Voľné miesta

Navigácia

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PRE ŽIAKOV S INTELEKTOVÝM NADANÍM NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/18

 • október 2017 – krajské a celoslovenské kolo prehliadky prác z oblasti vedy a techniky AMAVET - p. u. Dovčíková
 • október 2017 – návšteva okolia Liptovského Jána (jaskyňa, pamiatky) – I. st.- zodp. p. u Jendrálová - FOTOGALÉRIA
 • december 2017 – exkurzia multimediálneho  STEEL PARKU v Košiciach –zodp. p. u. Rimská - FOTOGALÉRIA
 • Exkurzia v kreatívnej fabrike v Steel Parku - 11. 12. 
  Exkurzia v kreatívnej fabrike v Steel Parku Košiciach pre žiakov z IND tried II. stupňa 11. decembra sme zažili úžasný deň, absolvovali sme exkurziu v Košiciach. Presvedčili sme sa, že vedamôže byť aj zábavná, hravá a tvorivá. V Steel Parku na nás čakalo viac ako 50 interaktívnychexponátov. Neobvyklá výstava nás vtiahla do prostredia továrne, kde sme zažili ;príbeh ocele; podaný kreatívnou formou od ťažby surovín, cez nahodenie šrotu do rozžeraveného konvertoru, valcovanie plechov, až po hotové výrobky – autá. Expozícia nám ponúkla aj aktívne hranie sa s exponátmi –ťažba surovín v interaktívnom pieskovisku, ovládanie elektromagnetického žeriavu,  vysokozdvižnej plošiny či prechod magnetickou lávkou. Stretli sme sa tam aj vedeckými hračkami a hlavolamami.
  Absolvovali sme rôzne pokusy a hry pri ktorých sme odhalili prírodné zákonitosti, javy či technické fenomény. Pri skúmaní vedeckých hypotéz  a overovaní technických a prírodných zákonitostí sme sa nenudili, ale zabávali. Veríme že nám to pomôže aj v lepšom pochopení predmetov fyzika a chémia. Poobede sme ešte absolvovali pochod po 160 schodoch úzkeho pravotočivého schodiska severnej veže Dómu sv. Alžbety. Z veže vysokej je 59,7 metra sme mali celé mesto ako na dlani. Tento príjemne strávený deň sme ukončili v návštevou Regionálneho informačného bodu, kde sme dostali informácie o prírodných, historických a kultúrnych atrakciách v okolí Košíc a tiež interaktívnou formou sme sa oboznámili s pamiatkami UNESCO na Slovensku. Už teraz sa tešíme na ďalšie exkurzie, ktoré budeme absolvovať.   
 • február 2018 – Deň otvorených dverí v IND triedach – z. p. u. Jendrálová - FOTOGALÉRIA
  DOD v IND - 7.2. 
  V stredu 7. februára 2018 sa na ZŠ, Ing. O. Kožucha uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí pre žiakov s intelektovým nadaním. Predškoláci v sprievode svojich rodičov mali možnosť vidieť čítanie a anglický jazyk žiakov z výberovej 1. A triedy. Prostredníctvom prezentácie a následnej diskusie sa rodičia žiakov oboznámili s prácou učiteľov v takýchto triedach. Vyučovanie v nich prebieha podľa platných učebných osnov. Žiaci sa učia to isté ako v bežnej triede, no v danej roblematike idú viac do hĺbky a rozvíjajú svoju tvorivosť a kritické myslenie. Novým predmetom je len Obohatenie, ktoré žiaci vzhľadom na jeho obsah (objavy a vynálezy, dinosaury...) priam milujú. Tieto triedy sú otvorené pre všetkých žiakov z nášho mesta i okolia, ktorým to odporúča psychologická poradňa (CPPPaP na Letnej ulici). O aké deti ide? Určite zvedavé, ktoré zaujíma svet čísel či poznatky z rôznych vedných odborov a neraz prichádzajú do 1. ročníka s tým, že už vedia čítať. Preto i práca s takými deťmi vyžaduje iný prístup, osobité metódy a formy práce na vyučovaní, aby sa ich talent ďalej rozvíjal Deň otvorených dverí ukázal šikovným deťom a ich rodičom možnosť, ako sa dá zaujímavo i hravo vzdelávať. No dvere našej školy sú pre Vás stále otvorené. Ak máte akékoľvek otázky, postrehy alebo potrebujete ďalšie informácie, môžete nás kedykoľvek osloviť. Zavolajte alebo príďte osobne. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.
 • február 2018 – Logická olympiáda – zodpovedná p. u. Rimská - FOTOGALÉRIA

  Logická olympiáda - 21.2.
  Logická olympiáda je určená žiakom s intelektovým nadaním. Táto súťaž, ktorá sa konala 21.2.2018 preverila znalosti a zručnosti v logickom myslení, priestorovom úsudku, matematickom úsudku a verbálnom myslení. Realizovala sa bez použitia akýchkoľvek pomôcok. Konala sa v 2 kategóriach:
  Kategória A(1. – 4- roč.) - písalo spolu: 45 žiakov, úspešní: 3 žiaci
  1. Kasňák Damián IV.B
  2. Magnuševský Juraj III.A
  3. Sliva Patrik IV.A

  Kategória B(5. – 9- roč.) - písalo spolu: 41 žiakov, úspešní: 6 žiaci
  1. Kirňak Šimon VII.A
  2. Le Duy Kim Uey VII.A
  3. Jakubec Tomáš VI.A
  4. Ječim Branislav VII.A
  5. Zajacocá Lucia VIII.A
  6. Širilla Šimon VI.A
  Do celoslovenského finále LO v Prešove postupujú z každej kategórie 2 žiaci. Veríme, že sa im tam bude dariť.

 • Finálove kolo Logickej olympiády -Už po šiestykrát sa na východe Slovenska uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2300 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovala viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl. Celoslovenské finálové kolo sa konalo 11. apríla 2018 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Našu školu reprezentovali 2 žiaci v z 1.stupňa a 2 žiaci z 2.stupňa. Najlepšie na 5.mieste sa umiestnil Šimon Kirňak zo 7.A triedy. Aj ostatní súťažiaci Damián Kasňák zo 4.B, Juraj Magnuševský z 3.A a Kim Uey Le Duy zo 7.A boli úspešní riešitelia. Žiakom srdečne blahoželáme. 

 • Fotogaléria

 • apríl 2018 – ERASMUS – návšteva partnerských škôl z TALIANSKA, POĽSKA a ŠPANIELSKA – zodp. p. u. Lacušová
 • apríl 2018 – IQ olympiáda – zodpovedná p. u. Rimská - 10.apríla sa našej škole uskutočnilo školské kolo IQ olympiády, ktorá je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií. Je to súťaž postupová a prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále). Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať a je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí, keďže je zostavená ako sada logických úloh. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu. Školského on-line kola sa zúčastnilo spolu 30 žiakov, ktorí dosiahli veľmi pekné výsledky. Do regionálneho semifinále postupujú 3 žiaci:  Neuvirth Miloš, Hagovská Daniela a Kriváková Kristína z 9.A triedy. Dúfame, že sa im tam bude dariť aspoň tak dobre, ako v školskom kole. Fotogaléria
 • apríl- jún 2018 prehliadka ročníkových prác žiakov s IND nadaním – triedne, školské, mestské a celoslovenské kolo- zodp. triedni učitelia, p. u. Jendrálová
 • október 2018 – exkurzia zážitkového učenia v ATLANTIS centre v Leviciach – I. stupeň- zodp. p. u. Jendrálová
 • október 2018 - exkurzia ENERGOLAND v Mochovciach – jadrová elektráreň – zodp. p. u. Rimská a p. z. Bakó ENERGOLAND MOCHOVCE -Viac ako 30 objektov, aplikácií a interaktívnych expozícií, informácie o globálnom otepľovaní, o uhlíkovej záťaži, o žiarení okolo nás. To všetko bolo náplňou exkurzie, ktorá sa uskutočnila4.12. 2018. Žiaci z IND tried /5.a, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A/ sa za týmto atraktívnym programom vybrali do Mochoviec, kde navštívili Energoland. Cesta bola síce dlhá, ale oplatilo sa! Dozvedeli sa a videli rôzne zaujímavosti. Spoznali svoju vlastnú energiu prostredníctvom  veľkorozmerného termozrkadla, v časti expozície Watty sa dozvedeli, koľko energie treba na poháňanie rôznych spotrebičov – od mobilu až po raketoplán. Lákadlom bola aj supermotorka, ktorou sa žiaci vydali do minulosti a na prechod do každého ďalšieho levelu museli správne zodpovedať kvízové otázky. Zaujímavosťou bolo aj 3D kino s vlastným filmom Odysea energie, ktorý mapoval vývoj vesmíru, Zeme a zdrojov energie od Veľkého tresku spred 13,8 miliardy rokov. Získali poznatky aj o ďalších zdrojoch: vode, Slnku, vetre, geotermálnej energii či fosílnych palivách. V prehliadke nechýbala možnosť vytvoriť si vlastnú fotografiu. Po chutnom obede nasledovala cesta domov. 
  ​​​​​​​Fotogaléria

 

Podujatia môžu byť aktualizované aj priebežne podľa aktuálnej ponuky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria