Voľné miesta

Navigácia

 • Deň otvorených dverí v IND

  PozývameVás...

 • OZNAM PRE RODIČOV DEVIATAKOV

  Dňa 16.1.2019 o 15:30 hod sa v priestoroch školskej knižnice uskutoční stretnutie rodičov deviatakov s výchovným poradcom školy, za účelom podania základných informácii a termínov k podaniu prihlášok na SŠ.

 • Prierezový deň Osobnostný a sociálny rozvoj

  Dňa 21.12.2018 sa v našej škole uskutočnil prierezový deň Osobnostný a sociálny rozvoj. V decembri sme si pripomenuli Deň ľudských práv (10.12.) a Medzinárodný deň ľudskej solidarity (20.12.), s ktorými náš prierezový deň tematicky úzko súvisí. Bol to zároveň posledný deň vyučovania pred vianočnými sviatkami, počas ktorých majú k sebe ľudia bližšie ako inokedy. Preto boli všetky aktivity tohto dňa zamerané na prehĺbenie medziľudských vzťahov, zamyslenie sa nad životom a právami rôznych sociálnych skupín – detí, seniorov, ľudí opustených, bez domova, etnických skupín, imigrantov a pod. Na vyučovacích hodinách žiaci diskutovali o zlepšení medziľudských vzťahov, o svojich právach a povinnostiach, o pomoci ľuďom v núdzi, tvorili texty na tieto témy, vianočné pozdravy, hrali sa rôzne prosociálne hry. Žiaci a učitelia zapojení do projektu Zelená škola zorganizovali burzu výrobkov, ktoré vytvorili žiaci, učitelia 1. stupňa a vychovávateľky na hodinách výtvarnej výchovy a v  ŠKD a ktoré si mohli žiaci kúpiť za symbolickú sumu. Vyučujúci 1. a 2. stupňa spolu so žiakmi zorganizovali Vianočnú akadémiu pre prípravný, nultý a prvý ročník. Počas posledných dvoch vyučovacích hodín sa v triedach uskutočnili triedne vianočné besiedky. Tu si už žiaci program pripravili sami. Prierezový deň Osobnostný a sociálny rozvoj pripravila predmetová komisia Umenie a kultúra.

  Fotogaléria

 • Školský časopis OKO

  Najnovšie číslo nášho časopisu OKO nájdete kliknutím TU.

 • Poďakovanie (aj) mojej mame

  Volám sa Viktória Lapšanská a som žiačkou 8. ročníka. Moja mamka pracuje na našej škole už niekoľko rokov a som na ňu hrdá nielen za to, že sa o mňa stará, ale aj za niečo, čo nedokáže ktokoľvek. Moja mamka už niekoľko rokov pravidelne darúva svoju krv pre tých, ktorí to pre svoj život nevyhnutne potrebujú. Pred pár dňami bola dokonca ocenená na Radnici nášho mesta striebornou Jánskeho plaketou. Vyrovnala sa tým našej p. kuchárke Svetlane Rovderovej a nášmu p. učiteľovi Ľ. Jakubovovi, ktorí sú tiež majiteľmi striebornej Jánskeho plakety. Ocenenie na Radnici bolo veľkým dňom nielen pre moju mamku, ale aj pre jej kolegyňu p. Máriu Frišlovičovú, ktorá získala bronzovú Jánskeho plaketu. Moja mamka túži pomáhať i ďalej avšetci spolu chcú za nezištné darcovstvo najvzácnejšej ľudskej tekutiny získať aj zlaté ocenenie Jánskeho plaketou. Všetkých štyroch
  darcov dobre poznám a veľmi si ich za to vážim. Nech je takýchto ľudí aj na našej škole čo najviac.

 • ENERGOLAND MOCHOVCE

  Viac ako 30 objektov, aplikácií a interaktívnych expozícií, informácie o globálnom otepľovaní, o uhlíkovej záťaži, o žiarení okolo nás. To všetko bolo náplňou exkurzie, ktorá sa uskutočnila4.12. 2018. Žiaci z IND tried /5.a, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A/ sa za týmto atraktívnym programom vybrali do Mochoviec, kde navštívili Energoland. Cesta bola síce dlhá, ale oplatilo sa!Dozvedeli sa a videli rôzne zaujímavosti. Spoznali svoju vlastnú energiu prostredníctvom veľkorozmerného termozrkadla, v časti expozície Watty sa dozvedeli, koľko energie treba na poháňanie rôznych spotrebičov – od mobilu až po raketoplán. Lákadlom bola aj supermotorka, ktorou sa žiaci vydali do minulosti a na prechod do každého ďalšieho levelu museli správne zodpovedať kvízové otázky. Zaujímavosťou bolo aj 3D kino s vlastným filmom Odysea energie, ktorý mapoval vývoj vesmíru, Zeme a zdrojov energie od Veľkého tresku spred 13,8 miliardy rokov. Získali poznatky aj o ďalších zdrojoch: vode, Slnku, vetre, geotermálnej energii či fosílnych palivách. V prehliadke nechýbala možnosť vytvoriť si vlastnú fotografiu. Po chutnom obede nasledovala cesta domov.

  Fotogaléria

 • "Detský čin"

  Mesiac NOVEMBER už niekoľko rokov patrí jedinečnému projektu s duchaplným názvom - ,,Detský čin". Tento rok sa do hlasovania 7. kategórií zapojili všetci žiaci našej školy. Každý deň sme si prostredníctvom rozhlasu čítali nominované skutky a následne sme v triedach vyplňovali hlasovacie lístky. Žiakov príbehy nadchli a častokrát sa zamysleli nad hodnotou života a konaním dobra. Nezostali sme len pri slovách, ale do 6. kategórie s názvom - ,,Dobrý nápad" sa zapojila aj trieda 3.B a sme na kolektív tejto triedy veľmi hrdí. Veríme, že to dobré, čo sa deti naučia o živote cez príbehy iných detí si uložia do srdiečok a odnesú do dospelosti.
  Koordinátorky Zdravej školy

 • Naša škola číta

  Mnohých žiakov láka dobrodružstvo, tajomstvo a prekvapenie, a to poskytuje čítanie...

  V rámci projektu Erasmus+ sa naši žiaci zapojili do čítania. Číta celá škola. V školskom klube a na 1. stupni sa žiaci venujú čítaniu metódami veselé čítanie s taštičkou a čitateľská štafeta. Na druhom stupni žiaci čítajú pomocou metód knižné červíky a čitateľský maratón.

  Naše čitateľské metódy sa u žiakov tešia veľkej obľube. Dôkazom sú ich rozžiarené očká a úsmev na tvári.

  Met. citania Erazmus.pptx

 • Luckino víťazstvo

  Lucia Zajacová, víťazka školského kola v Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry, nás reprezentovala v okresnom kole. Uskutočnilo sa 28.novembra 2018 a pozostávalo z 3 častí: vedomostná časť, transformácia textu a ústny prejav. Lucka bola úspešná vo všetkých častiach a získala 1. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce v krajskom kole.

 • Finančná gramotnosť

  Čo si ľudia úprimne prajú pri narodeninách, výročiach a oslavách? Veľa zdravia, šťastia, pracovných aj osobných úspechov a veľa peňazí. A práve o peniazoch bol deň netradičného vyučovania pod názvom Deň finančnej gramotnosti, ktorý sa konal 28.11.2018. Cieľom tohto dňa bolo naučiť nás žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti. Oboznámili sme sa s množstvom odborných pojmov z tejto oblasti, ktoré nám zážitkovou formou sprostredkovali naši učitelia a aj externí ľudia, ktorí pracujú vo finančnej sfére. Určite sme si všetko nezapamätali, ale jedno vieme určite: Pe náš život,
  vzťahy, šťastie a budúcnosť je nevyhnutné porozumieť peniazom...Naučiť sa, ako ich zarobiť a ako ich spravovať.

  Fotogaléria

 • Mestská súťaž Naše mesto

  Dňa 27. 11. 2018 sa uskutočnila vedomostná súťaž Naše mesto, ktorú organizoval Školský úrad a Miestny odbor Matice slovenskej. Súťažiaci z našej školy preukázali, že sa vedia orientovať v dejinách nášho mesta. Mladší žiaci zo 4. A – Patrícia Nováková, Jakub Kirňak, Matúš Vresilovič obsadili 4. miesto a starší žiaci - Patrícia Geciová, Sofia Ostapuk z 8. A a Šimon Širilla zo 6. A získali 3. miesto. Žiakov pripravovali Mgr. Jendrálová a Mgr. Šišková.

 • Okr. kolo Technickej olympiády

  Vo štvrtok 29.11. sa naši žiaci úspešne zúčastnili okresného kola Technickej olympiády. V priestoroch Technickej akadémia zvíťazila v kategórii A, dvojica Filip Kolesár a Alex Novák. V kategórii B s prehľadom zvíťazil Ján Dzurňák. Chlapci, nech sa vám darí aj na krajskom kole.

  Blahoželáme.

 • Čaká nás učenie so zážitkom

  Po septembrovom Regionálnom dni prichádza na rad v stredu 28. 11. 2018 ďalší deň netradičného vyučovania pod názvom Deň finančnej gramotnosti. Aj tu budú zapojené všetky triedy, všetci žiaci a učiteľov bude ešte o čosi viac, pretože medzi nás zavítajú odborníci z praxe, ktorí nás prevedú svetom peňazí, správnym hospodárením s nimi, budete nakupovať, hľadať výhodné finančné produkty, zorientujeme vás v poisťovníctve a bankovom sektore. Všetko samozrejme hravou formou a s odlišnosťami v každom ročníku. Čaká nás aj záverečný výstup z aktivít, kde budete môcť okrem nadobudnutých znalostí využiť aj svoju kreativitu a vzájomné inšpirácie, takže výsledkom budú neopakovateľné diela, ktoré budú typické pre každý kolektív. Veríme, že sa vám bude Deň finančnej gramotnosti na našej škole páčiť.

 • Vyhodnotenie zberu papiera a tetrapakov

  Spoločne sme nazbierali 19,78ton starého papiera.

  Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov

  Zber papiera:

  1.stupeň:
  1. Luca Enrico Lorko 4.B
  2. Peter Damián Mulík 4.B 
  3. Tereza Mačupová 3.B 

  2. stupeň:
  1. Vanesa Labancová 9.B
  2. Gabriela Feňárová 8.B
  3. Samuel Širilla 9.A 

   Zber tetrapakov:

  1. stupeň:

  1. Maxim Murdžák 1.D
  2. Ella Holečková 4.B
  3. Dominik Sliva 3.A

  2. stupeň:1. Veronika Langová 5.A
  2. Martin Sliva 6.C
  3. Filip Sabovčík 7.A

  Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí sa zapojili do zberu papiera a tetrapakov. Zelená škola.

 • CELOSLOVENSKÉ FINÁLE VO VEDOMOSTNOM OLYMPIJSKOM KVÍZE

  Olympijský kvíz má za sebou celoštátne finále! A naša škola bola pri tom!
  Vysoké Tatry privítali po päť najlepších kolektívov v kategóriách základných a stredných škôl doplnených vždy o 1 družstvo z Čiech. Základné kolo celej súťaže sa realizovalo online formou už v júni a zúčastnilo sa ho 167 trojčlenných družstiev zo základných škôl a 53 trojčlenných družstiev zo stredných škôl. Zaujímavosťou je, že do pätice v kategórii základných škôl sa prebojovali výlučne družstvá z východného Slovenska.
  Vo finále každé súťažiace družstvo najprv predviedlo päťminútovú prezentáciu na tému „Olympizmus spája generácie“ a potom spoločne absolvovali písomný vedomostný test z olympijskej problematiky.
  Porotu vedomostnej súťaže tvorili predseda SOA Pavol Ružbarský, podpredseda Ján Grexa, Viera Bebčáková, Igor Machajdík a tri olympioničky – strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, rýchlostná kanoistka Martina Gogolová-Kohlová a lukostrelkyňa Alexandra Longová, ktoré tesne pred samotnou súťažou absolvovali zaujímavú besedu s účastníkmi súťaže. 
  Naša škola v zložení /Murdžáková, Kozubová, Pacák – žiaci 7.B triedy /  napokon obsadila cenné, i keď nepopulárne 4. miesto. Ocenenie však k nám napokon predsa len putovalo, keď p. uč. Eva Murgáčová zo ZŠ Ing. Kožucha Spišská Nová Ves a Radmila Hajdúková zo ZŠ Školská Michalovce boli vyhodnotené ako  najaktívnejšie individuálne organizátorky Olympijského dňa 2018.
  Stretnutie sa v Tatrách malo aj pestrý sprievodný program. Objavili sme Triklandiu, navštívili sme laser Arénu a previezli sa na motokárach. Takto akčne ukončili dvojdňové Olympijské dni.

  Fotogaléria

 • Ocenenie na radnici

  Pri príležitosti Dňa študentstva boli v piatok 16. 11. 2018 oceňovaní najúspešnejší žiaci a žiacke kolektívy mestských základných a stredných škôl. Naša škola mala opäť najpočetnejšie zastúpenie spomedzi všetkých, veď predchádzajúci školský rok bol pre našich žiakov i školu samotnú, čo sa týka postupových súťaží rozhodne najúspešnejší. Tých najlepších si môžete pozrieť vo fotogalérii. Všetkým žiakom blahoželáme k oceneniu a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy. Rovnako ďakujeme za prípravu aj ich učiteľom a trénerom. 

  Fotogaléria

 • Okresné kolo v bedmintone

  Bedmintonový týždeň máme za sebou. Na okresnom kole v bedmintone v Smižanoch nás reprezentovali dievčatá aj chlapci. V utorok chlapci v zložení Ján Dzurňák, Samuel Bobko, Martin Bartko potvrdili úlohu favoritov a v konkurencii 12 škôl  suverénne zvíťazili, keď nenašli premožiteľa ani v jednej dvojhre. Vo štvrtok sa naše  dievčatá Nela Štepitová, Simona Hadušovská a Vanda Hadušovská postarali o veľké prekvapenie a v konkurencii 14 škôl zvíťazili.  Ako najmladšie a najmenšie hrali so srdiečkom a postupne zdolávali vekom staršie súperky. Obe družstvá postúpili na krajské kolo v bedmintone.

  Blahoželáme!
  Fotogaléria

 • Ďalší úspech na celoslovenskej úrovni pre ZŠ, Ing. Kožucha

  Celoštátne vyhodnotenie súťaže športovej aktivity základných a stredných škôl pod názvom ŠKOLA ROKA, ktorá sa realizuje v štyroch kategóriách (školy do 300 žiakov a nad 300 žiakov) prebehlo 26.októbra 2018 v Detve. Vďaka svojim úspechom v olympijských aktivitách a v neposlednom rade i v športových súťažiach sa na tomto slávnostnom akte mohla zúčastniť i ZŠ, Ing. O. Kožucha z nášho mesta.
  V kategórii ZŠ nad 300 žiakov si naša škola vybojovala vďaka výborným výsledkom na Majstrovstvách Slovenska (basketbal dievčat a chlapcov – 1., rsp.3. miesto, gymnastický štvorboj kategória A – chlapci 4. miesto a dievčatá 7. miesto) skvelé 2. miesto. Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnila p. uč. Murgáčová a žiačka Juliana Dovalová – členka víťazného družstva v basketbale, ktorá sa takto vyznala: „ Boli to nádherné pocity, keďže naša škola bola medzi ocenenými školami ako jediná, ktorá nemá športové triedy, no napriek tomu sme sa dokázali tak vysoko umiestniť. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto ocenenia. Bol to krásny zážitok.“ Slávnosť spestril kultúrny program, ktorý sa niesol v duchu ľudového folklóru, ako aj  vzácni hostia - olympijský víťaz Ján Zachara, paraolympijská víťazka Veronika Vadovičová i majsterka Európy Eva Murková.
  Ďakujeme našim žiakom, učiteľom i klubovým trénerom, ktorí sa na tomto krásnom úspechu podieľali.

  Fotogaléria

 • Návrhy na témy RP v školskom roku 2018/19

  Návrhy na témy RP v školskom roku 2018/19 nájdete kliknutím TU - NavrhyRP.pdf

 • Poďakovanie Biela pastelka

  Naša škola vyzbierala počas dňa charitatívnej zbierky BIELA PASTELKA sumu 94,47 €. Veľmi pekne ďakujeme za pomoc a čas venovaný zbierke. Ďakujeme všetkým zúčastneným
  S pozdravom „ Umenie žiť v tme“

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria