Navigácia

PartneriMapa

Počet návštev: 2078900

Štvrtok 3. 9. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 3.9.2015)
Juraj Magnuševský
Zajtra (Piatok 4.9.2015)
Matej Kirol (4.A)
Adam Čambal (3.C)
Pozajtra (Sobota 5.9.2015)
Samuel Kačenga (6.A)

Kalendár

Školský časopis OKO

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa dozviete o časopise OKO a jeho úspechoch. 2014_oko_ocenenie.pdf.

Najnovšie číslo časopisu OKO si stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz: OKO_2_2015.pdf

50. výročie školy

V máji 2015 sme oslávili 50. vročie založenia školy. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj pamätnica.
Nájdete ju Pamatnica_50vyr.pdf

Prezentácia z akadémie ppt_akademia50.pdf

Fotogaléria z akadémie

Novinky

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/16

  Dňa 2.9.2015 - Slávnostné otvorenie šk. roka o 8,30 h na šk. dvore. V prípade nepriaznivého počasia v triedach. 

  Vyučovanie končí v tento deň o 9,45 h.

  Dňa 3.9.2015 – 1. stupeň 4 vyučovacie hodiny (okrem 0. a 1.roč.)

                          2. stupeň 5 vyučovacích hodín

 • Školská jedáleň

  Oznamy školskej jedálne na školský rok 2015/16 - podrobnosti sa dozviete kliknutím na odkazy:

  O školskej jedálni.doc
  Výška stravného.doc
  Informačný leták - žetóny.doc  
  Diétne_stravovanie.doc

 • 2. 7. 2015

  Do galérie Ukončenie šk. roka 2014/15 boli pridané fotografie.

 • Veľký úspech našich deviatakov v monitore

  Máme za sebou ďalšie testovanie monitor T9, ktoré prebehlo v apríli. Naši deviataci v ňom preukázali obrovský potenciál, čoho dôkazom sú ich výsledky. Porovnať si ich s celoslovenským a priemerom a priemerom ostatných mestských škôl môžete v nasledovnej tabuľke: 

    Slovensko  Spišská Nová Ves  ZŠ, Ing. O. Kožucha  slovenský jazyk a literatúra 62,68  67,94  75,62  matematika  52,68  61,70  70,53 


  Vysoko nadpriemerné výsledky sa odrazili aj v celkovom hodnotení školy, keď iba 24 škôl na celom Slovensku (spomedzi 1447 testovaných škôl! ) bolo v hodnotení oboch testovaných predmetov úspešnejších ako naša škola a na východnom Slovensku sme skončili na úžasnom 10. mieste.

 • Projekt Pátranie po predkoch

  Dňa 24. júna 2015 sa na pôde Ministerstva školstva, vedy , výskumu a športu v Bratislave uskutočnilo vyhlásenie výsledkov 12. ročníka projektu Poznaj vlastnú minulosť alebo Pátranie po predkoch. Súťažilo vyše 500 žiakov z 80 škôl. Žiačka 7. ročníka ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha Viktória Jakubcová pod vedením Mgr. Magdalény Šiškovej obsadila 2. miesto. Menované si prevzali ocenenia z rúk štátnej tajomníčky PhDr. Romany Kanovskej.

 • Jazykovo –poznávací pobyt vo Veľkej Británii a úžasné voskové figuríny

  V dňoch 6.6. až 14.6.2015 sa 44 žiakov z našej  Základnej školy Ing. O. Kožucha 11 zúčastnilo zájazdu do  Oxfordu, ktorý bol spojený s vyučovaním  angličtiny s rodenými anglickými lektormi. Po celodennom programe sa vrátili do svojej hostiteľskej rodiny, v ktorej mali možnosť pokračovať v anglickej konverzácii a rozvíjať svoje jazykové schopnosti.

  Absolvovali sme prehliadku univerzitného mestečka Oxford a navštívili areál univerzity. Zaujímavá bola oblasť Christ Church, známa z filmu Harry Potter ako aj prehliadka Ashmolean múzea, ktoré je najstaršie vo Veľkej Británii. Videli sme Shakespearovo rodisko a prezreli si Holly Trinity, kde je pochovaný Shakespeare. Silným zážitkom bol impozantný hrad Warwick. Deti upútal aj  výlet do Vale of the White Horse – údolie pomenované podľa obrovského obrázka koňa nad dedinou Uffington, ako aj dedinka Avebury s mohutnými kameňmi. Nezabudnuteľným zážitkom  pre žiakov, ale aj pre učiteľov, bolo múzeum voskových figurín Madame Tussauds, kde si každý našiel svoj idol  a odfotil sa pri ňom. Taktiež sme si prezreli Blenheim Palace, nádherné barokové rodisko Sira Winstona Churchilla, s prekrásnymi záhradami. Hlavné mesto Londýn sme počas zájazdu navštívili dvakrát a spoznali veľa londýnskych pamiatok. Zážitkom pre žiakov bolo aj náhodné stretnutie britskej kráľovnej, ako aj členov kráľovskej rodiny. Veríme, že podobný zájazd zažijú deti opäť. p.uč. Lacušová, p.uč. Tekáčová a p.uč. Brajerová

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2014/15

  O 8,30 h začína slávnostné ukončenie šk. roka na šk. dvore (v prípade pekného počasia).
  Žiaci sa v triedach zdržia do 10,00 h.
     
  Obed
  v ŠJ sa vydáva od 10,00 h do 12,00 hŠDK pracuje od 10,00 h do 14,00 h

  Začiatok šk. roka 2015/16  -  2.9.2015 ( streda ) o 8,30 h.

  Prajeme príjemne strávené prázdniny.

 • 23. 6. 2015

  Naší najúspešnejší žiaci si v Koncertnej sále Reduty prevzali ocenenia za víťažstvá v okresných súťažiach. Do galérie boli Oceňovanie predmetových olympiád boli pridané fotografie.

 • Malá vedecká konferencia

  Dňa 12. júna sa na pôde Paneuropskej univerzity v Bratislave konala prehliadka najlepších ročníkových prác. Z našej školy to boli: Viliam Karol Kubičár (3.A): A bolo svetlo... a Bruno Jakubov (7.A): Geocaching. Chlapci sa svojími prácami nestratili medzi najlepšími prácami zo Slovenska a veľmi pekne odprezentovali svoje práce.

 • OKO 2/2015

  K dispozícií je najnovšie číslo nášho časopisu OKO . Nájdete ho kliknutím:OKO_2_2015.pdf.

 • Prezentácie RP

  Dňa 29. 5. 2015 sa uskutočnilo Mestské kolo prezentácií ročníkových prác. Svoje práce predstavili žiaci zo Základnej školy Ing. O. Kožucha, ktorí postúpili zo školského kola. Bolo odprezentovaných  deväť prác: 

  Martin Sakmáry – Mravce – II.A
  Lenka Nováková – Kniha – priateľ človeka – II.A
  Viliam Karol Kubičár – A bolo svetlo.... – III.A
  Sára Mária Hollaarová – Čarodejnice a bosorky – III.A
  Barbara Birošová – Čokoláda - V.A
  Katarína Pirháčová – Liečivé alebo jedovaté ? – VIII.A
  Bruno Jakubov – Geocaching – VII.A
  Viktória Jakubcová – Hudba v priebehu storočí - VII.A
  Martin Dam, Eduard Frlička – Rubikova kocka – VII.A, IX.A

 • Susedia malého princa 2015

  Naši žiaci  naozaj  radi kreslia a sú kreatívni. Ukázalo sa to v okresnej výtvarnej súťaži „Susedia malého princa 2015“, ktorú organizovalo Spišské osvetové stredisko. Boli sme úspešní. Naši žiaci si vymaľovali v 2.kategórií: 1.miesto: Juraj Volčko - 4.C, Čestné uznanie Kristián Mička - 4.C. V  3. kategórií:   1.miesto: Nikola Kotlárová, Gabriela Kotlárová  - 5.C, v 5.kategórií  : 1.miesto: Samuel Jančár - 4.C, 2.miesto: Šimon Maceják - 7.B, 3.miesto: Samuel Jančár - 4.C. Blahoželáme!!!

 • Okresné kolo biologickej olympiády kat. D

  Dňa 14.5. sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kat. D. V teoreticko – praktickej časti sa na 1. mieste umiestnila Viktória Jakubcová (7.A), na 2. mieste – Bruno Jakubov (7.A) a 7. mieste Sabina Vencelová (6.A). V projektovej časti 1. miesto obsadil Ivan Dinga (7.B) a 3. miesto Kristína Horváthová (7.A). Žiakov pripravovali p. uč. Frankovičová a Marcinová.

 • Botanikiáda

  Botanická záhrada v Košiciach organizovala pre žiakov piateho ročníka súťaž BOTANIKIÁDA. Zo školského kola postúpili Zuzana Mackovjaková (5.B) a Adam Kvasňák (5.A). Na botanikiáde sa hravými a zaujímavými aktivitami priblížili k rastlinnej ríši a zasúťažili si. Adam Kvasňák získal aj odmenu za získanie plného počtu bodov. Blahoželáme!

 • Logická olympiáda - celoslovenské kolo

  Dňa  22.4. 2015 sa  žiaci Branislav Ječim (4.A), Viliam.K. Kubičár (3.A),  Martin Dam (7.A) a Petra Holečková (9.A) zúčastnili 3. ročníka finálového kola celoslovenskej Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov. V silnej konkurencii sa naši žiaci opäť presadili, keď všetci boli úspešní riešitelia. Najviac sa darilo Branislavovi Ječimovi, ktorý v kategórii A  obsadil krásne 5. miesto. Blahoželáme!

 • Štúrov Zvolen - regionálne kolo

  Dňa 7.mája 2015 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. V l. kategórii bola úspešná žiačka V. B triedy Tamara  G e l e t k o v á ,  ktorá získala pekné 2. miesto. Blahoželáme.

 • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

  Dňa 4. mája 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach uskutočnili 21. METAMORFÓZY SLOVA, krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy v rámci 61. Hviezdoslavovho Kubína. 
  Našu školu v 1. kategórii v prednese prózy vzorne reprezentovala žiačka Adela Leibiczerová z 2. A triedy, ktorá získala 3. miesto.Sára Mária Hollaarová z 3. A triedy v 1. kategórii v prednese poézie sa umiestnila na krásnom 2. mieste.

 • Recyklohry

  Žiaci 8.A - Kristína Záhradníková, Katarína Pirháčová, Denis Garčala, Štefan Jasečko a Andrej Mokriš sú zapojení už 4. rok v projekte Recyklohry, v rámci ktorého riešia zaujímavé súťažné úlohy.Jedna z nich mala benefičný charakter, kde žiaci dobrovoľne vymenili body za úlohu na nákup pomôcok pre deti v krízových situáciách v spolupráci s organizáciu UNICEF.

 • Deň 112 očami detí

  Okresný úrad  pri príležitosti „Európskeho dňa linky tiesňového volania 112“  vyhlásil IV. ročník výtvarnej súťaže „Deň 112 očami detí“ . Do súťaže sa zapojilo 18 škôl  a výtvarnými prácami prispelo 149 žiakov.  Aj naša škola do súťaže zaslala 16 prác za 1.a 2.stupeň. Tvorivý duch našich žiakov znova zaujal porotu. V 1. kategórii  obsadila 2. miesto  Jessika BIGOŠOVÁ, 8 rokov, 2.C, téma: „ Požiar“ . V 2. kategórii  sme získali  2. miesto - Samuel KAČENGA, 12 rokov, 6.A, téma: „ Pád lietadla – záchrana vrtuľníka“  a 3. miesto Tomáš Hamrák, 10 rokov, 5.A,  Téma: „112“. Blahoželáme.

 • Prednes – obvodné kolo ANJ

  Dňa 22. 4. 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Shakespeare Memoriál v Základnej škole 

  na Komenského ulici.  Naši žiaci aj tento krát úspešne reprezentovali našu školu a skončili na 

  popredných miestach:

  1. a 2. ročník: 1. miesto Lenka Nováková  2.A                          

 • Hviezdoslavov Kubín

  13. apríla 2015 sa v Galérii umelcov Spiša  uskutočnilo okresné kolo v poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Organizátorom súťaže bolo Spišské osvetové stredisko. Našu školu vzorne a úspešne reprezentovali naši žiaci. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053 442 60 69 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát, fax: 053 / 429 72 49 - Silvia Mikolajová
  053 429 89 03 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Mária Bőhmerová

Fotogaléria