Voľné miesta

Navigácia

ŠKD

Aktivity ŠKD

2017/18

ŠKD – Galéria umelcov Spiša 29.9.2017

V rámci projektu Mesta SNV pod názvom ,,Gotika na dotyk“  pripravila Galéria umelcov Spiša pre žiakov základných škôl kreatívne tvorivé dielne ,,Gotika trochu inak“ v priestoroch stálej expozície Terra Gothica. Edukácia bola spojená s komentovanou prehliadkou zameranou na výtvarné umenie, históriu a zemepis. Galerijná pedagogička Mgr. Anna Timková oblečená v gotických šatách predstavila umenie gotiky na Spiši deťom prostredníctvom obrazov, sôch, gotickej hudby a zakresľovaním pamiatok do súčasnej mapy Spiša. Tvorivej edukácie sa zúčastnila aj súčasná spišská výtvarníčka Mgr. art. Ľudmila Amalka Valenčíková, ktorá porozprávala deťom o svojej  výtvarnej tvorbe a jej umeleckých dielach zastúpených v zbierkach galérie. Deti si na záver zatancovali základné tanečné kreácie z gotických tancov. Tejto tvorivej dielne sa zúčastnili deti zo 6.oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou Ingou.

Fotogaléria

 

2016/17

ŠKD - športové popoludnie

 Fotogaléria

 

ŠKD - triedna besiedka II.A

Fotogaléria

 

ŠKD - DDI II.A

 Fotogaléria

 

ŠKD - vedecká hračka

 Fotogaléria

 

ŠKD - pitný režim

 Fotogaléria

2.C + besiedka ŠKD 

11.5.2017 Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Deti si pre ne k ich krásnemu sviatku pripravili kultúrny program. Uvili kytičku básní, piesní, scénok, tancov a vyrobili milé darčeky. Vyjadrili tak poďakovanie svojim mamám za ich lásku, starostlivosť, obetavosť a trpezlivosť.

Fotogaléria

ŠKD - 5 zmyslov človeka

21.4.2017  "Symfónia pre 5 zmyslov" - takýto názov niesla výstava edukačného charakteru v GUS a v rámci nej aj interaktívneho vzdelávacieho programu "5 zmyslov človeka", ktorej sa dňa 21.4.2017 zúčastnili deti zo 6. oddelenia. Funkciu spojovacieho článku medzi vystavenými dielami a našimi zmyslami prebrali interaktívne zmyslové pomôcky. Za ich pomoci deti rozvíjali motorické a pamäťové zručnosti, nachádzali a odkrývali rôzne zvuky, melódie, rytmus, identifikovali vône, chute a pomenovali povrchy a vlastnosti jednotlivých materiálov.

Fotogaléria

 

ŠKD - Deň matiek - výrobky

Fotogaléria

  

ŠKD - Voda duša Zeme

Fotogaléria

 

ŠKD - Beseda o včelách

7.4.

Vyhynie ľudstvo pre nedostatok včiel???

Úbytok včiel je od r. 2006 alarmujúci. Včely sú dôležitým článkom ľudského potravinového reťazca. Opeľujú väčšinu našich plodín, takmer všetky druhy ovocia, zeleniny, olejnín a orechov. O ich význame, živote a prínose nám prišiel v jedno jarné piatkové popoludnie porozprávať včelár telom i dušou p. BIROŠČÁK zo Spišských Vlách.

Ďakujeme za poučnú prednášku.

Fotogaléria

  

Vajíčko maľované

6.4.

Múzeum Spiša už tradične pred sviatkami pozýva širokú verejnosť na zaujímavú výstavu spojenú s tvorivou dielňou. Témou týchto dní sú jarné zvyky, tradície a zdobenie kraslíc. Deti z nášho školského klubu sa dozvedeli viac o zvykoch viažucich sa k veľkonočným sviatkom – pálenie Moreny, veľké trojdnie – Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, o pranostikách, o odovzdávaní si skúseností a poznatkov cez prírodné úkazy a javy až po vieru v magickú moc vody či vajíčka.
Deti videli krásnu výstavu kraslíc maľovaných rôznymi technikami a sami si vyskúšali aj zdobenie servítkovou technikou.

Fotogaléria

  

ŠKD - Morena

4.4.2017

Fotogaléria

  

ŠKD - kladenie vencov

Slovo „vojna“ poznajú deti dnešnej doby snáď len z chlapčenských alebo počítačových hier. Každoročne sa deti zo školského klubu zúčastňujú na slávnosti kladenia vencov k pamätníku padlých v tzv. Malej vojne, kde zastupujú generáciu tých najmladších. V jednom z príhovorov zaznela otázka: „Ak by sa podobné udalosti odohrávali dnes, mal by som odvahu postaviť sa a brániť naše krásne mesto alebo by som sa podlo skryl?“ Lásku k vlasti, pocit vlastenectva, hrdosť na fakt, že som Slovák, Slovenka, musíme v sebe nosiť odmalička.

Fotogaléria

ŠKD - Tvorivá dielňa JUNIORI

21.2.2017 nás lektorka z galérie pani Anna Timková pozvala na špeciálnu tvorivú dielňu k Medzinárodnému dňu turistických sprievodcov. Tvorivá dielňa JUNIORI bola zameraná na pamiatku zo Spiša zapísanú v Zozname pamiatok UNESCO. Deti prenášali akrylovú farbu "tupovaním" a maľovaním štetcom na výkres prostredníctvom papierových šablón s námetom obrazu Spišskej Kapituly od maliara Jozefa Fabiniho vystaveného v stálej expozícii Terra Gothica, Táto tvorivka bola zameraná na kreativitu, remeselnú zručnosť a farebné spracovanie daného námetu a poznanie kultúrneho dedičstva Spiša. 

Fotogaléria

   

ŠKD - beseda s členom HZS

Fotogaléria

     

ŠKD - karneval

Fotogaléria

  

ŠKD - KRYPTOZOOLÓGIA

Snežný muž Yeti, Kraken, morské panny, Lochnesská príšera, draci...Žili, existovali tieto mýtické tvory alebo je to len výplod ľudskej fantázie??? Ľudí odpradávna fascinovali tieto historky.Zoológ Mgr. Denis Kuzl, pracovník Múzea Spiša, dokázal zaujať deti svojim pútavým výkladom doplneným o fotografie, a tak nám čas veľmi rýchlo ubehol. Je už len na každom z nás, či uveríme alebo nie  :-)

Fotogaléria

   

ŠKD - Vitamíny v zime

Fotogaléria

   

ŠKD - zimné radovánky

Fotogaléria

  

ŠKD - Zimné tvorenie

Fotogaléria

   

ŠKD - Zimná olympiáda

V piatok 27.1.2017 sme sa my, deti z ŠKD, zúčastnili zimnej olympiády, ktorú pre nás pripravili naše pani vychovávateľky. Súťaže boli zaujímavé, najviac sa nám páčila prekážková dráha a zberanie vtáčieho zobu. Súťažili sme aj v hádzaní na cieľ, vytváraní obrázkov z konárikov a kreslení do snehu. Bolo to veľmi zaujímavé a krásne športové popoludnie.

Fotogaléria

   

ŠKD - Zippyho kamaráti

Fotogaléria

   

ŠKD - Hobby kreatív

Pani Jitka Nováková je majiteľkou obchodu s kreatívnymi potrebami. Pozvali sme ju do ŠKD, kde s deťmi vyrábala vianočné darčeky z netradičných materiálov. Mladšie deti si zhotovili anjelikov z polystyrenových srdiečok a staršie deti ihelníčky z keramických črepníkov, polystyrenových gulí a zbytkov farebných látok. Anjelikov aj ihelníčky si deti vyzdobili a dotvorili podľa vlastnej fantázie. Tieto aktivity sa im páčili. Pani Jitke ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Fotogaléria

 

ŠKD - vianočná burza

Fotogaléria

 

ŠKD - vianočné tvorenie

Fotogaléria

 

ŠKD - vianočné ikebany

Deti spolu s vychovávateľkami každoročne zhotovujú vianočné ikebany. Tie potom krášlia vestibul našej školy v predvianočnom období.

Fotogaléria

 

ŠKD - stromček v meste

Fotogaléria

 

ŠKD - Kultúrny program pre Úniu nevidiacich a slabozrakých v reštaurácii Paríž

Fotogaléria

  

ŠKD - Divadlo Babadlo - Vianoce s Kulišiakom

Fotogaléria

 

ŠKD - Šelmy

Fotogaléria

  

ŠKD - Farebná jeseň

Fotogaléria

   

ŠKD - Exotické vtáky

Deti zo školského klubu sa dňa 4.11.2016 zúčastnili Oblastnej výstavy exotického vtáctva, ktorú usporiadala v priestoroch bývalej Strednej baníckej školy Základná organizácia Zväzu slovenských chovateľov EXOTY v Spišskej Novej Vsi. Jej súčasťou bolo aj ocenenie najkrajších jedincov. Pestrofarebné kanáriky, andulky a papagáje nás potešili svojim spevom. Niektoré mali na hlave vlásky - ofinky, chocholy a iné boli na predaj. Spolu bolo vystavených 126 kusov. Chov týchto exotických vtákov je záľuba náročná, no zároveň nádherná. 

Fotogaléria

   

ŠKD - Galerijný svišť

Pani lektorka Mgr. Anna Timková z Galérie umelcov Spiša si pre nás pripravila Edukačný program zameraný na "hľadanie" galerijného Anti-Pokémona: svišťa - umelca spod Spišského hradu. Na "turistickej trase" po stálych expozíciách v interiéri a exteriéri sme spolu objavovali umenie, históriu a prírodu.

Fotogaléria

ŠKD - Deň rozvoja čitateľskej gramotnosti v ŠKD

18.11.

Školský rok 2016/17 je Rokom čitateľskej gramotnosti. Dobré čitateľské zručnosti sú základom pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov, preto sa aj my v ŠKD venujeme podpore a rozvoju čitateľskej gramotnosti pomocou vhodne zvolených aktivít počas celého roka.

Dňa 18.11. 2016 mala naša škola riaditeľské voľno z dôvodu vzdelávania pedagogických zamestnancov, avšak školský klub pracoval pre 30 prihlásených detí, pre ktoré bol pripravený program. Dopoludnia deti navštívili pobočku Spišskej knižnice na sídlisku Mier, popoludní sa im venovali p. vychovávateľky, ktoré si pre ne pripravili pásmo s pracovnými listami pod názvom Pri studničke. Všetky aktivity boli zamerané na prácu s textom, porozumenie a rozbor. Našou prioritou je neustále podnecovať deti k aktívnemu čítaniu, veď je toľko krásnych kníh.

Fotogaléria

  

Beseda s dopravným policajtom na tému: Bezpečne do školy.

Kto by nemal rešpekt pred policajtom v uniforme?  V školskom klube detí sme dňa 14.11.2016 privítali príslušníka policajného zboru kpt. Petra Langa, ktorý prijal naše pozvanie na besedu. Už odmalička vštepujeme deťom, že kým vstúpia na vozovku, musia sa presvedčiť, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Témam s dopravnou tematikou sa venujú už v materských školách a nečudo – veď množstvo áut, hustá premávka v našich uliciach, je veľkým nebezpečenstvom hroziacim najmä  deťom, ktoré častokrát nedávajú pozor a so zamyslenou hlavou sa vystavujú veľkému riziku.

Formou náučnej prezentácie sa mohli deti naučiť  niečo nové, položiť otázku, či zopakovať si to, čo už vedeli. Ako sa vraví – opatrnosti nikdy nie je dosť – a tak táto téma nikdy nestratí na dôležitosti. Prevencia je v tomto prípade najlepším prostriedkom, ako znížiť počet dopravných nehôd.

Fotogaléria

   

   

ŠKD - šarkania show

Veselo si šarkan lieta, letí na kraj sveta...

Púšťanie šarkanov je obľúbenou detskou zábavou. Deti z nášho školského klubu si vyrobili  šarkanov a vyskúšali  ich ako obstoja v novembrovom vetre. Je to zdravá, ekologická a vekovo neobmedzená aktivita.  Deti na naozaj vyšantili a presvedčili sa, že tie ručne vyrobené šarkany sú rovnako dobré a vedia lietať ako tie kúpené v obchode. Navyše po dolietaní teraz zdobia našu nástenku v triede.

Fotogaléria

 

ŠKD - Návšteva domova dôchodcov

Všetko je zrazu inak. Zo stromov padá lístie, rýchlo stmieva sa, zobúdzame sa často s melanchóliou v duši. Deti ako to lístie odišli z domu, majú vlastný život. Priatelia sú kdesi preč.
Asi takto sa cíti väčšina ľudí vo vyššom veku, mnoho seniorov. Sú to ľudia, ktorí potrebujú pomoc, aj oni majú právo na lásku. Aj oni dali kus zo seba iným. Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Každý z nás mal 31 dní na to, aby vyjadril svoju úctu k šedinám, aby potešil pekným slovom starú mamu, dedka.
Deti z nášho školského klubu potešili svojím vystúpením seniorov z Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi. Babky a dedkovia boli veľmi vďačným publikom, ktorí nás odmenili veľkým potleskom. Bolo to veľmi príjemné stretnutie.

Fotogaléria

    

ŠKD - Múzeum Spiša - pavúky

Fotogaléria

  

ŠKD - jeseň

Fotogaléria

   

ŠKD - miska plná vitamínov

V jedno upršané októbrové popoludnie sme si v školskom klube detí pripravili akciu pod názvom Miska plná vitamínov. Deti priniesli rôzne ovocie: jablká, hrušky, hrozno, banány, mandarínky, ktoré sme si spoločne očistili, narezali, naaranžovali aj sami skonzumovali. Pripravili sme si pekne prestretý stôl. Deťom sa páčilo, že sa môžu zapájať do prípravy pod dohľadom p. vychovávateľky. 

O týždeň sme si vymysleli obmenu a venovali sme sa ochutnávke zeleniny. Skúšali sme, či deti poznajú podľa chuti jednotlivé druhy zeleniny so zaviazanými očami. Deti ochutnávali zemiak, uhorku, rajčinu, papriku, jarnú cibuľku aj cibuľu, kaleráb, rukolu, cviklu, mrkvu, petržlen a reďkovku. Na naše prekvapenie, deti pojedli všetku zeleninu do poslednej kocky cibule...
Veríme, že sme tak aspoň trošku prispeli aj k prevencii naokolo zúriacich chorôb a k osvete, že aj zelenina môže chutiť skvelo.

Fotogaléria

   

ŠKD - Návšteva knižnice

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc , ktorý pripadá na štvrtý októbrový pondelok, sme aj my navštívili našu školskú knižnicu. Deti zo školského klubu mali možnosť dozvedieť sa viac o tom, ako vzniká kniha, ale aj iné zaujímavosti a rekordy zo sveta kníh.  Pán učiteľ  Mgr. Martin Sliva zaujal deti pekne pripravenou prezentáciou, ukázal im najmenšiu, najťažšiu, najstaršiu, ale aj najsmutnejšiu knihu v našej knižnici.  Veríme, že sa nám podarilo vzbudiť záujem o knihy, ktoré sú kľúčom k všetkému poznaniu.

Fotogaléria

 

ŠKD - detské dopravné ihrisko

Fotogaléria

  

Hasiči v ŠKD

14.9.

  Deti a vychovávateľky zo školského klubu detí strávili 14.9.2016 príjemné popoludnie na školskom dvore s hasičmi, ktorí prišli aj s hasičským autom. Hasiči pútavo prezentovali svoju prácu. Ukázali nám záchranárske náradie a výstroj. Deti sa dozvedeli veľa užitočných informácií, mohli si vyskúšať špeciálny hasičský oblek, prilbu, dýchaciu masku a rukavice. Mali možnosť si zastriekať z hasičskej zásahovej hadice.
Veľká vďaka patrí všetkým hasičom za ich namáhavú, ťažkú prácu pri hasení požiarov, technických a protichemických zásahoch, pri rôznych núdzových situáciách, dopravných nehodách, pri záchrane ľudských životov, zvierat. Robia všetko pre záchranu zdravia a majetku, aby ľudia mali pocit, že je tu niekto, kto im v núdzi pomôže. Ďakujeme. 

Fotogaléria

   

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria