Navigácia

PartneriMapa

Počet návštev: 1916149

Streda 6. 5. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 6.5.2015)
Diana Friedmanská (5.B)
Vanesa Labancová (5.B)
Zajtra (Štvrtok 7.5.2015)
Matúš Bartoš (1.C)
Monika Barčová (9.D)
Monika Gurčíková (7.B)
Monika Hanzelyová (3.B)
Monika Tomková (7.C)
Monika Štrbinská
Ing. Monika Marcinová

Kalendár

Školský časopis OKO

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa dozviete o časopise OKO a jeho úspechoch. 2014_oko_ocenenie.pdf.

Najnovšie číslo časopisu OKO si stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz: OKO_1_2015.pdf

Novinky

 • Prezentácie ročníkových prác

  Školské kolo prezentácií ročníkových prác bude v stredu 6.5.2015 od 8:45 v odborných učebniach na 2. poschodí  našej školy. 

 • Deň 112 očami detí

  Okresný úrad  pri príležitosti „Európskeho dňa linky tiesňového volania 112“  vyhlásil IV. ročník výtvarnej súťaže „Deň 112 očami detí“ . Do súťaže sa zapojilo 18 škôl  a výtvarnými prácami prispelo 149 žiakov.  Aj naša škola do súťaže zaslala 16 prác za 1.a 2.stupeň. Tvorivý duch našich žiakov znova zaujal porotu. V 1. kategórii  obsadila 2. miesto  Jessika BIGOŠOVÁ, 8 rokov, 2.C, téma: „ Požiar“ . V 2. kategórii  sme získali  2. miesto - Samuel KAČENGA, 12 rokov, 6.A, téma: „ Pád lietadla – záchrana vrtuľníka“  a 3. miesto Tomáš Hamrák, 10 rokov, 5.A,  Téma: „112“. Blahoželáme.

 • Obvodné kolo Puškinovho pamätníka

  Dňa 22. 4. 2015 sa v kaštieli v Smižanoch konalo obvodné kolo v recitácii ruskej poézie a prózy Ars poetica – Puškinov pamätník. Našu školu vzorne reprezentovali Jakub Pollák zo VII. A, ktorý vo svojej kategórii obsadil 1. miesto  a Kristína Horváthová zo VII. A.  Žiakov pripravovala Mgr. Šišková.

 • Prednes – obvodné kolo ANJ

  Dňa 22. 4. 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Shakespeare Memoriál v Základnej škole 

  na Komenského ulici.  Naši žiaci aj tento krát úspešne reprezentovali našu školu a skončili na 

  popredných miestach:

  1. a 2. ročník: 1. miesto Lenka Nováková  2.A                          

 • Hviezdoslavov Kubín

  13. apríla 2015 sa v Galérii umelcov Spiša  uskutočnilo okresné kolo v poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Organizátorom súťaže bolo Spišské osvetové stredisko. Našu školu vzorne a úspešne reprezentovali naši žiaci. 

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Aj v matematickej olympiáde na okresnom kole dosiahli naši žiaci výborné výsledky.
  V kategórií MOZ7 1. miesto Bruno Jakubov, 7.A; 2. miesto Martin Dam, 7.A; 6. miesto Alexandra Taláčová, 7.A
  v kategórií MOZ8 4. miesto Bruno Jakubov, 7.A.

  Blahoželáme!

 • Okresné kolo biologickej olympiády

  Dňa 9.4.2015 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády. Žiak 7.B triedy Kamil Smorada obsadil v kategórii E - zoológia pekné 3. miesto. Blahoželáme.

 • EURÓPA V ŠKOLE

  Naši žiaci sa zapojili  do okresnej výtvarnej súťaže EURÓPA V ŠKOLE . Boli sme úspešní . V  I. obsadila Klaudia Ondrejčíková zo  4.C triedy 1. miesto a  v III. kategórii Zuzana Lapšanská  zo 7.B triedy obsadila tiež krásne 1. miesto. Práce boli zaslané do Bratislavy, kde budú reprezentovať náš okres v  celoslovenskom kole súťaže. Blahoželáme.

 • Krajské kolo 7. ročníka dejepisnej olympiády

  Dňa 30. 3. 2015 sa v CVČ Domino v Košiciach uskutočnilo krajské kolo 7. ročníka dejepisnej olympiády. V kategórii E – 7. ročník súťažilo 18 žiakov. Víťazi okresného kola Viktória Jakubcová VII. A sa umiestnila na 5. mieste a Bruno Jakubov VII. A na 13. mieste. Obidvaja boli úspešnými riešiteľmi.

 • Naša partnerská škola Prefeito Luiz Gomes Municipal School v Brazílii posiela Pozdrav z Brazílie:

 • Mladí reportéri pre životné prostredie - výsledky

  Výsledky súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie. V kategórii Litter Less 2. miesto - článok - Lepšie jedny kliešte ako milión rukavíc - EKO krúžok 3. miesto - video - Premrhané obedyMartin Dam, Bruno Jakubov, Ivan Pencák, Jozef Širák - 7.A    V kategórii YRE Awards 1. miesto -  fotografia - Bolestivý úsmev prírody - Ivan Milan Dinga - 7.B Blahoželáme!   Prihlásené príspevky

  V medzinárodnom programe Mladých reportérov pre životné prostredie žiaci skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne. Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou – článkom, videom a fotografiou. Program  podporuje projektovú formu vzdelávania, kedy žiaci realizujú rôzne aktivity, ktorými upozorňujú na problematiku odpadu a snažia sa o zmenu. My sa do programu zapájame tretí rok. Súťažné príspevky:

 • Hviezdoslavov Kubín 2015 – obvodné kolo

  Nezabudnuteľnú atmosféru krásy slova a dojmu vytvorili recitátori, ktorí postúpili zo školských kôl do obvodného kola. Konalo sa 24.3. 2015 v našej škole a domáci recitátori  reprezentovali školu nielen vzorne, ale aj úspešne. Svedčia o tom tieto výsledky:

 • Fyzikálna olympiáda - obvod

  19.3. 2015 nás Stanislav Švec žiak 8.A triedy, úspešne reprezentoval v obvodnom kole fyzikálnej olympiády. V kategórii F (žiaci 8. ročníka) obsadil výborné 3. miesto. Stano, blahoželáme!

 • Pytagoriáda okresné kolo

  Aj tohto roku dosiahli naši žiaci v pytagoriáde výborné výsledky:

  P3

  1. miesto Filip Sabovčík 3.A (pripr. PaedDr. Brezovská)
  3. miesto Vilko Karol Kubičár 3.A (pripr. PaedDr. Brezovská)

  4. miesto Matej Boroš 2.A (pripr. Mgr. Kožíková)
  7. miesto Lenka Nováková 2.A (pripr. Mgr. Kožíková)
  9. miesto Martin Gabriel Bartko 3.B (pripr. Mgr. Muchová)
  10. miesto Emma Murdžáková 3.B  (pripr. Mgr. Muchová)
  15. miesto Tomáš Vitko 3.A (pripr. PaedDr. Brezovská)
  16. miesto Natália Komárová 3.C (pripr. p. Okályová)
  20. miesto Samuel Bobko 3.C (pripr. p. Okályová)
  24. miesto Tomáš Jakubec 3.C (pripr. p. Okályová)

 • OKO 1/2015

  K dispozícií je najnovšie číslo nášho časopisu OKO . Nájdete ho kliknutím: OKO_1_2015.pdf.

 • Matematický expres

  11.3. 2015 sa naši žiaci zúčastnili matematickej online súťaže Matematický expres. Náročné úlohy z matematiky riešili štvorčlenné tímy žiakov 7. až 9. ročníka. Do súťaže sa zapojilo 178 tímov z celého Slovenska. Najviac sa darilo našim siedmakom (Martin Dam, Viktória Jakubcová, Bruno Jakubov, Alexandra Taláčová), ktorí zvíťazili v kategórii 7. ročníkov. Výborne sa darilo aj deviatakom (Eduard Frlička, Sára Havašová, Matúš Šuca, Štefan Vansač), ktorí skončili 3. v kategórii 9. ročníkov. Zabojovali aj naši ôsmaci (Dárius Beregházi, Denis Garčala,Štefan Jasečko, Stanislav Švec), ktorí obsadili v kategórii 8. ročníkov 15. miesto. Blahoželáme!

 • Ruština v srdci

  Dňa 11. 3. 2015 sa na ZŠ na Lipovej ulici uskutočnilo okresné kolo Olympiády ruského jazyka, v ktorom súťažili žiaci 7. – 9. ročníka. Žiačky 7. A, ktoré reprezentovali našu školu, preukázali svoje veľmi dobré jazykové zručnosti, úspešne zvládli ústny prejav, čítanie s porozumením i odpovede na zadané otázky. Emma Jantošovitšová obsadila 1. miesto a Kristína Horváthová 4. miesto. Svojím vystupovaním deklarovali, že ruštinu majú naozaj v srdci.

 • "Slovenčinárske“ úspechy – Olympiáda zo slovenského jazyka, Šaliansky Maťko

  Štefan Vansač, žiak 9. A triedy, postúpil v súťaži  – Olympiáda zo slovenského jazyka  do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach. Števo  našu školu vzorne reprezentoval  v 3 kolách tejto súťaže patril k úspešným riešiteľom.  Blahoželáme!

 • Logická olympiáda – školské kolo

  Tento rok sa školské kolo celoslovenskej súťaže Logická olympiáda, ktorá  je určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním uskutočnilo 6.3.2015. Zo 113 zúčastnených žiakov úspešným riešiteľom sa stalo 65 žiakov. Testovanie prebiehalo v dvoch súťažných kategóriách: kat. A (1.-4. roč.) a kat. B (5.-9. roč.). Do celoslovenského finále postupili z každej kategórie 3 najúspešnejší riešitelia:

 • Geografická olympiáda – okresné kolo

  Všetci žiaci so záujmom o geografiu a po umiestnení sa v školskom kole sa dňa 5.2.2015 zúčastnili okresného kola GeO. V každej kategórii sa zúčastnilo 39 žiakov, ale aj v tak veľkej konkurencii žiaci našej školy dosiahli znova veľmi dobré umiestnenie. Pripravovala ich p.uč. Rimská.

  Kategória G – 5.roč.: 1.m: Zajacová Lucia V.A, 2.m: Kvašňák Adam V.A, 5.m: Dovalová Júlia V.A

 • Naša partnerská škola Prefeito Luiz Gomes Municipal School v Brazílii

  Pribudlo nové video a prezentácia z našej družobnej školy:    

  Kultúra Indiánov: cenné poznatky, Afrika v Brazílii: radosť a umenie, Tri rasy, Spoznávaj umenie, Brazílska hudba je výsledkom  kombinácie rás a kultúr, Hudba, prosím!, Samba, Mesto Brazília: cesta do budúcnosti

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053 442 60 69 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát, fax: 053 / 429 72 49 - Silvia Mikolajová
  053 429 89 03 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Mária Bőhmerová

Fotogaléria