Voľné miesta

Navigácia

Nadácia Aténa

Aténa

Nadácia ATÉNA

Vznikla pre deti s mimoriadnym nadaním od školského roku 2003/2004

CIEĽ:
- vytvorenie primeraných podmienok pre rozvoj potenciálu nadaných detí
- stimulovanie a vedenie detí k používaniu vyšších úrovní myslenia a tvorivosti
- všestranná podpora emocionálnej a sociálnej stránky osobnosti žiaka
- poskytnutie priestoru a podmienok na optimálny rozvoj všestranných, ako aj špecifických schopností a záujmov

V dlhodobej koncepcii základnej školy sa uvažovalo o vzdelávaní žiakov s vyššími vzdelávacími schopnosťami – intelektovo nadanými, ktoré sa overovali Projektom ERIN.
Zriaďovateľ s Projektom súhlasil, ale finančne ho nemohol vykryť. Rodičia žiakov zapojených do projektu umožnili vytvoriť Nadáciu ATÉNA.

Inteligencia je to, čo nám zostane, keď zabudneme, čo sme sa naučili v škole...


Príjmy a výdaje Nadácie ATÉNA

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

rok 2008

rok 2009

 

Správa majetku a financií Nadácie prešla pod Občianské združenie pri Základnej škole na Ul. Ing. O. Kožucha v SNV do novovytvorenej sekcie pre Intelektovo nadané deti.


 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria