Voľné miesta

Navigácia

Vedomostné súťaže „Posolstvo olympijskému RIU 2016“ ŠPORT JE MOJA LÁSKA Propagácia Bratislava Literárne súťaže Výtvarné súťaže Multikultúra

Vedomostné súťaže

Slovenský olympijský výbor (SOV) v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou (SOA) vyhlásil začiatkom marca  vedomostnú online súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Na základe skúseností z minulého roku mal kvíz opäť elektronickú formu a opäť bola veľmi úspešná.

Päťčlenné družstvá súťažili v štyroch súťažných kolách v termíne od 7. marca 2016 do 31. marca 2016. Témy jednotlivých otázok vychádzali z obsahu publikácií Olympijská abeceda a Aké boli antické olympijské hry, ktoré vydal v edícii Olympizmus v praxi Slovenský olympijský výbor. Do súťaže sa zaregistrovalo 344 družstiev z celého Slovenska. Po skončení štvrtého súťažného kola malo deväť družstiev z piatich škôl 100% úspešnosť v plnení súťažných otázok. 

Z našej školy súťažili dve družstvá – žiaci z 5.B triedy v zložení – Šimon Dluhoš, Adam Varga, Alex Novák, Terézia Hrubá a Martina Ambrušová. Obsadili pekné 99. miesto. Lepšie sa darilo šiestakom v zložení – Lucia Zajacová, Samuel Širilla, Barbara Birošová, Viktor Barbuščák a Benjamín Gradžilo – ktorí obsadili 16. miesto. Srdečne gratulujeme.

Ďalšou aktivitou v mesiaci marec a apríl bolo zapojiť čo najväčší počet žiakov našej školy do vedomostnej súťaže o olympijskom hnutí. Na nástenke v telovýchovnom objekte bola Olympijská abeceda, kde si žiaci mohli prečítať jednotlivé písmenká s olympijskou tematikou. Žiaci z olympijského krúžku chodili náhodne do tried a dávali žiakom rôzne otázky.  Tiež vždy v utorok o 9.30 pre 1.stupeň a 10.30 pre 2. stupeň vo vestibule bol olympijsky kvíz. Za správnu odpoveď deti dostali malú sladkosť. Olympijské puzzle malo úspech hlavne u žiakov 1.stupňa a ŠKD. Deti sa mohli zoznámiť zábavnou formou so slovenskými olympijskými maskotmi – Olympia,Viktor, Lilly, Pjongya Bueno.

Fotoalbum

Video

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria