Voľné miesta

Navigácia

 • Riaditeľské voľno

  V piatok 28.9.2018 bude riaditeľské voľno. Nepracuje škola, ŠJ ani ŠKD.

 • Pokyny pre stravníkov

  Pokyny pre stravníkov na školský rok 2018/19 nájdete kliknutím TU.

 • Otvorenie šk. roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19 sa uskutoční v pondelok 3.9.2018 o 8,30 h v átriu školy v prípade priaznivého počasia, v prípade nepriaznivého počasia v triedach.
  Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu dlhodobej práce na oprave mosta je sťažený prístup autami pred školu - zákaz vjazdu na Ul. Ing. Kožucha. 

 • Ročenka 2017/18

  Pripravili sme pre Vás prehľad akcií, súťaží, štatistík a udalosti školského roka 2017/18. Nájdete ich v Ročenke školy. Ročenku 2017/18 si stiahnete KLIKNUTÍM TU.

 • Veľké úspechy basketbalistov

  Záver školského roka priniesol ZŠ, Ing. O. Kožucha famózny úspech na Majstrovstvách Slovenska žiakov a žiačok ZŠ. Družstvo dievčat zložené zo žiačok 5. – 9. ročníka podalo fantastický výkon a celou súťažou tých najlepších basketbalových družstiev z celého Slovenska prešlo bez jedinej prehry, a tak sa naše dievčatá stali zaslúžene Majsterkami Slovenska vo svojej kategórii.
  Ani chlapci z našej školy sa nenechali zahanbiť a výrazne vylepšili svoje minuloročné 8. miesto, keď, vediac už o úspechu svojich spolužiačok, po heroickom výkone napokon získali za tretie miesto bronzové medaily. Poďakovanie za reprezentáciu školy a nášho mesta patrí nielen našim žiakom a ich učiteľkám (Mgr. E. Murgáčová, Mgr. K. Dovčíková), ktoré ich na turnaji viedli, ale aj basketbalovému oddielu ŠKBD aj BK 04 a ich trénerom, ktoré väčšinu našich žiakov vo svojich oddieloch trénujú.

  Fotogaléria

 • Robotický deň

  V stredu 20. júna sa naši žiaci zúčastnili na Robotickom dni, ktorí sa konal na Technickej akadémií. V kategórií Freestyle mali vymyslieť, naprogramovať a predstaviť svojho robota. V podkategórii Lego obsadil Tomáš Lang 3. miesto. V podkategórií Nie lego skončil Patrik Sliva so svojím robotickým autom tiež na krásnom 3. mieste.

  V kategórií Robot stopár mali naprogramovať robota Arduino, ktorý prejde čo najrýchlejšie po vyznačenej trase. Miloš Neuvirth z 9.A triedy sa umiestnil na 1. mieste. Chlapcom srdečne blahoželáme. 

 • Slovenský ornament očami Spišiakov

  Školský úrad Smižany, Národopisné múzeum Smižany a Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach tohto roku vyhlásili prvý ročník výtvarnej súťaže Ornament očami Spišiakov.
  Cieľom bolo vytvárať u detí kladný vzťah ku kultúrnemu dedičstvu, zachovať a rozvíjať ľudovú ornamentalistiku, podporovať záujem o túto formu umenia ako o duchovné a umelecké dedičstvo nášho národa. Naši žiaci na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili veľa pestrých ornamentálnych kompozícií. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 30.5. v Kaštieli v Smižanoch. Do súťaže bolo zaslaných 220 prác zo 16 škôl okresu. Ocenenia od poroty v kategórii prvého stupňa získali dve naše žiačky: 1.miesto: T. Hasajová, 3. miesto: R.M. Gradžilo. Blahoželáme.

 • MŠO hokejbal

  Naši žiaci sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa v hokejbale. Organizátorom MŠO bola ZŠ Komenského. Svoje zručnosti predviedli: Oliver Koval z II.B, Samuel Husár z III.B, Andreas Gradžilo, Anton Petra a Sofia Gánovská z III.C, Sebastián Polčík, Oliver Hozza, Martin Pivovar a Dávid Šárga z III.D. S istotou, vzájomnou spoluprácou a húževnatosťou obsadili zaslúžené prvé miesto. Za reprezentáciu školy ďakujeme a srdečne blahoželáme.

 • MAJSTROVSTÁ SLOVENSKA V GYMNASTICKOM ŠTVORBOJI KATEGÓRIE „A“ ŽIAČOK A ŽIAKOV

  Dňa 15.5. 2018 našu školu reprezentovali chlapci kategórie „A“  na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl.  Celá táto súťaž prebiehala  v telocvični ZŠ s MŠ Dostojevského V Poprade. Po absolvovaní všetkých disciplín sa chlapci umiestnili na  peknom 4. mieste.  Dňa 16. 5. 2018 našu školu reprezentovali dievčatá kategórie „A“  na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl. Po absolvovaní všetkých disciplín sa dievčatá umiestnili na  peknom 7. mieste.

  Družstvo tvorili chlapci:
  Krotký Kristián - 1.B, Vincze Ľuboš - 1. B, Klein Adam - 3.A,  Piroch Peter - 2.B, Zeman Filip - 2.B

  Družstvo tvorili dievčatá:
  Košalková Michaela - 3.B, Pohlyová Marína - 2.C, Sakmáryová Kristína - 2.A, Šťastná Lucia - 3.A, Vaicová Nela - 3.A

  Pripravovala p. uč. Majerničková

  Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

  Fotogaléria

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – KRAJSKÉ KOLO

  Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach aj v tomto školskom roku privítalo víťazov okresných kôl z Košického kraja – Hviezdoslavov Kubín.  Z našej školy postúpili 3 žiaci, ktorí našu školu i okres vzorne a úspešne reprezentovali.  Svojím recitátorským  umením  porotu očarili a stáli na najvyššom stupienku.  V 2.kategórii v poézii  získal   1. miesto  Šimon Širilla /6.A/ a v próze 1. miesto  Adela Leibiczerová /5.A/. Ďalším úspešným recitátorom bol v 3.kategórii v poézii Ján Leibiczer /8.A/. Porota mu za jeho výkon udelila ocenenie – STRIEBORNÉ PÁSMO. Víťazi – Adelka a Šimon sa zúčastnia celoslovenskej prehliadky  recitátorov v Dolnom Kubíne.

  Fotogaléria

 • Výtvarná a literárna súťaž Villa Nova

  Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výtvarnú a literárnu súťaž Villa Nova k 750. výročiu prvej písomnej zbierky o našom meste. Zapojili sa aj žiaci našej školy.
  Za literárnu súťaž bola ocenená Patrícia Geciová zo 7.A za prózu s názvom Plebanus de Villa Nova.
  Vo výtvarnej súťaži boli úspešní v II. kategórii : 1. miesto: Samuel Dluhoš - 5.B, mimoriadne ocenenie získali: Soňa Meliorisová, Jessica Bigošová - 5.C, Marko Krempaský - 7.B, Lucia Lesňáková - 5.B. V III. kategórii získal 2. miesto Alex Novák zo 7.B triedy.
  Všetkým oceneným blahoželáme.

  Fotogaléria

 • Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády

  V dňoch 2. – 4. 5. 2018 sa na Smolenickom zámku pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku uskutočnil 10. jubilejný ročník Celoštátneho kola Dejepisnej olympiády. Naše mesto a Košický kraj vzorne reprezentovala Lucia Zajacová, žiačka 8. A triedy, ktorá sa vo svojej kategórii D – 8. ročník umiestnila na 3. mieste. Žiačku pripravovala Mgr. Šišková.

  Fotogaléria

  Viac informácií o celoštátnom kole TU

 • POĎAKOVANIE A POZVÁNKA PRE BUDÚCICH PRVÁKOV

  Vážení rodičia!
  Prvé aprílové dni roku 2018 boli dňami zápisu do 1. ročníka ZŠ. Som si istý, že ste tieto vzácne chvíle pre Vaše deti prežívali spolu s nimi sveľkým vzrušením, nevšedným očakávaním a s neobyčajnou hrdosťou. Dovoľte mi, vážení rodičia, poďakovať sa Vám, ktorí ste si vybrali našu školu za školu Vašich detí, za prejavenú dôveru, ale aj za uznanie a slová chvály, ktoré na adresu našej školy zazneli. Je nám ľúto, že sme vzhľadom na kapacitné možnosti školy nemohli uspokojiť všetkých záujemcov. Vám, ktorých dieťa bude od 1. septembra 2018 žiakom 1. ročníka, garantujeme, že rozhodnutie zapísať Vaše dieťa do našej školy budete vždy pokladať za šťastný krok, ktorý ste v živote urobili. Tešíme sa na spoluprácu s Vami a pozývame Vás i Vaše dieťa na slávnostný zápis spojený s tvorivými dielňami a prehliadkou našej školy, ktorý sa uskutoční v sobotu 21. 4. 2018 o 9.00 v jedálni našej ZŠ.

 • Okresné kolo biologickej olympiády D kategórie

  Dňa 25.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády D kategórie. V projektovej časti sa na 1. mieste umiestnil Adam Mistrík zo 6.C triedy.

  V teoreticko - praktickej časti 1. miesto obsadil Šimon Kirňák, 2. miesto obsadila Sofia Ostapuk, žiaci 7.A triedy. Na 3. mieste sa umiestnila Kristína Holečková a 6. miesto obsadila Lenka Šrobárová, žiačky 7.B triedy. Srdečne blahoželáme.

 • Deň Zeme – DEŇ INTEGROVANÉHO TEMATICKÉHO VYUČOVANIA

  Po tretíkrát tento školský rok sme na našej škole učili nezvyčajným, tzv. vysokoefektívnym spôsobom, ktorý sa v našom meste vyučuje len na našej škole. Ide o integrované tematické vyučovanie, keď  jednu tému učíme našich žiakov vnímať z pohľadu viacerých vyučovacích predmetov, čo len kopíruje spôsob uvažovania v reálnom pracovnom živote, na ktorý sa snažíme aj takto našich žiakov pripraviť. Tentokrát sme sa zamerali na prírodnú energiu, jej využitie, význam a budúcnosť. V jednotlivých ročníkoch sa naši učitelia ANJ, SJL, MAT, FYZ, DEJ, GEO.... zážitkovým spôsobom venovali veternej, vodnej, slnečnej či geotermálnej energii tak, aby si žiaci na záver mohli vytvoriť vlastný, čo najkomplexnejší úsudok, ktorý na poslednej vyučovacej hodine pretavili do individuálneho alebo kolektívneho projektu. Náš Deň Zeme sa skutočne vydaril a výsledné práce našich žiakov si môžete pozrieť v obrázkovej prílohe a a 3D modely aj vo vstupných priestoroch školy. 

  Fotogaléria

 • Shakespeare´s Memoriál

  Dňa 24. 4. 2018 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Shakespeare´s  Memoriál v Základnej škole na Komenského ulici.  Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu a skončili na popredných miestach:

  1. miesto Samuel Frniak 3. A - 3. a 4. ročník            

  3. miesto  Miloš Neuvirth  9.A  9.ročník              

  Blahoželáme a ďakujeme pánom učiteľom za prípravu.

 • MŠO žiakov a žiačok 1. stupňa v minifutbale

  Naši žiaci sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa v minifutbale. Organizátorom MŠO bola ZŠ Z. Nejedlého. Svojou bojovnosťou a húževnatosťou obsadili zaslúžené prvé miesto. Našu školu reprezentovali: Andreas Gradžilo a Anton Petra z III.C,Oliver Hozza, Martin Pivovar a Sebastián Polčík z III.D, Matúš Tӧkӧly zo IV.C, Radoslav Vikartovský, Tamara a Tereza Hasajové zo IV.D. Srdečne blahoželáme.

  Fotogaléria

 • KRAJSKÉ KOLO v gymnastickom štvorboji

  Po úspešnom okresnom kole v gymnastickom štvorboji sme dňa 19. 4. 2018 cestovali do Košíc na Majstrovstvá kraja. V špeciálnej telocvični boli opäť úspešní.

  A kategória dievčatá – 1. miesto - Košalková Michaela – 3.B, Pohlyová Marína – 2.C, Sakmáryová Kristína – 2.A, Šťastná Lucia – 3.A, Vaicová Nela – 3.A

  A kategória chlapci – 1. miesto - Krotký Kristián – 1.B, Vincze Ľuboš – 1. B, Klein Adam – 3.A,  Piroch Peter – 2.B, Zeman Filip – 2.B

  Ocenení boli aj najlepší individualisti: 1. miesto Košalková Michaela 3. miesto Šťastná Lucia 1. miesto Vincze Ľuboš, 2. miesto Piroch Peter, 3. miesto Klein Adam

  C kategória dievčatá - Súťažili len v individuálnej súťaži, vzhľadom k tomu, že pre chorobnosť bol nedostatok pretekárok na súťaž družstiev.

  Individuálne umiestnenie: - 4. miesto – Nina Ratkovská, 5. miesto – Vanesa Labancová

  Fotogaléria

 • Puškinov pamätník

  Dňa 18. 4. 2018 sa v kaštieli v Smižanoch uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Ars poetika - Puškinov pamätník. Svoje recitačné schopnosti v ruskom jazyku veľmi dobre predviedli žiačky Vanesa Labancová a Zuzana Mackovjaková z 8. B triedy. Zuzana Mackovjaková obsadila 2. miesto. Žiačky pripravovala vyučujúca ruského jazyka Mgr. Šišková.

  Fotogaléria, ďalšie foto

   

 • Nadnárodné projektové stretnutie učiteľov

  Nadnárodné projektové stretnutie učiteľov v ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi v rámci projektu ERASMUS+

  V dňoch 12.-15. apríla 2018 sme na našej základnej škole privítali učiteľov z partnerských krajín Poľska, Španielska a Talianska. Okrem pracovných aktivít sme absolvovali slávnostné privítanie u pána primátora na radnici, výstup na kostolnú vežu a prehliadku nášho mesta. V spojitosti s legendou O Levočskej bielej pani sme navštívili aj historické mesto Levoča. Účastníkom sa u nás veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré absolvujú v budúcom školskom roku spolu so žiakmi.

  Fotogaléria 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria