Navigácia

PartneriMapa

Počet návštev: 1941901

Piatok 22. 5. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 22.5.2015)
Samuel Profant (1.D)
Júlia Bilpuchová (1.B)
Juliána Dovalová (5.A)
Zajtra (Sobota 23.5.2015)
Adam Bukovinský (3.B)
Šárka Midliková (7.C)
Pozajtra (Nedeľa 24.5.2015)
Soňa Mikolajová (8.B)
Lea Sopková (9.D)

Kalendár

Školský časopis OKO

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa dozviete o časopise OKO a jeho úspechoch. 2014_oko_ocenenie.pdf.

Najnovšie číslo časopisu OKO si stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz: OKO_1_2015.pdf

Novinky

 • Oznam pre rodičov

  Oznamujeme rodičom, že rodinní príslušníci, ktorí majú záujem vidieť slávnostnú akadémiu školy, majú možnosť využiť dopoludňajšie vystúpenie (vo štvrtok o 10. 30 hod. v kine Mier), pretože večerné vystúpenie je plne obsadené a budú naň vpúšťaní iba rodičia so vstupenkou.

   Ďakujeme za porozumenie.

 • Slávnostná akadémia k 50. výročiu

  Oznamujeme rodičom, že dňa 21.5.2015 sa bude konať Slávnostná akadémia k 50. výročiu založenia 

  školy. Na druhý deň – 22.5.2015 - budú mať žiaci riaditeľské voľno.

 • Susedia malého princa 2015

  Naši žiaci  naozaj  radi kreslia a sú kreatívni. Ukázalo sa to v okresnej výtvarnej súťaži „Susedia malého princa 2015“, ktorú organizovalo Spišské osvetové stredisko. Boli sme úspešní. Naši žiaci si vymaľovali v 2.kategórií: 1.miesto: Juraj Volčko - 4.C, Čestné uznanie Kristián Mička - 4.C. V  3. kategórií:   1.miesto: Nikola Kotlárová, Gabriela Kotlárová  - 5.C, v 5.kategórií  : 1.miesto: Samuel Jančár - 4.C, 2.miesto: Šimon Maceják - 7.B, 3.miesto: Samuel Jančár - 4.C. Blahoželáme!!!

 • Okresné kolo biologickej olympiády kat. D

  Dňa 14.5. sa konalo okresné kolo biologickej olympiády kat. D. V teoreticko – praktickej časti sa na 1. mieste umiestnila Viktória Jakubcová (7.A), na 2. mieste – Bruno Jakubov (7.A) a 7. mieste Sabina Vencelová (6.A). V projektovej časti 1. miesto obsadil Ivan Dinga (7.B) a 3. miesto Kristína Horváthová (7.A). Žiakov pripravovali p. uč. Frankovičová a Marcinová.

 • Botanikiáda

  Botanická záhrada v Košiciach organizovala pre žiakov piateho ročníka súťaž BOTANIKIÁDA. Zo školského kola postúpili Zuzana Mackovjaková (5.B) a Adam Kvasňák (5.A). Na botanikiáde sa hravými a zaujímavými aktivitami priblížili k rastlinnej ríši a zasúťažili si. Adam Kvasňák získal aj odmenu za získanie plného počtu bodov. Blahoželáme!

 • Otváranie studničiek

  Dňa 23.5.2015 pripravuje Zelená škola akciu Otváranie studničiek. Stretneme sa pred školou o 8.15, odchod je o 8.30. Návrat pred školu je okolo 12.00. Na Schulerlochu vás budú čakať stanovištia so skautmi, Červeným krížom, ochranármi zo Slovenského raja a ďalší. Tešíme sa vás a pozývame aj rodičov a starých rodičov.

 • Logická olympiáda - celoslovenské kolo

  Dňa  22.4. 2015 sa  žiaci Branislav Ječim (4.A), Viliam.K. Kubičár (3.A),  Martin Dam (7.A) a Petra Holečková (9.A) zúčastnili 3. ročníka finálového kola celoslovenskej Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov. V silnej konkurencii sa naši žiaci opäť presadili, keď všetci boli úspešní riešitelia. Najviac sa darilo Branislavovi Ječimovi, ktorý v kategórii A  obsadil krásne 5. miesto. Blahoželáme!

 • Okresné kolo v prednese poézie a prózy v NEJ

  Začiatkom mája 2015 sa uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí boli úspešní vo svojich kategóriách.
  Timea Dimitrovova zo VI.B získala pekné 2. miesto v prednese prózy; Ľudmila Slivová zo VI.B obsadila 3. miesto v prednese poézie.
  Alica Matisová zo VII.A a Patrick Lorko z VIII.A v prednese prózy získali 3. miesta.
     Žiakov pripravovali p.uč. Lisoňová a Žukovská.

 • SchoolDance

  Podporte svojim hlasom naše video, ktoré spracovali žiaci 9.A.
  1. je potrebné prihlásiť sa na www.facebook.com 
  ...
 • Štúrov Zvolen - regionálne kolo

  Dňa 7.mája 2015 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. V l. kategórii bola úspešná žiačka V. B triedy Tamara  G e l e t k o v á ,  ktorá získala pekné 2. miesto. Blahoželáme.

 • Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

  Dňa 4. mája 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach uskutočnili 21. METAMORFÓZY SLOVA, krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy v rámci 61. Hviezdoslavovho Kubína. 
  Našu školu v 1. kategórii v prednese prózy vzorne reprezentovala žiačka Adela Leibiczerová z 2. A triedy, ktorá získala 3. miesto.Sára Mária Hollaarová z 3. A triedy v 1. kategórii v prednese poézie sa umiestnila na krásnom 2. mieste.

 • Recyklohry

  Žiaci 8.A - Kristína Záhradníková, Katarína Pirháčová, Denis Garčala, Štefan Jasečko a Andrej Mokriš sú zapojení už 4. rok v projekte Recyklohry, v rámci ktorého riešia zaujímavé súťažné úlohy.Jedna z nich mala benefičný charakter, kde žiaci dobrovoľne vymenili body za úlohu na nákup pomôcok pre deti v krízových situáciách v spolupráci s organizáciu UNICEF.

 • Deň 112 očami detí

  Okresný úrad  pri príležitosti „Európskeho dňa linky tiesňového volania 112“  vyhlásil IV. ročník výtvarnej súťaže „Deň 112 očami detí“ . Do súťaže sa zapojilo 18 škôl  a výtvarnými prácami prispelo 149 žiakov.  Aj naša škola do súťaže zaslala 16 prác za 1.a 2.stupeň. Tvorivý duch našich žiakov znova zaujal porotu. V 1. kategórii  obsadila 2. miesto  Jessika BIGOŠOVÁ, 8 rokov, 2.C, téma: „ Požiar“ . V 2. kategórii  sme získali  2. miesto - Samuel KAČENGA, 12 rokov, 6.A, téma: „ Pád lietadla – záchrana vrtuľníka“  a 3. miesto Tomáš Hamrák, 10 rokov, 5.A,  Téma: „112“. Blahoželáme.

 • Obvodné kolo Puškinovho pamätníka

  Dňa 22. 4. 2015 sa v kaštieli v Smižanoch konalo obvodné kolo v recitácii ruskej poézie a prózy Ars poetica – Puškinov pamätník. Našu školu vzorne reprezentovali Jakub Pollák zo VII. A, ktorý vo svojej kategórii obsadil 1. miesto  a Kristína Horváthová zo VII. A.  Žiakov pripravovala Mgr. Šišková.

 • Prednes – obvodné kolo ANJ

  Dňa 22. 4. 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Shakespeare Memoriál v Základnej škole 

  na Komenského ulici.  Naši žiaci aj tento krát úspešne reprezentovali našu školu a skončili na 

  popredných miestach:

  1. a 2. ročník: 1. miesto Lenka Nováková  2.A                          

 • Hviezdoslavov Kubín

  13. apríla 2015 sa v Galérii umelcov Spiša  uskutočnilo okresné kolo v poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Organizátorom súťaže bolo Spišské osvetové stredisko. Našu školu vzorne a úspešne reprezentovali naši žiaci. 

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Aj v matematickej olympiáde na okresnom kole dosiahli naši žiaci výborné výsledky.
  V kategórií MOZ7 1. miesto Bruno Jakubov, 7.A; 2. miesto Martin Dam, 7.A; 6. miesto Alexandra Taláčová, 7.A
  v kategórií MOZ8 4. miesto Bruno Jakubov, 7.A.

  Blahoželáme!

 • Okresné kolo biologickej olympiády

  Dňa 9.4.2015 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády. Žiak 7.B triedy Kamil Smorada obsadil v kategórii E - zoológia pekné 3. miesto. Blahoželáme.

 • EURÓPA V ŠKOLE

  Naši žiaci sa zapojili  do okresnej výtvarnej súťaže EURÓPA V ŠKOLE . Boli sme úspešní . V  I. obsadila Klaudia Ondrejčíková zo  4.C triedy 1. miesto a  v III. kategórii Zuzana Lapšanská  zo 7.B triedy obsadila tiež krásne 1. miesto. Práce boli zaslané do Bratislavy, kde budú reprezentovať náš okres v  celoslovenskom kole súťaže. Blahoželáme.

 • Krajské kolo 7. ročníka dejepisnej olympiády

  Dňa 30. 3. 2015 sa v CVČ Domino v Košiciach uskutočnilo krajské kolo 7. ročníka dejepisnej olympiády. V kategórii E – 7. ročník súťažilo 18 žiakov. Víťazi okresného kola Viktória Jakubcová VII. A sa umiestnila na 5. mieste a Bruno Jakubov VII. A na 13. mieste. Obidvaja boli úspešnými riešiteľmi.

 • Naša partnerská škola Prefeito Luiz Gomes Municipal School v Brazílii posiela Pozdrav z Brazílie:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053 442 60 69 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát, fax: 053 / 429 72 49 - Silvia Mikolajová
  053 429 89 03 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Mária Bőhmerová

Fotogaléria