Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Prihlásenie
O škole Učitelia Žiaci Rozvrh Fotoalbum Dokumenty Kontakt

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Výsledky súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie

Do medzinárodnej súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie sme sa zapojili druhý rok. Opäť sa naši žiaci umiestnili v rámci národnej úrovne na krásnych miestach. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov na medzinárodnej úrovni. Práce si môžete pozrieť: Práce MR

Deň Zeme

Dátum 24.4. –je deň, ktorý naša škola venuje Dňu Zeme. Žiakov 1. a 2.stupňa čakajú tvorivé dielne, zaujímavé exkurzie, sadenie stromčekov, výlet spojený s vyčistením turistickej trasy či upratovanie okolia školy. Veríme, že každý z nás si uvedomí, prečo si musíme Zem vážiť a ochraňovať ju. Vyučovanie na 1. stupni končí o 11.30, na 2. stupni o 12.30. Žiaci by mali prísť oblečení športovo.

Časopis OKO

Najnovšie číslo časopisu OKO si stiahnete kliknutím na následujúci odkaz:

OKO_1_2014.pdf

Biologická olympiáda kategória E - okresné kolo
Dňa 15.4. sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kategórie E, kde našu školu úspešne reprezentovala Viktória Kapsdorfe ...
Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

8.apríla sa uskutočnilo v priestoroch Galérie umelcov Spiša okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori z našej školy boli úspešní. Martina Dovčíková sa umiestnila na 1.mieste v 2. kategórii – próza, taktiež na 1.mieste sa umiestnila Miriam Kuchárová v 3.kategórii – poézia a Adrián Ondov na 2.mieste v 3.kategórii – próza. Všetci traja postupujú na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Michalovciach. Všetkým recitátorom blahoželáme!

Obvodné kolo Ars poetica – Puškinov pamätník

Dňa 10. 4. 2014 sa v kaštieli v Smižanoch uskutočnilo obvodné kolo v prednese ruskej poézie i prózy Puškinov pamätník. V 1. kategórii (6. – 7. ročník) sa Jakub Pollák zo VI. A umiestnil na 2. mieste. V 2. kategórii ( 8. – 9. ročník) sa Katarína Majerničková z VIII. B umiestnila na 5. mieste. Pekné umiestnenia žiakov svedčia o ich kladnom vzťahu k ruskému jazyku i ruskej literatúre. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.

Prednes, dráma v ANJ- obvodné kolo
Dňa 9. 4. 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Shakespeare´s Memoriál. Svoje recitátorské umenie predviedli víťazi školského kola.
V kategórii žiakov 1. a 2. ročníkov 1. miesto získala Sára Mária  ...
Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 1. 4. 2014 sa v CVČ Domino v Košiciach uskutočnil 6. ročník Krajského kola Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali víťazi obvodného kola Peter Štark IX. B, Matúš Pohanka VII. C a Štefan Jasečko VII. A. V tejto na vedomosti náročnej súťaže sa veľmi dobre darilo Petrovi Štarkovi, ktorý školu i naše mesto vzorne reprezentoval a vo svojej kategórii obsadil pekné 4. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.

Matematická olympiáda

Dňa 19. marca 2014 sa žiak školy Peter Štark z 9.B zúčastnil krajského kola Matematickej olympiády kategória Z 9. Patrí k úspešným riešiteľom, keď z 24 možných bodov získal 21 bodov. Blahoželáme! 

Mladí reportéri

V medzinárodnom programe  Mladých reportérov pre životné prostredie študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne. V súčasnosti je doň zapojených mnoho škôl z 25 krajín sveta. Program  podporuje projektovú formu vzdelávania, kedy študenti realizujú rôzne aktivity, ktorými upozorňujú na problematiku odpadu  a snažia sa o zmenu. My sa do programu zapájame druhý rok. Príspevky si môžete pozrieťkliknutím na názvy za menom.

photo

Štvrtok 24. 4. 2014

Počet návštev: 1318410

Narodeniny a meniny:

Dnes (Štvrtok 24.4.2014)

Dominika Pamulová (8.C)
Juraj Bôžik (1.C)
Juraj Dunčko (8.A)
Juraj Volčko (3.C)
Juraj Černický (4.B)

Zajtra (Piatok 25.4.2014)

Rastislav Klešč (5.B)
Marek Horváth (7.B)
Marek Kováč (5.C)
Marek Pollák (5.C)
Marek Skyba (7.B)
Marek Špirka (6.C)

Pozajtra (Sobota 26.4.2014)

Františka Tekáčová (9.C)

Popozajtra (Nedeľa 27.4.2014)

Daniel Broško (9.A)
Štefan Gáll (1.B)
Nikola Kotlárová (4.C)
Filip Krotký (3.C)
Kristián Mička (3.C)
Mgr. Miriam Miklošová
Jaroslav Sanetrik