Voľné miesta

Navigácia

Február 2018 Január 2018 December 2017 November 2017 Október 2017 September 2017 Jún 2017 Máj 2017 Apríl 2017 Marec 2017

Kronika

Február 2018

Bedmintonový turnaj GP C

24.2. 2018 sa v našej telocvični uskutočnil bedmintonový turnaj GP C v kategóriach  U 13 a U 17. V konkurencii 38 mladých bedmintonistov zo 7 klubov od Dolného Kubína po Košice sa presadili aj naši žiaci. Vierka Bednárová a Samuel Bobko získali 2. miesta vo svojich kategóriach. Blahoželáme.

Fotogaléria
  

Telesná výchova na bežkách
Snehové podmienky dovolili, a tak sme si po pár rokoch opäť počas telesnej výchovy vyskúšali bežecké lyžovanie priamo v našom športovom areáli. Naši piataci, s výnimkou Andreja Krempaského, ktorý našu školu reprezentoval na bežeckých pretekoch na Grajnári, po prvýkrát postavili na bežky práve v škole a vyskúšali si na vlastnej koži, aké to je stáť, chodiť a behať v bežeckej stope. Pokusy síce neraz končili pádom do bielej periny, ale chlapci znova a znova vstávali a skúšali ďalej. Priebeh
vyučovacej hodiny bol veselý, akčný a dokonale rozhýbal telá našich piatakov. A navyše hodina mala aj iný úspech: na  rázdniny si zo školy požičali bežky piati naši žiaci. A to nám aj išlo.

Fotogaléria

  

Logická olympiáda
21.2.

Logická olympiáda je určená žiakom s intelektovým nadaním. Táto súťaž, ktorá sa konala 21.2.2018 preverila znalosti a zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení. Realizovala sa bez použitia akýchkoľvek pomôcok. Konala sa v 2 kategóriach:
Kategória A(1. – 4- roč.)
písalo spolu: 45 žiakov, úspešní: 3 žiaci
1. Kasňák Damián IV.B
2. Magnuševský Juraj III.A
3. Sliva Patrik IV.A

Kategória B(5. – 9- roč.)
písalo spolu: 41 žiakov, úspešní: 6 žiaci
1. Kirňak Šimon VII.A
2. Le Duy Kim Uey VII.A
3. Jakubec Tomáš VI.A
4. Ječim Branislav VII.A
5. Zajacocá Lucia VIII.A
6. Širilla Šimon VI.A
Do celoslovenského finále LO v Prešove postupujú z každej kategórie 2 žiaci. Veríme, že sa im tam bude dariť.
Fotogaléria

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 20. februára sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.
V 1. kategórii – poézia súťažilo 25 žiakov, v kategórii próza 22 žiakov.
Výsledky:
Poézia:
1. miesto Karolína Mravčáková 4. C
2. miesto Mária Rebeka Gradžilo 4. C
3. miesto Jerguš Beťko 3. B
3. miesto Ella Holečková 3. B

Porota: Mgr. Meliorisová, Mgr. Filipová, Mgr. Kožíková

Próza:
1. miesto Adela Olejníková 3. B
2. miesto Daniel Giménez Catalá 2. C
3. miesto barbora Karchňáková 4. B
4. miesto Natália Vilkovská 3. C 

Porota: Mgr. Dovalová, Mgr. Kolárčiková, Mgr. Trnovcová

Žiaci z 1. a 2. miesta postupujú do obvodného kola. Všetkým srdečne blahoželáme. 
Fotogaléria

Tadeáškov šachový turnaj

17.2. 2018 sa naši mladí šachisti zúčastnili ďalšieho ročníka benefičného Tadeáškovho šachového turnaja v Spišskom Hrhove. Zo žiakov sa najviac darilo Matúšovi Vresilovičovi, ktorý v silnej konkurencii obsadil krásne 5. miesto. Turnaja sa zúčastnilo 24 šachistov bez rozdielu veku. Žiakov pripravil a sprevádzal šachový tréner Ing. Zrost. Blahoželáme a ďakujeme za podporu krásnej myšlienky. 
Fotogaléria

 

MATX
V tomto školskom roku sa medzinárodnej súťaže Matematický expres zúčastnilo 429 tímov.  Krásne 2. miesto získali siedmaci, v zložení Ječim, Kirňak, Le Duy zo 7.A a Krotký zo 7.B. 23.miesto obsadili ôsmaci (Dovalová, Hamrák z 8.A, Rumanová z 8.B a Midlíková z 8.C). Deviataci sa umiestnili na 22.mieste (Hagovská, Kačenga, Mistríková a Neuvirth z 9.A). Z úspechu sa veľmi tešíme a žiakom srdečne blahoželáme.

Okresné kolo Dejepisnej olympiády
Dňa 15. 2. 2018 sa na ZŠ Lipová uskutočnilo okresné kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády. Naši žiaci preukázali výborné vedomosti a obsadili popredné miesta. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.
A aké boli výsledky?
Kategória F – 6. ročník – 16 žiakov
1. miesto Filip Sabovčík VI. A, 93 bodov
4. miesto Bibiána Birošová VI. A, 74 bodov
Kategória E - 7. ročník - 14 žiakov
2. miesto Šimon Kirňak VII. A, 91 bodov
4. miesto Ema Frňáková VII. A, 77 bodov
Kategória D – 8. ročník – 21 žiakov
1. miesto Lucia Zajacová VIII. A, 96 bodov
2. miesto Barbara Birošová VIII. A, 89 bodov
Kategória C – 9. ročník – 24 žiakov
1. miesto Samuel Kačenga IX. A, 90,5 bodov
10. Alexandra Mistríková IX. A, 72 bodov
Na krajské kolo DO z kategórie E, C, D postupujú prví dvaja žiaci. Veríme, že naši žiaci budú úspešní a držíme im prsty!

Okienko atletiky
Momentálne žijeme ZIMNÝMI OLYMPIJSKÝMI HRAMI a blíži sa veľkolepá športová akcia – a to vyhlásenie NAJÚSPEŠNEJŠIEHO ŠPORTOVCA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Žiaci, ktorí navštevujú ATLETICKÝ KRÚŽOK zažili netradičnú hodinu ATLETIKY práve s nominovaným športovcom nášho mesta, s atlétom TOMÁŠOM KAMASOM , ktorý si pre malých atlétov pripravil niekoľko zaujímavých disciplín a najlepších ocenil skutočnými pohármi, ktoré deťom urobili neopísateľnú radosť. Táto netradičná hodina atletiky natoľko motivovala žiakov, že sme sa po vytrvalom tréningu prihlásili na KRAJSKÉ KOLO – Bavme deti športom v Košiciach, ktorého hlavným organizátorom bol Slovenský atletický zväz. Spomedzi 12 škôl sme obhájili krásne 4.miesto a už teraz sa intenzívne venujeme príprave na ďalšie bežecké preteky, ktoré sú pre nás veľkou výzvou.
Fotogaléria

DOD v IND
7.2. 
V stredu 7. februára 2018 sa na ZŠ, Ing. O. Kožucha uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí pre žiakov s intelektovým nadaním. Predškoláci v sprievode svojich rodičov mali možnosť vidieť čítanie a anglický jazyk žiakov z výberovej 1. A triedy. Prostredníctvom prezentácie a následnej diskusie sa rodičia žiakov oboznámili s prácou učiteľov v takýchto triedach. Vyučovanie v nich prebieha podľa platných učebných osnov. Žiaci sa učia to isté ako v bežnej triede, no v danej problematike idú viac do hĺbky a rozvíjajú svoju tvorivosť a kritické myslenie. Novým predmetom je len Obohatenie, ktoré žiaci vzhľadom na jeho obsah (objavy a vynálezy, dinosaury...) priam milujú. Tieto triedy sú otvorené pre všetkých žiakov z nášho mesta i okolia, ktorým to odporúča psychologická poradňa (CPPPaP na Letnej ulici). O aké deti ide? Určite zvedavé, ktoré zaujíma svet čísel či poznatky z rôznych vedných odborov a neraz prichádzajú do 1. ročníka s tým, že už vedia čítať. Preto i práca s takými deťmi
vyžaduje iný prístup, osobité metódy a formy práce na vyučovaní, aby sa ich talent ďalej rozvíjal Deň otvorených dverí ukázal šikovným deťom a ich rodičom možnosť, ako sa dá zaujímavo i hravo vzdelávať. No dvere našej školy sú pre Vás stále otvorené. Ak máte akékoľvek otázky, postrehy alebo potrebujete ďalšie informácie, môžete nás kedykoľvek osloviť. Zavolajte alebo príďte osobne. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria