Navigácia

PartneriMapa

Počet návštev: 1866906

Nedeľa 29. 3. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 29.3.2015)
Eduard Frlička (9.A)
Soňa Székelyová (6.C)
Zuzana Černická (4.C)
Miroslav Kotlár (5.C)
Zajtra (Pondelok 30.3.2015)
Jakub Pacák (1.A)
Samuel Petruška (6.C)
Pozajtra (Utorok 31.3.2015)
Boris Škop (6.B)
Benjamín Gradžilo (5.C)

Kalendár

Školský časopis OKO

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa dozviete o časopise OKO a jeho úspechoch. 2014_oko_ocenenie.pdf.

Najnovšie číslo časopisu OKO si stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz: OKO_1_2015.pdf

Novinky

 • Mladí reportéri pre životné prostredie

  V medzinárodnom programe Mladých reportérov pre životné prostredie žiaci skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne. Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou – článkom, videom a fotografiou. Program  podporuje projektovú formu vzdelávania, kedy žiaci realizujú rôzne aktivity, ktorými upozorňujú na problematiku odpadu a snažia sa o zmenu. My sa do programu zapájame tretí rok. Súťažné príspevky:

 • Hviezdoslavov Kubín 2015 – obvodné kolo

  Nezabudnuteľnú atmosféru krásy slova a dojmu vytvorili recitátori, ktorí postúpili zo školských kôl do obvodného kola. Konalo sa 24.3. 2015 v našej škole a domáci recitátori  reprezentovali školu nielen vzorne, ale aj úspešne. Svedčia o tom tieto výsledky:

 • Fyzikálna olympiáda - obvod

  19.3. 2015 nás Stanislav Švec žiak 8.A triedy, úspešne reprezentoval v obvodnom kole fyzikálnej olympiády. V kategórii F (žiaci 8. ročníka) obsadil výborné 3. miesto. Stano, blahoželáme!

 • Pytagoriáda okresné kolo

  Aj tohto roku dosiahli naši žiaci v pytagoriáde výborné výsledky:

  P3

  1. miesto Filip Sabovčík 3.A (pripr. PaedDr. Brezovská)
  3. miesto Vilko Karol Kubičár 3.A (pripr. PaedDr. Brezovská)

  4. miesto Matej Boroš 2.A (pripr. Mgr. Kožíková)
  7. miesto Lenka Nováková 2.A (pripr. Mgr. Kožíková)
  9. miesto Martin Gabriel Bartko 3.B (pripr. Mgr. Muchová)
  10. miesto Emma Murdžáková 3.B  (pripr. Mgr. Muchová)
  15. miesto Tomáš Vitko 3.A (pripr. PaedDr. Brezovská)
  16. miesto Natália Komárová 3.C (pripr. p. Okályová)
  20. miesto Samuel Bobko 3.C (pripr. p. Okályová)
  24. miesto Tomáš Jakubec 3.C (pripr. p. Okályová)

 • OKO 1/2015

  K dispozícií je najnovšie číslo nášho časopisu OKO . Nájdete ho kliknutím: OKO_1_2015.pdf.

 • Matematický expres

  11.3. 2015 sa naši žiaci zúčastnili matematickej online súťaže Matematický expres. Náročné úlohy z matematiky riešili štvorčlenné tímy žiakov 7. až 9. ročníka. Do súťaže sa zapojilo 178 tímov z celého Slovenska. Najviac sa darilo našim siedmakom (Martin Dam, Viktória Jakubcová, Bruno Jakubov, Alexandra Taláčová), ktorí zvíťazili v kategórii 7. ročníkov. Výborne sa darilo aj deviatakom (Eduard Frlička, Sára Havašová, Matúš Šuca, Štefan Vansač), ktorí skončili 3. v kategórii 9. ročníkov. Zabojovali aj naši ôsmaci (Dárius Beregházi, Denis Garčala,Štefan Jasečko, Stanislav Švec), ktorí obsadili v kategórii 8. ročníkov 15. miesto. Blahoželáme!

 • Ruština v srdci

  Dňa 11. 3. 2015 sa na ZŠ na Lipovej ulici uskutočnilo okresné kolo Olympiády ruského jazyka, v ktorom súťažili žiaci 7. – 9. ročníka. Žiačky 7. A, ktoré reprezentovali našu školu, preukázali svoje veľmi dobré jazykové zručnosti, úspešne zvládli ústny prejav, čítanie s porozumením i odpovede na zadané otázky. Emma Jantošovitšová obsadila 1. miesto a Kristína Horváthová 4. miesto. Svojím vystupovaním deklarovali, že ruštinu majú naozaj v srdci.

 • "Slovenčinárske“ úspechy – Olympiáda zo slovenského jazyka, Šaliansky Maťko

  Štefan Vansač, žiak 9. A triedy, postúpil v súťaži  – Olympiáda zo slovenského jazyka  do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach. Števo  našu školu vzorne reprezentoval  v 3 kolách tejto súťaže patril k úspešným riešiteľom.  Blahoželáme!

 • Logická olympiáda – školské kolo

  Tento rok sa školské kolo celoslovenskej súťaže Logická olympiáda, ktorá  je určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním uskutočnilo 6.3.2015. Zo 113 zúčastnených žiakov úspešným riešiteľom sa stalo 65 žiakov. Testovanie prebiehalo v dvoch súťažných kategóriách: kat. A (1.-4. roč.) a kat. B (5.-9. roč.). Do celoslovenského finále postupili z každej kategórie 3 najúspešnejší riešitelia:

 • Geografická olympiáda – okresné kolo

  Všetci žiaci so záujmom o geografiu a po umiestnení sa v školskom kole sa dňa 5.2.2015 zúčastnili okresného kola GeO. V každej kategórii sa zúčastnilo 39 žiakov, ale aj v tak veľkej konkurencii žiaci našej školy dosiahli znova veľmi dobré umiestnenie. Pripravovala ich p.uč. Rimská.

  Kategória G – 5.roč.: 1.m: Zajacová Lucia V.A, 2.m: Kvašňák Adam V.A, 5.m: Dovalová Júlia V.A

 • Naša partnerská škola Prefeito Luiz Gomes Municipal School v Brazílii

  Pribudlo nové video a prezentácia z našej družobnej školy:    

  Kultúra Indiánov: cenné poznatky, Afrika v Brazílii: radosť a umenie, Tri rasy, Spoznávaj umenie, Brazílska hudba je výsledkom  kombinácie rás a kultúr, Hudba, prosím!, Samba, Mesto Brazília: cesta do budúcnosti

 • Nové videá

  Pribudli nové videa do rubriky - média. Pozrite si Mikulášsky Gym fit, ale aj ocenenie p. uč. Murgáčovej, olympijského krúžku, ale aj celej školy za OFS, za rok 2014. Olympijsky krúžok, ale aj celá škola toto ocenenie získala za podporu olympizmu a hlavne aktivity k zimným olympijskym hrám v Soči. Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme a gratulujeme.

 • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 11. 2. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo 7. ročníka Dejepisnej olympiády, ktorého sa úspešne zúčastnili i žiaci ZŠ, Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. V kategórii F - 6. ročník 2. miesto obsadil Samuel Ján Hollaar a 3. miesto Samuel Kačenga, v kategórii E  - 7. ročník 1. miesto Bruno Jakubov a 2. miesto Viktória Jakubcová, v kategórii D - 8. ročník 3. miesto Matúš Pohanka a 4. miesto Daniel Dzurňák. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková. I žiaci 9. ročníka Katarína Lacušová a Terézia Janikovská, ktorých pripravovala Mgr. Zuzana Vojčíková, boli úspešnými riešiteľmi. Súťažiaci mali ťažkú úlohu, pretože test pozostával z učiva daného ročníka, z regionálnych dejín a monotematickou témou pre 6. - 7. ročník bolo Slovensko v praveku a staroveku a pre 8. - 9. ročník Slovensko v rokoch 1939 - 1945.

 • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 11. 02. 2015 sa konalo Krajské kolo ONEJ v Košiciach. Patrick  L o r k ožiak 8.A, získal v kategórii 1C pekné 2. miesto. Blahoželáme. Žiaka pripravovala p. uč. Lisoňová.

 • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 10. 02. 2015 sa konalo Krajské kolo Olympiády v ANJ  v  Košiciach. Martin Dam žiak 7. A, získal v kategórii 1A pekné 7. miesto. Blahoželáme.

 • Aktualizovali sme modul 2 % dane. Podrobnosti o darovaní 2% resp. 3% z vašich daní nájdete kliknutím na odkaz.

 • Biologická olympiáda kat C - okr. kolo

  okresnom kole  ...
 • Matematická olympiáda 5. a 9. ročník - okresné kolo

  V stredu 21.1. sa v zasadačke MsÚ v SNV konalo okresné kolo matematickerj olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka. Zapojili sa aj naši žiaci a boli opäť úspešní. Lucia Zajacová a Tomáš Hamrák z 5.A skončili obaja na 2. mieste, Juliána Dovalová (5.A) na 7. mieste a Barbara Bírošová (5.A) na 11. mieste. Žiakov pripravoval p. uč. Jakubov. U deviatakov skončil Eduard Frlička na 5. mieste a Matúš Šuca na 6. mieste (obaja 9.A), pripravovala ich p. uč. Rimská. Blahoželáme!

 • Zápis do 1. ročníka 2015/16

  Oznamujeme rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ, Ing. O. Kožucha
  sa uskutoční v dňoch od 15. januára do 22. januára 2015 v čase od 8.00 do 17.00 hod. na prízemí školy.
  Zákonný zástupca pri zápise predloží občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Nie je potrebné prísť s dieťaťom.

 • Olympiáda v ANJ okresné kolo

  Do okresného kola v olympiáde z ANJ postúpil Martin Dam zo 7. A triedy. Z jeho  úspechu máme veľkú radosť, pretože sa umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola. Terézia Janikovská z 9.A triedy sa umiestnila na veľmi peknom 3. miesteBlahoželáme a ďakujeme.

 • Okresné kolo NEJ

  V utorok 13. januára 2015 sa uskutočnilo OK - NEJ, kde boli úspešní aj naši žiaci. V kategórii 1A Viktória Jakubcová obsadila 4. miesto a v kategórii 1B získala 2. miesto Katarína Pirháčová. Blahoželáme.
  Žiačky pripravovala p. uč. Lisoňová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053 442 60 69 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát, fax: 053 / 429 72 49 - Silvia Mikolajová
  053 429 89 03 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Mária Bőhmerová

Fotogaléria