Voľné miesta

Navigácia

Enegria

Energia

 

 

Projekt  ENERGIA - Uber, vypni, recykluj, kráčaj!

To sú slová, ktoré vyjadrujú šetrenie energie a ciele nášho projektu. Do projektu chceme zapojiť všetkých – žiakov, učiteľov, pracovníkov školy ale aj rodičov a priateľov školy. Projekt je rozdelený do dvoch častí a to teoretickej a praktickej.

Cieľom je umožniť  žiakom spoznať históriu elektriny v našom meste,  prvú elektrifikáciu, prvú “ Iglovskú“ elektráreň.....a uvedomiť si význam elektriny v každodennom živote nášho mesta.

Navštívime aj múzeum pri príležitosti výstavy Energia 3. tisícročia. Je to putovná interaktívna výstava, kde  žiaci pomocou exponátov, hier a praktických ukážok  dostanú odpovede na otázky – Odkiaľ získavame energiu?, Aký je vplyv na životné prostredie?, Ako dosiahnuť úspory energie?, Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie........

Ale budeme sa venovať i praktickým činnostiam a to formou zábavnou a zároveň poučnou . Uskutočníme rôzne aktivity napríklad : Urob niečo praktické, Zahraj sa na elektrodetektíva , Zahraj sa na elektrokonateľa , Deň bez energie alebo Chceme sa učiť šetrne a ďalšie.

Najlacnejšia je tá energia, ktorá nemusí byť nikdy vyrobená.

A preto sme nášmu projektu dali názov:

Uber, vypni, recykluj, kráčaj!

Veríme, že sa nám ho podarí naplniť v spolupráci s firmou Embraco. A že naše životné prostredie sa nám za to odmení.

 

Dňa 4.5.2012 sme tento projekt boli prezentovať pred firmou EMBRACO a to úspešne. Získali sme 1 370 eur na realizáciu projektu. Neostáva nám nič iné, len sa pustiť do realizácie projektu. 

Foto

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria