Voľné miesta

Navigácia

Termíny 2017/18 Kritéria Kategórie RP Šablóna

Ročníkové práce

Termíny 2017/18

Návrhy tém RP 

Kliknutím na proložený odkaz zobrazite návrhy tém RP od jednotlivých učiteľov: 201718_RP_Návrhy učiteľov

 

Aktuálne termíny na školský rok 2017/2018:

- do 7. 10. 2017 – návrhy učiteľov na témy RP

- do 20. 10. 2017 – zoznamy RP

- do 30. 4. 2018 – ukončiť triedne kolá prezentácií

- do 3. 5. 2018 – zoznam 3 postupujúcich

- do 18. 5. 2018 – prvé kolo prezentácií

- do 31. 5. 2018 – druhé kolo prezentácií

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria