Voľné miesta

Navigácia

JÚN 2018 Máj 2018 Apríl 2018 Marec 2018 Február 2018 Január 2018 December 2017 November 2017 Október 2017 September 2017

Kronika

JÚN 2018

Jún 2018

Školská olympiáda o ľudských právach
V súčasnosti sa problematike ľudských práv venuje veľká pozornosť. Je veľmi dôležité, aby sa aj v tejto oblasti naši žiaci vzdelávali, poznali svoje práva, aktívne ich využívali a zároveň dbali na dodržiavanie práv iných ľudí. Každý dospelý človek vie, že neexistujú len práva bez povinností a sloboda bez zodpovednosti. To sa v škole snažíme naučiť aj našich žiakov, ktorí o niekoľko rokov budú tiež dospelí a stanú sa plnoprávnymi členmi našej spoločnosti. Teší nás, že sa o túto tematiku naši žiaci zaujímajú a zapojili sa do Školskej olympiády o ľudských právach, ktorú organizujeme pre žiakov 8.-9. ročníka. V minulom školskom roku sa konal prvý /prípravný / ročník a v tomto školskom roku sa súťaž uskutočnila už po druhýkrát, dňa 13.6.2018. Súťažiaci si preverili svoje vedomosti, spoločenský rozhľad, ale aj bystrosť a pohotovosť. Olympiáda pozostáva z troch kôl. V prvom kole trojčlenné družstvá riešia pomerne rozsiahlu a komplikovanú tajničku s rôznymi pojmami z ľudskoprávnej oblasti, druhé kolo pozostáva z vedomostného testu. V treťom kole sa popasujú s obrazovou hádankou, v ktorej musia spoznať a správne pomenovať viacero významných osobností z celého sveta, ktorí sa svojím konaním aj celým životom zasadili o  dodržiavanie ľudských práv. V každom kole môžu získať aj bonusové body za správnosť a rýchlosť. Do poslednej chvíle teda nie je jasné, kto sa stane víťazom. Tak to bolo aj tentoraz. Po zrátaní všetkých bodov sa na 1. mieste umiestnilo družstvo 9.B triedy, na 2. mieste družstvo 9.A triedy a tretiu priečku obsadila trieda 8. A. Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúci ročník školskej olympiády.

Besedy s príslušníkmi mestskej polície ako súčasť prevencie
V rámci prevencie pred sociálnopatologickými javmi sa stalo u tradíciou, že medzi našich žiakov prichádzajú aj príslušníci mestskej polície nášho mesta. Tak tomu bolo aj v tomto školskom roku. Mestskí policajti pán Jančík a pán Antony prišli medzi našich ôsmakov a deviatakov a na hodinách občianskej náuky sa s nimi podelili o mnoho zaujímavých informácií z oblasti, v ktorej pracujú. So žiakmi 8. ročníka rozprávali o problematike z oblasti Trestného práva, ako sú kriminalita mládeže, trestná činnosť maloletých a mladistvých a podobne. Keďže naši deviataci sa „rozletia“ po ukončení základnej školy do rôznych končín Slovenska a možno i mimo neho, stretnutia boli zamerané aj na obchodovanie s ľuďmi a problémy, ktoré s tým súvisia. Deviataci sa tiež dozvedeli, ako majú postupovať, ak odídu niekam mimo našej krajiny na rôzne brigády.
Záverom možno konštatovať, že sa všetci žiaci dozvedeli mnoho zaujímavých, ale najmä užitočných informácií, ktoré im pomôžu orientovať sa v bežnom každodennom živote a predchádzať takto zlým a ťažkým situáciám, do ktorých sa môže ako tínedžeri ľahko dostať.

 

Koniec bedmintonovej sezóny

Bedmintonovú sezónu 2017/2018 ukončili členovia BK ZŠ, Ing. O. Kožucha na turnaji v Lendaku úspešne. Domov sme si odniesli dve 1. miesta, tri 2. miesta a tri 3. miesta. Najviac sa darilo našim najmladším. Patrik Sliva zvíťazil pred Simonou Hadušovskou a Vandou Hadušovskou. Šiestaci Samuel Bobko a Boris Buček stáli na stupňoch víťazov v kategórii 5. a 6. ročník, Vierka Bednárová v kategórii 7.- 9. ročník. Blahoželáme! 
Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí pomohli s dopravou na turnaj.

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria