Voľné miesta

Navigácia

Olympizmus v praxi

O aktivitách

ŽIJEME XXII. ZOH V SOČI V DUCHU KALOKAGATIE

7.2.2014 sa začali XXII. zimné olympijské hry v Soči . Aj žiaci našej školy, svojimi aktivitami podporili Slovenských portovcov . Olympijsky krúžok na našej škole si pripravil množstvo aktivít pre žiakov prvého aj druhého stupňa. Ešte v novembri sme navštívili pána primátora, kde sme sa chceli dozvedieť o ocenení, ktoré dostal od SOV ešte v apríli, aká je podpora športu v meste, hlavne mládežníckeho atď. /foto 1/

V mesiaci január SOV vyhlásil literárnu súťaž. Príspevky boli zasielané na predtlačenej pohľadnici vydanej SOV. Deti písali športovcom, povzbudzovali ich, držali palce na ZOH, alebo len tak im napísali, že ich obdivujú. A oplatilo sa. Z 5 169 zaslaných pohľadníc ešte počas OH vybrali športovci tie najlepšie a medzi nimi bola aj naša žiačka zo 6.A Alica Matisová. /foto 18

A prišiel mesiac február. Mesiac, kedy sa odohrávalo gro aktivít. Na začiatok sme si urobili panely (plagát, obrázky športovcov, členov Slovenskej výpravy, aktivity žiakov našej školy) ktoré sme dali do vstupného vestibulu. Ďalej sme si urobili olympijské kruhy ktoré sme nainštalovali nad panely. V spolupráci s olympijským klubom Spiš sme nainštalovali aj banery o antických a novodobých olympijských hrách. Takto vyzdobený vestibul si mohli pozrieť žiaci, rodičia a návštevníci našej školy počas celého mesiaca . /foto 6, foto 7Nasledovala výzdoba v triedach. Nástenky v triedach si žiaci mohli urobiť z plagátov a obrázkov, ktoré im poskytol OK Spiš a doplniť podľa vlastnej fantázie. /foto 17

Každý druhý deň sme informovali o priebehu zimnej olympiády v Soči, ale aj školských aktivitách v školskom rozhlase. /foto 3Na začiatku mesiaca sa v našej školskej jedálni varila ruská kuchyňa. V školskej jedálni ste taktiež mohli vidieť výstavku Ruských suvenírov, počuť Ruskú muziku a hlavne jesť Ruské jedlo. / foto 4Ďalšou z aktivít bolo oblečenie vo farbách olympijských kruhov. Každý druhý deň bola vyhlásená iná farba. A tak škola svietila žltou, červenou, modrou, zelenou a čiernou farbou. Je to krásny pohľad na žiakov ale aj učiteľov v jednej farbe niektorého svetadielu. / foto 19 če, foto 19či, foto 19ze, foto 19 mo, foto19 žl 

Počas hodín informatiky sa žiaci zapojili do dvoch súťaži. Na stránke Slovenskej asociácie športu na školách vypracovali otázky k Veľkému olympijskému kvízu. Na stránkach SOV sa zase zapojili do súťaže s vlastnou fotkou a odznakom – fandíme Slovenským olympionikom v Soči . A aj tu vyhrali 2 naše dievčtá – Kaolína Hyrošová – 7.B a Alica Matisová zo 6.A. /foto 13, foto 14Žiaci prvého stupňa sa oboznámili zo symbolmi olympizmu, antickými a novodobými olympijskými hrami pri prezentáciách, ktoré im pripravili a prezentovali deti olympijského krúžku. Je to krásna ukážka ako starší žiaci učia mladších. Prezentáciu olympijského krúžku, sme pripravili aj počas dňa otvorených dverí pre budúcich prvákov a ich rodičov. /foto 8, foto 9Naopak, žiaci druhého si už nadobudnuté vedomosti overili pri školskom kole o Olympizme. /foto 11

Veľký úspech mali aktuálne otázky . Počas veľkých prestávok o 9:30 pre prvý stupeň a o 10:30 pre druhý stupeň boli vo vestibule školy pripravené deti olympijského krúžku ktoré dávali otázky. Za správnu odpoveď boli žiaci odmenení sladkosťou a mohli si vybrať obrázok olympionika podľa vlastného výberu. /foto 10

Žiaci taktiež na rôznych hodinách – dejepis, nemčina, angličtina atď. robili básne, postery, prezentácie a pozdravy pre športovcov, kreslili športovcov, maskotov, zimné športy na hodinách výtvarnej výchovy a v školskom klube. /foto 12, foto 16

Od 24. do 28. februára sa uskutočnil zber papiera. Športovci okrem toho že športujú, sa snažia chrániť životné prostredie a tak sme chceli touto aktivitou aj my prispieť k ochrane prírody. Upratovali sme aj okolie školy. /foto 25, foto 26

Naša škola sa taktiež zapojila do zberu vrchnákov vo farbách červená, žltá, modrá, čierna a zelená. Na konci mesiaca sa z nich spravili olympijské kruhy. /foto 24

Veľmi pekné boli športové aktivity. Netradičná zimná olympiáda pre ročníky 1 – 4. Mala veľký úspech. Deti si vyskúšali biatlón, bežky, hokej, krasokorčuľovanie, snowboard, sánkovanie. Samozrejme, že sme dali do toho trochu recesie a športovali sme v telocvični a prispôsobili si materiálne vybavenie. /foto 21/

Po každej olympiáde, sa koná paraolympiáda. Aj na našej škole trénujú telesne postihnuté deti a tak sme ich boli pozrieť. Hra Bocca bola pre nás neznáma. Naučili sme sa pravidlá a dokonca sme si aj spolu zahrali. /foto 22/

Asi najemotívnejšia aktivita bol záverečný ceremoniál. Nástup športovcov, živých olympijských kruhov, vlajky OFDM, bohýň s holubicou, vavrínovým vencom a ohňom, ukončil celomesačný kolotoč olympijských aktivít. Podujatiu dodalo punc jedinečnosti aj prítomnosť priamych účastníkov olympijských hier – Tatiany Bodovej / schortrek / a Tomáša Murgáča / slopestyle / Deti boli ocenené sladkosťami a diplomami za jednotlivé aktivity. / foto 31 , video

A takto vyzerá olympizmus v praxi.

Mgr. Eva Murgáčová

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria