Voľné miesta

Navigácia

Šport je moja láska

To je názov celého projektu, ktorý pripravila ZŠ Ing. Kožucha pre svojich žiakov. Na škole už dlhé roky funguje Olympijsky krúžok, ktorí šíri myšlienky olympizmu. Každoročne pripravuje, organizuje množstvo podujatí. Intenzívnejšie to je ale práve počas olympijskeho roka. Nie je tomu inak ani tento rok. 

Svoje olympijske aktivity začali malí olympionici v januári v Bratislave. Návšteva Slovenského olymijského výboru, stretnutie a beseda s predsedom p. Chmelárom zanechalo u detí nezabudnuteľné zážitky. Zároveň sme navštívili aj Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní. Vidieť naživo  krasokorčuliarov,  ich výkony, skoky, ale aj pády, to sú emócie na nezaplatenie.

Letná olympiáda v Brazílskom Rio de Janeiro, je udalosť, ktorú bude pozerať množstvo ľudí. A tak sme chceli aj my, malí olympionici, zapojiť aj našich spolužiakov zo všetkých ročníkoch.  Pripravili sme pre nich množstvo aktivít do ktorých sa môžu zapojiť. 

Deti výtvarne nadané, literárne, kreatívne, každý si nájde svoju aktivitu. 

Vymysleli sme si svoje vlastné aktivity – nástenky, výroba a tanček s antistresovou loptičkou, spríjemniť deťom 1. stupňa školský dvor návrhom rôznych skákačiek.

Takisto enviromentálne aktivity na našej škole majú svoje miesto. Veď sme Zelená škola – Deň vody, Deň zeme, otváranie studničiek, to je len zopár enviromentálnych aktivít. 

Ale zapojili sme sa aj do súťaží, ktoré vyhlásil SOV – vedomostná súťaž o olympizme, výtvarná súťaž, olympijske pohľadnice naším športovcom. 

Takisto kultúrne súťaže vyhlásila aj  Kalokagatia 2016 – olympiáda detí a mládeže – literárna, fotografická súťaž, ale aj súťaž školských časopisov.

Veľmi pekná aktivita je olympijske pohľadnice. Hlavne preto, že naša škola má družobnú školu v Brazílii. Napísali sme brazílskym deťom o našich olympionikoch v akom V mesiaci máj chceme pripraviť školskú Kalokagatiu, kde budeme plniť Olympijsky odznak všestrannosti. 

Všetky tieto aktivity ukončíme v septembri záverečnou besedou so športovcom a nástenkou našich olympionikov a ich výsledky z olympiády.

Hlavnou organizátorkou už dlhé roky je p. uč. Murgáčová, ktorá bola aj ocenená za svoje aktivity. V roku 2012 dostala cenu Vladimíra Černušáka za propagáciu olympizmu v pedagogickom procese, v rámci OFDM v roku 2014 bola tiež ocenená a vďaka nej sme sa niekoľkokrát mohli zúčastniť aj Medzinárodného olympijskeho tábora mládeže. Množstvo olympijskych zážitkov – besedy s olympionikmi, túry, spoznávanie Tatier, welnes, ale hlavne nové kamarátstva, to sa nedá opísať, to treba zažiť. Takže nech žije olympionizmus, fair play, súťaživosť, multikultúra a ďalšie olympijske myšlienky.    

Postupne Vám budeme prinášať články a fotografie z jednotlivých aktivít.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria