Navigácia

PartneriMapa

Počet návštev: 2017517

Pondelok 6. 7. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 6.7.2015)
Patrik Dvorský (6.B)
Patrik Ferenčák (9.C)
Patrícia Geciová (4.A)
Patrik Geletka (8.B)
Patrik Korba (7.B)
Patrik Kotlár
Patrícia Kotlárová (2.B)
Patrik Mlynár (8.C)
Patrícia  Nováková
Patrik Petruška (8.C)
Patrik Sliva (1.A)
Patrik Zeleňák (9.D)
Zajtra (Utorok 7.7.2015)
Kamil Fedor (8.C)
Laura Maria Janssen (1.B)
Šimon Šarga (3.C)
Oliver Geletka (1.C)
Oliver Girga (5.B)
Oliver Gonda (8.C)
Oliver Hozza
Oliver Hošík (5.A)
Oliver Kotlár (6.B)
Oliver Novák (2.A)
Pozajtra (Streda 8.7.2015)
Tereza Birošová (7.C)
Filip Bodnár (3.C)
Alex Hangala
Matej Horváth (1.C)
Nicol Hovancová (9.B)
Lenka Koščová (4.C)
Štefánia Kočišová (1.C)
Marek Skyba (8.B)
Nela Vaicová
Ivan Milan Dinga (7.B)
Ivan Pencák (7.A)

Kalendár

Školský časopis OKO

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa dozviete o časopise OKO a jeho úspechoch. 2014_oko_ocenenie.pdf.

Najnovšie číslo časopisu OKO si stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz: OKO_2_2015.pdf

50. výročie školy

V máji 2015 sme oslávili 50. vročie založenia školy. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj pamätnica.
Nájdete ju Pamatnica_50vyr.pdf

Prezentácia z akadémie ppt_akademia50.pdf

Fotogaléria z akadémie

Novinky

 • 2. 7. 2015

  Do galérie Ukončenie šk. roka 2014/15 boli pridané fotografie.

 • Veľký úspech našich deviatakov v monitore

  Máme za sebou ďalšie testovanie monitor T9, ktoré prebehlo v apríli. Naši deviataci v ňom preukázali obrovský potenciál, čoho dôkazom sú ich výsledky. Porovnať si ich s celoslovenským a priemerom a priemerom ostatných mestských škôl môžete v nasledovnej tabuľke: 

    Slovensko  Spišská Nová Ves  ZŠ, Ing. O. Kožucha  slovenský jazyk a literatúra 62,68  67,94  75,62  matematika  52,68  61,70  70,53 


  Vysoko nadpriemerné výsledky sa odrazili aj v celkovom hodnotení školy, keď iba 24 škôl na celom Slovensku (spomedzi 1447 testovaných škôl! ) bolo v hodnotení oboch testovaných predmetov úspešnejších ako naša škola a na východnom Slovensku sme skončili na úžasnom 10. mieste.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2014/15

  O 8,30 h začína slávnostné ukončenie šk. roka na šk. dvore (v prípade pekného počasia).
  Žiaci sa v triedach zdržia do 10,00 h.
     
  Obed
  v ŠJ sa vydáva od 10,00 h do 12,00 hŠDK pracuje od 10,00 h do 14,00 h

  Začiatok šk. roka 2015/16  -  2.9.2015 ( streda ) o 8,30 h.

  Prajeme príjemne strávené prázdniny.

 • Projekt Pátranie po predkoch

  Dňa 24. júna 2015 sa na pôde Ministerstva školstva, vedy , výskumu a športu v Bratislave uskutočnilo vyhlásenie výsledkov 12. ročníka projektu Poznaj vlastnú minulosť alebo Pátranie po predkoch. Súťažilo vyše 500 žiakov z 80 škôl. Žiačka 7. ročníka ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha Viktória Jakubcová pod vedením Mgr. Magdalény Šiškovej obsadila 2. miesto. Menované si prevzali ocenenia z rúk štátnej tajomníčky PhDr. Romany Kanovskej.

 • 23. 6. 2015

  Naší najúspešnejší žiaci si v Koncertnej sále Reduty prevzali ocenenia za víťažstvá v okresných súťažiach. Do galérie boli Oceňovanie predmetových olympiád boli pridané fotografie.

 • Malá vedecká konferencia

  Dňa 12. júna sa na pôde Paneuropskej univerzity v Bratislave konala prehliadka najlepších ročníkových prác. Z našej školy to boli: Viliam Karol Kubičár (3.A): A bolo svetlo... a Bruno Jakubov (7.A): Geocaching. Chlapci sa svojími prácami nestratili medzi najlepšími prácami zo Slovenska a veľmi pekne odprezentovali svoje práce.

 • OKO 2/2015

  K dispozícií je najnovšie číslo nášho časopisu OKO . Nájdete ho kliknutím:OKO_2_2015.pdf.

 • PODPORTE SVOJU ŠKOLU!

  Naša škola zareagovala na zverejnenú výzvu „Podpora vzdelávania“, kt. vyhlásila Raiffeisen banka. Ide o zveľadenie priestorov školy (vybudovanie oddychového kútika  na chodbe školy pre žiakov ). Od Vás, milí rodičia a priatelia školy, potrebujeme podporu. Hlasuje sa od 15. 6. do 30. 6. 2015 v priestoroch Raiffeisen bank na Letnej ulici 29.  Ide o sumu   1 000 eur. Je dôležité získať čo najviac hlasov, podporte svoju školu!

 • Prezentácie RP

  Dňa 29. 5. 2015 sa uskutočnilo Mestské kolo prezentácií ročníkových prác. Svoje práce predstavili žiaci zo Základnej školy Ing. O. Kožucha, ktorí postúpili zo školského kola. Bolo odprezentovaných  deväť prác: 

  Martin Sakmáry – Mravce – II.A
  Lenka Nováková – Kniha – priateľ človeka – II.A
  Viliam Karol Kubičár – A bolo svetlo.... – III.A
  Sára Mária Hollaarová – Čarodejnice a bosorky – III.A
  Barbara Birošová – Čokoláda - V.A
  Katarína Pirháčová – Liečivé alebo jedovaté ? – VIII.A
  Bruno Jakubov – Geocaching – VII.A
  Viktória Jakubcová – Hudba v priebehu storočí - VII.A
  Martin Dam, Eduard Frlička – Rubikova kocka – VII.A, IX.A

 • Naše mesto

  Milí rodičia, priatelia školy
  Pozývame Vás na najväčšie podujatie dobrovoľníctva na Slovensku – Naše mesto. Po 1-krát sa zapojila i naša škola a to hneď tromi rôznymi aktivitami – maľovanie plota okolo školy, výsadba nového živého plota a výsadba kvetov pred školou. Uskutoční sa 12.6.2015 v čase od 9,00 h do 12,00 h. Budeme veľmi radi, ak si nájdete čas a prídete skrášliť okolie našej školy. Prihlásiť sa môžete na stránke www.nasemesto.sk a Dobrovoľníci sa môžu tiež hlásiť na vrátnici školy. Zíde sa každá šikovná ruka!!!

 • Susedia malého princa 2015

  Naši žiaci  naozaj  radi kreslia a sú kreatívni. Ukázalo sa to v okresnej výtvarnej súťaži „Susedia malého princa 2015“, ktorú organizovalo Spišské osvetové stredisko. Boli sme úspešní. Naši žiaci si vymaľovali v 2.kategórií: 1.miesto: Juraj Volčko - 4.C, Čestné uznanie Kristián Mička - 4.C. V  3. kategórií:   1.miesto: Nikola Kotlárová, Gabriela Kotlárová  - 5.C, v 5.kategórií  : 1.miesto: Samuel Jančár - 4.C, 2.miesto: Šimon Maceják - 7.B, 3.miesto: Samuel Jančár - 4.C. Blahoželáme!!!

 • Okresné kolo biologickej olympiády kat. D

  Dňa 14.5. sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kat. D. V teoreticko – praktickej časti sa na 1. mieste umiestnila Viktória Jakubcová (7.A), na 2. mieste – Bruno Jakubov (7.A) a 7. mieste Sabina Vencelová (6.A). V projektovej časti 1. miesto obsadil Ivan Dinga (7.B) a 3. miesto Kristína Horváthová (7.A). Žiakov pripravovali p. uč. Frankovičová a Marcinová.

 • Botanikiáda

  Botanická záhrada v Košiciach organizovala pre žiakov piateho ročníka súťaž BOTANIKIÁDA. Zo školského kola postúpili Zuzana Mackovjaková (5.B) a Adam Kvasňák (5.A). Na botanikiáde sa hravými a zaujímavými aktivitami priblížili k rastlinnej ríši a zasúťažili si. Adam Kvasňák získal aj odmenu za získanie plného počtu bodov. Blahoželáme!

 • Otváranie studničiek

  Dňa 23.5.2015 pripravuje Zelená škola akciu Otváranie studničiek. Stretneme sa pred školou o 8.15, odchod je o 8.30. Návrat pred školu je okolo 12.00. Na Schulerlochu vás budú čakať stanovištia so skautmi, Červeným krížom, ochranármi zo Slovenského raja a ďalší. Tešíme sa vás a pozývame aj rodičov a starých rodičov.

 • Logická olympiáda - celoslovenské kolo

  Dňa  22.4. 2015 sa  žiaci Branislav Ječim (4.A), Viliam.K. Kubičár (3.A),  Martin Dam (7.A) a Petra Holečková (9.A) zúčastnili 3. ročníka finálového kola celoslovenskej Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov. V silnej konkurencii sa naši žiaci opäť presadili, keď všetci boli úspešní riešitelia. Najviac sa darilo Branislavovi Ječimovi, ktorý v kategórii A  obsadil krásne 5. miesto. Blahoželáme!

 • Okresné kolo v prednese poézie a prózy v NEJ

  Začiatkom mája 2015 sa uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí boli úspešní vo svojich kategóriách.
  Timea Dimitrovova zo VI.B získala pekné 2. miesto v prednese prózy; Ľudmila Slivová zo VI.B obsadila 3. miesto v prednese poézie.
  Alica Matisová zo VII.A a Patrick Lorko z VIII.A v prednese prózy získali 3. miesta.
     Žiakov pripravovali p.uč. Lisoňová a Žukovská.

 • SchoolDance

  Podporte svojim hlasom naše video, ktoré spracovali žiaci 9.A.
  1. je potrebné prihlásiť sa na www.facebook.com 
  ...
 • Štúrov Zvolen - regionálne kolo

  Dňa 7.mája 2015 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. V l. kategórii bola úspešná žiačka V. B triedy Tamara  G e l e t k o v á ,  ktorá získala pekné 2. miesto. Blahoželáme.

 • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

  Dňa 4. mája 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach uskutočnili 21. METAMORFÓZY SLOVA, krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy v rámci 61. Hviezdoslavovho Kubína. 
  Našu školu v 1. kategórii v prednese prózy vzorne reprezentovala žiačka Adela Leibiczerová z 2. A triedy, ktorá získala 3. miesto.Sára Mária Hollaarová z 3. A triedy v 1. kategórii v prednese poézie sa umiestnila na krásnom 2. mieste.

 • Recyklohry

  Žiaci 8.A - Kristína Záhradníková, Katarína Pirháčová, Denis Garčala, Štefan Jasečko a Andrej Mokriš sú zapojení už 4. rok v projekte Recyklohry, v rámci ktorého riešia zaujímavé súťažné úlohy.Jedna z nich mala benefičný charakter, kde žiaci dobrovoľne vymenili body za úlohu na nákup pomôcok pre deti v krízových situáciách v spolupráci s organizáciu UNICEF.

 • Deň 112 očami detí

  Okresný úrad  pri príležitosti „Európskeho dňa linky tiesňového volania 112“  vyhlásil IV. ročník výtvarnej súťaže „Deň 112 očami detí“ . Do súťaže sa zapojilo 18 škôl  a výtvarnými prácami prispelo 149 žiakov.  Aj naša škola do súťaže zaslala 16 prác za 1.a 2.stupeň. Tvorivý duch našich žiakov znova zaujal porotu. V 1. kategórii  obsadila 2. miesto  Jessika BIGOŠOVÁ, 8 rokov, 2.C, téma: „ Požiar“ . V 2. kategórii  sme získali  2. miesto - Samuel KAČENGA, 12 rokov, 6.A, téma: „ Pád lietadla – záchrana vrtuľníka“  a 3. miesto Tomáš Hamrák, 10 rokov, 5.A,  Téma: „112“. Blahoželáme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053 442 60 69 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát, fax: 053 / 429 72 49 - Silvia Mikolajová
  053 429 89 03 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Mária Bőhmerová

Fotogaléria