Voľné miesta

Navigácia

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PRE ŽIAKOV S INTELEKTOVÝM NADANÍM NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/18

 • október 2017 – krajské a celoslovenské kolo prehliadky prác z oblasti vedy a techniky AMAVET - p. u. Dovčíková
 • október 2017 – návšteva okolia Liptovského Jána (jaskyňa, pamiatky) – I. st.- zodp. p. u Jendrálová
 • december 2017 – exkurzia multimediálneho  STEEL PARKU v Košiciach –zodp. p. u. Rimská
 • február 2018 – Deň otvorených dverí v IND triedach – z. p. u. Jendrálová
 • február 2018 – Logická olympiáda – zodpovedná p. u. Rimská
 • apríl 2018 – ERASMUS – návšteva partnerských škôl z TALIANSKA, POĽSKA a ŠPANIELSKA – zodp. p. u. Lacušová
 • apríl 2018 – IQ olympiáda – zodpovedná p. u. Rimská
 • apríl- jún 2018 prehliadka ročníkových prác žiakov s IND nadaním – triedne, školské, mestské a celoslovenské kolo- zodp. triedni učitelia, p. u. Jendrálová
 • október 2018 – exkurzia zážitkového učenia v ATLANTIS centre v Leviciach – I. stupeň- zodp. p. u. Jendrálová
 • október 2018 - exkurzia zážitkového učenia v ATLANTIS centre v Leviciach a návšteva  Mochoviec – jadrová elektráreň – zodp. p. u. Rimská a p. z. Bakó

Podujatia môžu byť aktualizované aj priebežne podľa aktuálnej ponuky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria