Voľné miesta

Navigácia

Rada školy

Rada školy

Rada školy pri ZŠ Spišská Nová Ves, Ul. Ing. Kožucha

Členmi rady školy sú:

a.) rodičia detí školy:
1. Róbert Neuwirth
2. Mgr. Mária Holotňáková
3. JUDr. Ľubomír Ondov
4. Mgr. Ivana Širillová

b.) zástupcovia zriaďovateľa:
5. Ing. Jozef Gonda
6. Ing. Zuzana Záborská
7. PaedDr. Dávid Demečko
8. Ľubomír Vaic

c.) pedagogickí zamestnanci školy:
9. Mgr. Zuzana Vojčíková
10. Mgr. Katarína Meliorisová

d.) nepedagogický zamestnanec školy:
11. Lenka Slebodníková

Pôsobnosť RŠ:
- vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania
- plní funkciu verejnej kontroly
- vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky


V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o činnosti alebo svoje pripomienky súvisiace s činnosťou RŠ, môže predložiť členom rady školy.

Kontakt: 053/442 67 43

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria