Voľné miesta

Navigácia

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI S NADANÝMI ŽIAKMI V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

október 2016 AMAVET – prehliadka prác žiakov a študentov z oblasti vedy a techniky – zodpovednáv p. u. Dovčíková

november 2016 – exkurzia do BRATISLAVY – COSMOS DISCOVERY – zodpovedná p. u. Rimská 

28. 2. 2017 divadelné predstavenia v ANJ v kine Mier  pre 1. - 9. roč. (Kocúr v čižmách, rsp. Čierny Peter).

apríl – jún 2017 – prehliadka ročníkových prác žiakov školy (triedne, školské, mestské, celoslovenské kolo) – zodpovedná p. u. Jendrálová

jún 2017 – jazykový pobyt v Anglicku – zodpovedná p. u. Lacušová

Podujatia sa budú priebežne aktualizovať v priebehu školského roku

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria