Voľné miesta

Navigácia

Regionálna výchova 2017

Športujeme na čerstvom vzduchu

 

Ciele projektu:

1. Deti čoraz častejšie vyhľadávajú jednoduché a netradičné pohybové aktivity a preto im ponúkneme sériu netradičných športov

2. Aj pomocou týchto netradičných športov sa bude rozvíjať ich vytrvalosť, rýchlosť, obratnosť, kolektivizmus

3. Máme mnoho detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a práve ukážkou netradičných jednoduchých pohybových aktivít a nenáročnosťou materiálneho vybavenia im ponúkneme efektívne využitie voľného času

4. Zorganizujeme - prímestsky tábor pre cca 40 detí, turnaje vo florbale a hokejbale pre cca 80 detí, krúžok netradičných športov pre cca 50 detí, športovú sobotu cca 50 detí, medzitriedne súťaže cca 100 detí

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria