Voľné miesta

Navigácia

Máj 2018 Apríl 2018 Marec 2018 Február 2018 Január 2018 December 2017 November 2017 Október 2017 September 2017 Jún 2017

Kronika

Máj 2018

MÁJ 2018

Turnaj Grand Prix C U13 a U17

V sobotu 19.5. 2018 sa v našej telocvični uskutočnil bedmintonový turnaj Grand Prix C U13 a U17, ktorého sa zúčastnili aj naši mladí bedmintonisti. Najviac sa darilo Jánovi Dzurňákovi, ktorý po výbornom výkone zvíťazil v kategórii U 17. Martin Bartko získal v mladšej kategórii U 13 striebornú medailu. Hneď za ním skončil na treťom mieste Samuel Bobko. Turnaja sa zúčastnilo 25 bedmintonistov od Dolného Kubína až po Košice. Blahoželáme!

Fotogaléria

 

Prezentácia ročníkových prác žiakov 1. - 9. ročníka

Prezentácia ročníkových prác žiakov 1. - 9. ročníka tried pre intelektovo nadané deti, sa uskutočnila dňa 17. mája 2018 v Multifunkčnom energeticko - baníckom centre Barbora.

Medzi najlepších postúpili:

Ako sa to vyrába – Paulína, Kristína Sakmáryové – II.A
Zábavná fyzika – Richard Geci - II.A - nahradník na celoštátnu prehliadku
Dom budúcnosti – Adam Klein – III.A - postupuje na celoštátnu prehliadku
Poznávanie minulosti – Lenka Palušáková – VI.A
Umenie vo vede – Viliam Karol Kubičár – VI.A- postupuje na celoštátnu prehliadku
Sociálne siete – Petra Jendrálová – VI.A
Detektívna literatúra – Barbara Birošová – VIII.A
Čarovný svet vôní – Lucia Zajacová, Juliana Dovalová – VIII.A
Schizofrénia – Sabína Vencelová – IX.A  - nahradník na celoštátnu prehliadku

Fotogaléria

Výtvarná a literárna súťaž Villa Nova

Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výtvarnú a literárnu súťaž Villa Nova k 750. výročiu prvej písomnej zbierky o našom meste. Zapojili sa aj žiaci našej školy. 
Za literárnu súťaž bola ocenená Patrícia Geciová zo 7.A za prózu s názvom Plebanus de Villa Nova.
Vo výtvarnej súťaži boli úspešní v II. kategórii : 1. miesto: Samuel Dluhoš - 5.B, mimoriadne ocenenie získali: Soňa Meliorisová, Jessica Bigošová - 5.C, Marko Krempaský - 7.B, Lucia Lesňáková - 5.B. V III. kategórii získal 2. miesto Alex Novák zo 7.B triedy.
Všetkým oceneným blahoželáme.

Fotogaléria

Hráme sa s azbukou
16. mája 2018 sa priaznivci ruského jazyka 7. – 9. ročníka stretli na súťaži Hráme sa s azbukou. Vyriešili tajničky, doplňovačky a interaktívnou formou prostredníctvom hier si preskúšali svoju slovnú zásobu. Spoločne si zaspievali ruské piesne. Najlepšie komunikačné
schopnosti preukázali družstvá 8. C (Magnuševská, Olejník, Mikolaj) a 7. B triedy (Dovalová, Feňárová). Všetci zúčastnení boli na záver odmenení malými vecnými cenami. Súťaž organizovala vyučujúca ruského jazyka Mgr. Šišková.

Fotogaléria

Majstrovstva Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok

Dňa 15.5. 2018 našu školu reprezentovali chlapci kategórie „A“  na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl.  Celá táto súťaž prebiehala  v telocvični ZŠ s MŠ Dostojevského V Poprade. Po absolvovaní všetkých disciplín sa chlapci umiestnili na  peknom 4. mieste.  Dňa 15.5. 2018 našu školu reprezentovali dievčatá kategórie „A“  na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl. Po absolvovaní všetkých disciplín sa dievčatá umiestnili na  peknom 7. mieste.

Družstvo tvorili chlapci:
Krotký Kristián - 1.B, Vincze Ľuboš - 1. B, Klein Adam - 3.A,  Piroch Peter - 2.B, Zeman Filip - 2.B

Družstvo tvorili dievčatá:
Košalková Michaela - 3.B, Pohlyová Marína - 2.C, Sakmáryová Kristína - 2.A, Šťastná Lucia - 3.A, Vaicová Nela - 3.A

Pripravovala p. uč. Majerničková

Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

   

Návšteva pamätníkov v našom meste
Žiaci 9. ročníka v máji 2018 navštívili pamätníky nášho mesta. Vymenili si miesto so svojou učiteľkou a na dve vyučovacie hodiny sa sami stali učiteľmi. Počas dejepisnej vychádzky si upevnili a rozšírili zážitkovou formou svoje vedomosti a tiež si uctili obete totalitných režimov a tých, ktorí bojovali za našu slobodu a demokraciu. Vychádzku organizovala Mgr. Šišková.

Fotogaléria

 

Dejepisná exkurzia - Dukla
Dňa 3. 5. 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie, ktorej cieľom bolo i takto si pripomenúť Deň víťazstva nad fašizmom a zážitkovou formou rozšíriť vedomosti žiakov. Navštívili Vojenské historické múzeum vo Svidníku, vyhliadkovú vežu na Dukle, pamätníky obetiam Karpatsko-duklianskej operácie a prezreli si vystavenú ťažkú bojovú techniku pred múzeom i v Údolí smrti. Exkurziu organizovali vyučujúce dejepisu Mgr. Šišková a Mgr. Vojčíková.

Fotogaléria

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria