Voľné miesta

Navigácia

Prezentácia Nadanie Ciele V čom sú iní Špecifiká Pracovný deň Hodnotenie Naše postrehy

Nadanie

Prezentácia

Prezentácia IND tried - kliknite na odkaz       

   Čo sa majú učiť naše deti? Aká to pekná otázka. Nech sa učia to, čo im treba robiť ako ľudom, nie to, čo majú zabudnúť.

                                                                           J.J. ROUSSEAU

        

         Celkom prirodzene vytvárame čo najlepšie podmienky pre výchovu športových talentov, či talentovaných hudobníkov, recitátorov a výtvarníkov. Všetci chápeme , že ich talent sa musí pestovať a rozvíjať, podporujeme ich, aby sme raz mohli byť hrdí na úspechy Slovenska napríklad v hokeji....

         O intelektovo nadaných sa málo hovorí. Tí, čo majú vysoké IQ sú nám ľahostajní, alebo v nás vyvolávajú pocit závisti. Prevláda názor, že o tých múdrych netreba veľa hovoriť, veď im nič nechýba a so všetkým si vedia poradiť. Ľahko si vedia nájsť zamestnanie, veľa sa nenarobia, a ešte si aj zarobia... a pritom je to len mýtus. Deti, ktoré rozumovo prevýšia mnohých  dospelých, sú zväčša veľmi utrápené, niekedy nemotorné až nepraktické bytosti s mnohými problémami, uzavreté vo vlastnom svete, samotári. Z obrovského nadania sa nepovšimnuté napokon „vyliečia“ a stanú sa z nich priemerní ľudia. Pritom prognostici tvrdia, že naša budúcnosť je vo vzdelaní. Inteligentných ľudí potrebujeme ako soľ, aby sme držali krok s ostatnými krajinami Európy a sveta pri rozvíjaní vedy, techniky a umenia, a tým prispeli k rozvoju spoločnosti. Intelektovo nadané deti sú našou budúcnosťou. Vážme si ich intelektové nadanie, pomáhajme im ho zveľaďovať a rozvíjať v prospech nich samých, ale aj nás všetkých. ( Nadácia Vinci, 2003 )

Triedy pre intelektovo nadané deti v meste Spišská Nová Ves

Riaditeľstvo Základnej školy v Spišskej Novej Vsi na Ul. Ing. Kožucha v školskom roku 2003/2004 otvorilo po jednej triede prvákov a tretiakov, ktorých IQ presahuje bežný priemer. Postupne sa zaplnili všetky ročníky a v súčasnosti je v každom ročníku trieda pre intelektovo nadané deti alebo sú nadaní žiaci integrovaní v bežnej triede.

Niečo o projekte:

Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti v podmienkach ZŠ bol vypracovaný vo februári 1993.   01.09. 1993 bola v Bratislave otvorená 1. experimentálna trieda pre nadané deti. Autorkou tohto projektu je PhDr. J. Laznibátová CSc.

A čo na záver?

Treba si vybrať medzi školou, kde sa učiteľom ľahko vyučuje a školou , kde sa deťom ľahko učí. (L. N. Tolstoj)

Spracovala:

 Zuzana Šoltésová, špecializovaný pedagóg pre intelektovo nadané deti

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria