Navigácia

PartneriMapa

Počet návštev: 2377940

Piatok 29. 4. 2016

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 29.4.2016)
Jakub Kacej (1.B)
Juraj Kacej (1.B)
Jana Kamenická (8.A)
Lea Filipová (6.B)
Lea Horváthová (3.B)
Zajtra (Sobota 30.4.2016)
Mgr. Anna Prachová
Pozajtra (Nedeľa 1.5.2016)
Kristián Morihladko (6.C)

Kalendár

Školský časopis OKO

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa dozviete o časopise OKO a jeho úspechoch. 2014_oko_ocenenie.pdf.

Najnovšie číslo časopisu OKO si stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz: OKO_1_2016.pdf

Školský grant

Výsledky internetového hlasovania:

1. miesto 7.A

2. miesto 6.B

3. miesto 6.A

Hlasovanie bolo ukončené.

Naše "kešky"

50. výročie školy

V máji 2015 sme oslávili 50. vročie založenia školy. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj pamätnica.
Nájdete ju Pamatnica_50vyr.pdf

Prezentácia z akadémie ppt_akademia50.pdf

Fotogaléria z akadémie

Novinky

 • 13. apríla 2016 sa uskutočnilo celoslovenské finále Logickej olympiády na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Logická olympiáda je určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. 

  Logická olympiáda sa realizuje  v 2 súťažných kategóriách: kategória A (žiaci 1.- 4. roč. ZŠ) a kategória B (žiaci 5.- 9. roč. ZŠ). Hlavnou myšlienkou je spájanie, spájanie žiakov s intelektovým nadaním s cieľom spoločnej (celoslovenskej) aktivity - logickej olympiády, ktorá preverí ich znalosti, zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení. Do tejto súťaže sa prihlásila aj naša škola, keďže máme triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Víťazi školského kola (2 v každej súťažnej kategórii) postúpili do celoslovenského kola.

 • 13.4. 2016 našu školu úspešne reprezentoval na krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii E Stanislav Švec. V konkurencii 33 najlepších fyzikov  Košického kraja obsadil krásne 6. miesto. Blahoželáme!

 • Blahoželáme žiakom za reprezentáciu v celoslovenskej súťaži Mladí reportéri za životné prostredie:

  3.m: 
  Slivová Ľudmila, Dimitrovová Timea - 7.B - za článok,

  Cenu environmentálnych aktivít:
  Jakubcová Viktória - 8.A – za článok,
  Dinga Ivan – 8.B - za fotografiu.

  Bývalá žiačka A. Henčeková – 3.m – za článok.

 • Dňa 13. 4. 2016 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Shakespeare Memoriál v Základnej škole na Komenského ulici.  Naši žiaci aj tento krát úspešne reprezentovali našu školu a skončili na popredných miestach:

  3. a 4. ročník: 1. miesto Sára Mária Hollaarová 4.A        

  5. a 6. ročník: 3. miesto Tamara Geletková  6.B   

 • Okresného kola MO sa zúčastnilo z našej školy 11 žiakov a 10 boli úspešnými riešiteľmi s veľmi dobrým umiestnením.

  6.roč.
  1.miesto:  Zajacová Lucia VI.A
  5.miesto: Hamrák Tomáš VI.A 
  10.miesto: Dovalová Júlia VI.A

  7.roč.
  6.miesto: Kačenga Samuel VII.A

  8.roč.
  1.miesto Dam Martin VIII.A 
  1.miesto Jakubov Bruno VIII.A 
  11.miesto Jantošovičová Emma VIII.A
  13.miesto Frličková Aneta VIII.A
  20.miesto Jakubcová Viktória VIII.A
  20.miesto Taláčová Alexandra VIII.A

 • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 

  5. apríla 2016 sa Galéria umelcov Spiša už od rána naladila  na umelecké slovo.

  V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína sa tu pred poroty postavili víťazi obvodných kôl. Svoje želiezka tu mala aj naša škola. Že boli poriadne horúce sa potvrdilo i v konečnom hodnotení.

  Výsledky:

 • Ďalší z úspešných projektov. Prezentáciu s podrobnosťami nájdeje kliknutím na odkaz.

  2016_CENA_EMBRACO_ZA_EKOLÓGIU.pptx

  V marci sme mali krásnu akciu Deň vody.Pre viac podrobnosti kliknite na odkaz.

  2016 Deň vody.ppsx

 • 31. 3. 2016 sa na Gymnáziu na Šrobárovej ulici v Košiciach uskutočnilo krajské kolo 8. ročníka Dejepisnej olympiády. Školu reprezentovali víťazi okresného kola Samuel Ján Hollaar zo 7. A,  Bruno Jakubov a Viktória Jakubcová z 8. A triedy. Súťažiaci úlohy zvládli a stali sa úspešnými riešiteľmi.

 • 21. marca 2016 sa žiak našej školy Patrick L o r k o  zúčastnil celoštátneho kola ONEJ v Bratislave. Po výbornom umiestnení na krajskom kole, aj tu vzorne reprezentoval našu školu, mesto i Košický kraj. Zo súťaže si odniesol diplom: Úspešný riešiteľ. Blahoželáme.

 • V súčasnosti sa čoraz častejšie objavujú diskusie o multikultúre či multikulturalizme. Slovensko bolo dlhé stáročia križovatkou kultúr a rozličných etník, krajinou, v ktorej vedľa seba žili Židia, Rómovia, Nemci, Ukrajinci a iné etniká. V dnešnom globalizovanom svete sa však stretávame s inými kultúrami, doposiaľ pre nás nie veľmi známymi. Medzi nami žijú príslušníci odlišných sociokultúrnych skupín. Naše vzájomné spolužitie má byť založené na princípoch rovnosti, tolerancie, rešpektu a konštruktívnej spolupráce. Na jednej strane rovnoprávnosť a tolerancia, na druhej strane intolerancia, diskriminácia, rasizmus.  21. marec uznalo Valné zhromaždenie OSN za Medzinárodný deň odstránenia všetkých foriem rasovej diskriminácie. Podujatia sa konajú v celej Európe, ich cieľom je zvyšovanie tolerancie a boj proti všetkým formám rasizmu a diskriminácie. Aj Slovensko sa už tradične pripája k tejto akcii. Po celom Slovensku sa konajú aktivity najrozmanitejšieho charakteru - výstavy s proti rasistickou tematikou, nástenky, besedy a diskusie, športové podujatia, uskutočňujú sa kultúrne podujatia, odznievajú rozhlasové relácie. 

 • 18. marca 2016 sa v Šali uskutočnil 23. ročník celonárodného kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Našu školu na súťaži reprezentovala žiačka  z 3.A triedy Adelka Leibiczerová.  Adelke ĎAKUJEME za výborný prednes a prajeme jej veľa úspechov v ďalších recitačných súťažiach.

 • Riaditeľstvo ZŠ, Ing. O. Kožucha 11,  Spišská Nová Ves oznamuje rodičom detí narodených od 01.09.2009 do 31.08. 2010, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční prvých 5 dní školského vyučovania v mesiaci apríl  od 1. apríla 2016 do 7. apríla 2016 v čase od 8.00 – 17,00 h.  Pri zápise je potrebná účasť rodiča a dieťaťa. Je nutné priniesť preukaz totožnosti rodiča a rodný list dieťaťa.

 • 16.3. 2016 sa naši mladí fyzici zúčastnili okresného kola fyzikálnej olympiády. Dosiahnuté umiestnenia v kategórii F (ôsmy ročník) Martin Dam 2. miesto, Bruno Jakubov 3. miesto, Kristína Horváthová 7. miesto.  V kategórii E (deviaty ročník) obsadil Stanislav Švec 2. miesto a postupuje na krajské kolo FO do Košíc. Všetkým žiakom patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy.

 • 17. marca sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie C. V projektovej časti našu školu úspešne reprezentoval Ivan Dinga z 8. B triedy, ktorý obsadil 4. miesto. Úspešnými riešiteľkami teoreticko-praktickej časti boli žiačky 9. A triedy Michaela Seböová a Kristína Záhradníková, ktoré obsadili pekné 8. miesto. Srdečne blahoželáme.

 • To je názov celého projektu, ktorý pripravila ZŠ Ing. Kožucha pre svojich žiakov. Na škole už dlhé roky funguje Olympijsky krúžok, ktorí šíri myšlienky olympizmu. Každoročne pripravuje, organizuje množstvo podujatí. Intenzívnejšie to je ale práve počas olympijskeho roka. Nie je tomu inak ani tento rok. 

  Svoje olympijske aktivity začali malí olympionici v januári v Bratislave. Návšteva Slovenského olymijského výboru, stretnutie a beseda s predsedom p. Chmelárom zanechalo u detí nezabudnuteľné zážitky. Zároveň sme navštívili aj Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní. Vidieť naživo  krasokorčuliarov,  ich výkony, skoky, ale aj pády, to sú emócie na nezaplatenie.

 • MR2016_vjakubcova.docx - Vplyv ľudí na prírodu Slovenského raja

  MR_2016_camabalova_csonkova.docx - Čistá príroda= zdravé a šťastné zviera!

  MR2016_slivova_dimitrovova_gajdosova.docx - Najzbytočnejší dôvod ničenia stromov

 • Veľkú radosť máme z našich recitátorov, ktorí nás reprezentovali  v obvodnom kole  recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Obvodné kolo sa uskutočnilo dňa 14.3.2016 v našej škole. Našim sa darilo a tí, ktorí sa umiestnili na 1.a 2.mieste, postupujú do okresného kola. Blahoželáme!

 • V dňoch 8.3. a 9.3. sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda P3 – P8. Zo všetkých úspešných žiakov vo všetkých kategóriách žiaci našej školy tvorili tretinu. V každej kategórií okrem 7. ročníka sme obsadili 1. miesto. Spolu so žiakmi sa tešíme z týchto výsledkov a srdečne im blahoželáme. 

 • 8. 3. 2016 sa na ZŠ na Lipovej ulici uskutočnilo okresné kolo ORJ. Školu vzorne reprezentovali Jakub Pollák, Kristína Hotváthová a Emma Jantošovitšová. Výborné komunikačné zručnosti preukázal Jakub Pollák z 8. A triedy a umiestnil sa na 1. mieste. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.

  Fotogaléria

 • K dispozícií je najnovšie číslo nášho časopisu OKO . Nájdete ho kliknutím:OKO_1_2016.pdf.

 • Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi  každý rok organizuje okresnú postupovú výtvarnú súťaž Vesmír očami detí . Pravidelne sa jej zúčastňujeme. Tento rok bola konkurencia obrovská, lebo výtvarnej súťaže sa zúčastnilo  293 prác z celého okresu.  Talent našich žiakov sa prejavil a ocenené boli  žiačky z našej ZŠ. Za I. stupeň Lucia Kozubová zo 4.B triedy s prácou „Vesmírčan“ získala 3. miesto a za II. stupeň  Patrícia Geciová z 5.A s prácou „Vesmír“ získala 2.miesto. Blahoželáme. Práce postupujú do celoslovenského kola v Hurbanove.

 • Motto 63. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE   „ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI“   sa viaže k Európskemu roku boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska Únia. Tak ako každý rok aj tento rok sme sa zapojili do tohto projektu cez výtvarné práce a boli sme úspešní. Zaslali sme do okresnej výtvarnej súťaže 9 výtvarných prác v 3 kategóriach. V kategórií 10 - 12 rokov 1. miesto získal Oliver Girga zo 6.B triedy a v kategórií 13 až 15 rokov 1. miesto získal Alex Kotlár zo 7. B triedy. Práce boli zaslané do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Budeme držať prsty.

 • Krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského sa uskutočnilo 23. februára 2016 v Košiciach. Poroty mali veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších, lebo úroveň v prednese bola vynikajúca. Našu školu na súťaži reprezentovali recitátorky Adela Leibiczerová (3.A) v I. kategórii a Veronika Pivovarová (7.B) v III. kategórii.  Adelka Leibiczerová v prednese získala 1. miesto a postupuje do celonárodného kola, ktoré sa uskutoční 18. marca 2016 v Šali. Srdečne blahoželáme a držíme prsty.

 • Dňa 11. februára 2016 sa konalo Krajské kolo ONEJ v Košiciach, ktorého sa zúčastnil aj náš žiak Patrick  L o r k o  z IX.A triedy. Získal 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola. Blahoželáme a držíme prsty.

 •  Internetová matematická súťaž, v ktorej súťažia štvorčlenné družstvá 7. – 9 ročníkov ZŠ alebo sekundy – kvarty OG. Súťaž trvá 90 minút. Za tento čas riešia súťažiaci 45 úloh a cieľom tímu je získať čo najväčší počet bodov. Úlohy sú pre všetky kategórie rovnaké. Konečné výsledky sú rozdelené do jednotlivých kategórií. Družstvo našej školy (Martin Dam, Emma Jantošovitšová, Bruno Jakubov, Viktória Jakubcová, všetci z 8.A) sa vo svojej kategórií v rámci Slovenska umiestnilo na 2. mieste. V celkovom hodnotení všetkých kategórií v rámci Slovenska, kde súťažilo 318 tímov (7. ročník  ZŠ – kvarta OG) obsadili 11. miesto!

 • 10.2. 2016 sme sa zúčastnili kladenia vencov pri 105.  výročí narodenia  Ing. Ondreja Kožucha.

   Fotogaléria

 • 9. 2. 2016 sa na ZŠ na Lipovej ulici uskutočnilo okresné kolo 8. ročníka Dejepisnej olympiády. Hoci úlohy boli pomerne náročné, víťazi školského kola ich úspešne zvládli a obsadili popredné miesta. V kategórii F – 6. ročník 1. miesto obsadil Adam Kvasňák  a 2. miesto Lucia Zajacová, v kategórii E – 7. ročník 2. miesto Samuel Hollaar a 5. miesto Alexandra Mistríková, v kategórii D – 8. ročník 1. miesto Bruno Jakubov a 2. miesto Viktória Jakubcová, v kategórii C – 9. ročník 4. miesto Štefan Jasečko a 5. miesto Andrea Mackovjaková. Súťažiacich pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.

 • Žiaci našej školy opäť preukázali svoje vedomosti a praktické zručnosti z geografie na okresnom kole GeO, ktoré sa konalo 4.2.2016 na ZŠ Lipová ul. v Spišskej Novej Vsi.

  V kategórii G - 5. roč.:   1.miesto: Ječim Branislav z V.A triedy
                                       7.miesto: Dluhoš Šimon z V.B triedy
                                       9.miesto: Kirňak Šimon z V.A triedy

 • V okresnom kole biologickej olympiády kat. C sa naši žiaci umiestnili: v projektovej časti na 2. mieste Ivan Dinga (8.B), v teoreticko – praktickej časti na 1. mieste Kristína Záhradníková (9.A) a na 2.mieste Michaela Sebȍová (9.A). Držíme prsty na krajskom kole. Na 4. mieste  skončil Daniel Dzurňák (9.C), na 5. mieste Viktória Jakubcová (8.A), na 6. mieste Bruno Jakubov (8.A) a na 7. mieste Martin Dam (8.A). Všetkým blahoželáme.

 • Dňa 26. 1. 2016 sa uskutočnilo v Dome Matice slovenskej okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského,  ktorého sa zúčastnili aj naše žiačky. V I. kategórii našu školu výborne reprezentovala žiačka Adela Leibiczerová z 3.A triedy, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. V II. kategórii bola úspešná Sára Mária Hollaarová zo 4.A, ktorá si zo súťaže odniesla 2. miesto. Recitátorkám ďakujeme a srdečne blahoželáme.

 • Aj takto sa zapájame do medzinárodných súťaži v cudzích jazykoch:
  The EDL Team of the European Centre of Modern Languages of the Council of Europe. 

  Kliknutím na odkaz si pozrite  galériu prác a nájdete  tam aj našu školu.
  http://edl.ecml.at/Events/PictureGallery2015/tabid/3145/Default.aspx

  EDL 2015 at Kožuchová Primary School, Slovakia.  We prepared T-shirts with different flags and played games and sang songs. All pupils celebrated this day. in our school. We used English, Russian and German language. We took part in Language Chain. We made our own video.

 • 19.januára sa uskutočnil už 65.ročník okresného kola MO kategórie 5. a 9. ročníkov. S plným počtom bodov obsadil 1. miesto Ječim Branislav z V.A triedy, 2. miesto Kvasňáková Alica z V.A triedy a 6. miesto Kirňák Šimon z V.A triedy.
  Ani starší žiaci sa nedali zahanbiť. Výborný úspech dosiahol Jakubov Bruno z VIII.A triedy, aj keď je ešte len ôsmakom, medzi deviatakmi obsadil 4. miesto (so stratou 1 bodu). Na 9. mieste sa umiestnil Garčala Denis z IX.A triedy. Tešíme sa spolu s nimi a srdečne blahoželáme.

 • Výborný výsledok našich piatakov na testovaní žiakov 5. ročníka Testovanie 5 - 2015. Blahoželáme! Výsledky v T5 2015 nájdete kliknutím TU.

 • Žiaci našej školy sa aj tento rok úspešne zúčastnili obvodného kola olympiády z anglického jazyka. V kategórii 1A (mladší žiaci) nás úspešne reprezentovala Alexandra Mistríková (7.A), ktorá sa umiestnila na peknom 5. mieste. V kategórii 1B (starší žiaci) obsadil krásne 3. miesto Martin Dam (8.A). Blahoželáme.

 • Okresné kolo ONEJ sa uskutočnilo 12. januára 2016, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. V kategórii 1A bol úspešný Samuel Ján Hollaar zo 7.A, ktorý sa umiestnil na peknom 3. mieste. V kategórii 1B bola úspešná Viktória Jakubcová z 8. A, ktorá obsadila tiež 3. miesto. Žiakov pripravovala p. uč. Lisoňová. Blahoželáme.

 • Krásne Vianoce  prajú:  Suzie a naši priatelia z Brazílie.

 • Dňa 10.decembra 2015 prebehla v našej škole ďalšia športová  súťaž Mestskej športovej olympiády žiakov I.stupňa. Zúčastnili sa jej tieto školy: ZŠ Komenského, ZŠ Levočská, ZŠ Nejedlého,ZŠ Ing.O.Kožucha a ZŠ Nad Medzou.

  Žiaci súťažili v štvorhre chlapcov a štvorhre dievčat, zápasy prebehli  v jednej skupine systémom každý s každým.

 • Dňa 9. 12. 2015 sa uskutočnila vedomostná súťaž Naše mesto, ktorú organizoval Školský úrad a Miestny odbor Matice slovenskej. Naši žiaci preukázali, že majú výborné znalosti z histórie i celoročného diania v našom meste. Mladší žiaci zo 4. ročníka - Laura Vaicová, Sára Lesňáková, Šimon Širilla obsadili 2. miesto a starší žiaci z 8. ročníka – Viktória Jakubcová, Alexandra Taláčová, Bruno Jakubov získali 1. miesto. Žiakov pripravovali PaedDr. Brezovská a Mgr. Šišková.

 • Žiaci deviateho ročníka Patrik Mlynár(9.C) a Marek Skyba(9.B) sa 2. 12. 2015 zúčastnili Okresného kola v Technickej Olympiáde. A nielenže zúčastnili, ale vyhrali! A nielenže vyhrali, ale aj obhájili minuloročné víťazstvo! Gratulujeme a prajeme veľa šťastia na Krajskom kole v Košiciach.           

 • Pomaly, ale isto sa blíži čas Vianoc. Určite si budete všetci robiť vo vašich izbách poriadok a možno natrafíte na niečo, čo už nepotrebujete. Môže ísť o hračky, s ktorými sa už nehráte, staršie knižky či stavebnice.  Boli by sme veľmi radi, ak by ste ich nevyhodili, ale doniesli do školy. Môžu tak potešiť iné deti, aj tie zo škôlky. Hračky, ktoré sú  čisté a nezničené, môžete nosiť od 30.11. do 18.12. do zberného boxu, ktorý bude umiestnený pri vchode do školy. Tešíme sa na vaše hračky a na to, ako sa podelíte o radosť  s ostatnými.Ďakujeme.

 • Najlepší bedmintonisti v okrese sú na našej škole.26.11. 2015 naši žiaci Daniel Dzurňák, Kamil Fedor a Marek Skyba obhájili 1.
  miesto na obvodnom kole v bedmintone. Blahoželáme a držíme prsty chlapcom na krajskom kole v Košiciach.
  Fotogaléria

 • Na našej škole súťažilo v spolu 168 žiakov 2. - 9. ročníka. V celkovom vyhodnotení bolo 54 úspešných riešiteľov, ktorí získali diplom.

  V kategórii Bobríci (3. – 4. ročník) súťažilo 44 žiakov, v celkovom vyhodnotení bolo 16 úspešných riešiteľov. Do súťaže sa zapojili aj žiaci 2. ročníka.  Žiaci riešili 12 úloh za 30 minút, mohli získať maximálne 96 bodov.

 • Nezabudnuteľný zážitok sme pripravili pre našich najmenších žiakov – prvákov. Slávnostný akt imatrikulácie sa uskutočnil  6.11.2015.  Pozvali sme prváčikov a ich rodičov, či najbližších príbuzných, na slávnostnú imatrikuláciu do školskej jedálne.

 • V prílohe je zverejnený zoznam ponúkaných tém ročníkových prác. Žiaci si vyberú jednu z nich a nahlásia ju svojmu triednemu učiteľovi.

  Navrhy_RP201516_dop.pdf

 • Milí rodičia a žiaci,

  zapojili sme sa do Európskeho dňa jazykov. Podporiť šikovných žiakov môžete kliknutím na odkaz uvedený nižšie:

  Hlas svojmu favoritovi zašlete cez formulárik vľavo alebo dolu pod videami. 
  Náš projekt sa nazýva PROJECT OF FLOWERS.

  Pozor !!! do hlasovania píšte názov tímu FLOWERS.

 • Pre deti zo ZŠ Ing. O. Kožucha 11 boli cez celé letné prázdniny pripravené voľnočasové aktivity pod názvom „HRAVÉ LETO“ pod vedením pani vychovávateľky Veroniky Janecovej. Cieľom týchto aktivít, bolo pomôcť zaneprázdneným rodičom a umožniť deťom prvého stupňa tráviť čas aktívne, zmysluplne a plnohodnotne.

  Deti pravidelne navštevovali Detské dopravné ihrisko, kde si  na bicykloch, kolobežkách a motokárach neformálne opakovali vedomosti z dopravnej výchovy. Návštevou v ZOO si rozšírili vedomosti o zvieratách a v AQUATERRE ich najviac zaujali plazy. V horúcich dňoch sa vyšantili v nafukovacom bazéne na školskom dvore. Upečené klobásky a slaninka chutili vynikajúco v školskej záhrade. Počas športových súťaží v telocvični a na školskom ihrisku deti hravou a súťaživou formou rozvíjali svoju šikovnosť, obratnosť, vytrvalosť... Zážitky z jednotlivých dní deti  na záver dňa prenášali na papier výtvarnými a pracovno-technickými aktivitami.

 • Žiaci Základnej školy z Brazílie po týždňových zimných prázdninách v Brazílii aj naďalej pokračujú v tradícii a rovnako ako v predchádzajúcich školských rokoch, tak i teraz pripravili zaujímavé T – shirts (Klikni na obrázok hore) a to tričká, kde prezentovali, spravodlivosť, lásku , pohodu a porozumenie a a poslali ich svojim rovesníkom . Sú to zaujímavé ilustrácie a inšpirácie. Nezabudli ani na  spoločný list s pozdravom pre celú školu. V tomto školskom roku sa učitelia  anglického jazyka rozhodli do pozdravov spracovať našu prekrásnu  prírodu  na Slovensku. Obe partnerské školy sa tak opäť dozvedia veľa nových zaujímavostí o inej krajine. V tejto milej tradícii plánujeme i v ďalších mesiacoch a rokoch pokračovať.                                                                                                                

 • Oznamy školskej jedálne na školský rok 2015/16 - podrobnosti sa dozviete kliknutím na odkazy:

  O školskej jedálni.doc
  Výška stravného.doc
  Informačný leták - žetóny.doc  
  Diétne_stravovanie.doc

 • 2. 7. 2015

  Do galérie Ukončenie šk. roka 2014/15 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053 442 60 69 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát, fax: 053 / 429 72 49 - Silvia Mikolajová
  053 429 89 03 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Mária Bőhmerová

Fotogaléria