Voľné miesta

Navigácia

Apríl 2018 Marec 2018 Február 2018 Január 2018 December 2017 November 2017 Október 2017 September 2017 Jún 2017 Máj 2017

Kronika

Apríl 2018

Slávik Slovenska 2018
Dňa 17. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo 28. ročníka celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018. V troch kategóriách súťažilo 30 žiakov. Speváci spievali dve piesne. Spevácke výkony žiakov hodnotila porota pedagógov v tomto zložení: Mgr. M. Sliva, Mgr. K. Meliorisová a Mgr. A. Kožíková.
VÝSLEDKY
I. kat. (1. – 3. roč.)
1. miesto: Jakub Hanzely 2. A
2. miesto: Adela Olejníková 3. B
3. miesto: Kristína Turčanová 1.A
3. miesto: Nella Murdžáková 3. B
II. kat. (4. – 6. roč.)
1. miesto: Lea Horváthová 5. B
2. miesto: Aneta Krčmárová 5. A
2. miesto: Rebeka Mária Gradžilo 4. C
3. miesto: Adela Leibiczerová 5. A
3. miesto: Alexandra Ščúrová 5. B
III. kat. (7. – 9. roč.)
1. miesto: Viera Bednárová 9. B
2. miesto: Veronika Pivovarová 9. A
Výhercom srdečne blahoželáme.

Olympiáda ruského jazyka
Dňa 11. 4. 2018 sa na ZŠ na Lipovej ulici uskutočnilo okresné kolo ORJ. Našu školu vzorne reprezentovali a svoje výborné komunikačné zručnosti preukázali žiačky Sandra Labancová a Zuzana Mackovjaková z 8. B triedy, ktorá obsadila 1. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. Šišková.

Fotogaléria

 

IQ olympiáda

10.apríla sa našej škole uskutočnilo školské kolo IQ olympiády, ktorá je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií. Je to súťaž postupová a prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále). Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať a je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí, keďže je zostavená ako sada logických úloh. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu. Školského on-line kola sa zúčastnilo spolu 30 žiakov, ktorí dosiahli veľmi pekné výsledky. Do regionálneho semifinále postupujú 3 žiaci:  Neuvirth Miloš, Hagovská Daniela a Kriváková Kristína z 9.A triedy. Dúfame, že sa im tam bude dariť aspoň tak dobre, ako v školskom kole.

Fotogaléria

Finálové kolo Logickej olympiády

Už po šiestykrát sa na východe Slovenska uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2300 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovala viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl. Celoslovenské finálové kolo sa konalo 11. apríla 2018 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Našu školu reprezentovali 2 žiaci v z 1.stupňa a 2 žiaci z 2.stupňa. Najlepšie na 5.mieste sa umiestnil Šimon Kirňak zo 7.A triedy. Aj ostatní súťažiaci Damián Kasňák zo 4.B, Juraj Magnuševský z 3.A a Kim Uey Le Duy zo 7.A boli úspešní riešitelia.

Žiakom srdečne blahoželáme.

Fotogaléria

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria