Voľné miesta

Navigácia

 

riaditeľ školy
PhDr. Bohuslav VAĽKO
     
   
    
zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň - ISCED 1 zástupca riaditeľa pre II. stupeň - ISCED 2
Mgr. Daniela DINGOVÁ Mgr. Jozef BAKÓ

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria