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria