Voľné miesta

Navigácia

ŠKD

Aktivity ŠKD 2017/18

2017/18

ŠKD Vianočný stromček 2017

Zdobenie vianočného stromčeka je radosť pre každého z nás. Úlohou pre deti a p. vychovávateľky bolo navrhnúť a vyrobiť ozdôbky, najmä z odpadového materiálu. Tento rok sme popustili uzdu našej fantázie a každé oddelenie pripravilo čosi iné. Nevieme, či sa náš stromček páčil ostatným viac ako iné, jedno prvenstvo ale určite má: najviac druhov ozdôb. Náš stromček zdobia: šišky, anjelikovia, hviezdičky, zvončeky a všeličo iné. Neveríte? Choďte sa rýchlo pozrieť!

Fotogaléria

 

ŠKD Výrobky na burzu

Fotogaléria

  

ŠKD ikebany

Fotogaléria

  

ŠKD vianočné tvorenie

Fotogaléria

   

ŠKD Mikulášska besiedka

Na deň sv. Mikuláša si každá pani vychovávateľka so svojimi deťmi pripravila posedenie s občerstvením, hudbou, súťažami. Písali sa aj listy pre Ježiška s detskými želaniami. Čítali sme si legendu o živote sv. Mikuláša. Dobrou správou je, že ráno si každý doma čosi našiel vo svojej čižmičke, a tak radosť z obdarovania bola spoločná.

Fotogaléria

 

ŠKD - Návšteva vianočných trhov

Počas konania vianočných trhov v našom meste sme sa vybrali s deťmi na vychádzku do mesta. Najprv sme si obzreli vyzdobené vianočné stromčeky základných a materských škôl, potom sme sa prešli uličkou pomedzi predajné stánky, nasali sme trošku vianočných vôní a nakoniec sme dali deťom krátky výbeh v mestskom parku, keďže radosť zo snehu je nekonečnááá.

Fotogaléria

ŠKD - prvý sneh

Fotogaléria

 

ŠKD - divadlo Zlate kuriatko 16.11.2017

Fotogaléria

  

ŠKD - Múzeum Spiša hady 15.11.2017

Fotogaléria

  

ŠKD - Múzeum Spiša Sovy - dravce 15.11.2017

Fotogaléria

 

ŠKD - Farebná jeseň - 14.11.2017

Fotogaléria

 

ŠKD - návšteva cintorína 9.11. 2017

Fotogaléria

  

ŠKD - Návšteva školskej knižnice 7.11.2017

Fotogaléria

  

ŠKD - Návšteva GUS – Veselý kontajner 3.11.2017

Galéria umelcov Spiša oslavuje v tomto roku 30. výročie svojho založenia. Blahoželáme!
Deti zo školského klubu pravidelne navštevujú túto inštitúciu, ktorá má vždy pripravené zaujímavé tvorivé dielne pre deti, väčšinou spojené s výstavou. Presne takú navštívili deti s p. vychovávateľkou Vantrobovou. Mala názov Veselý kontajner a bola o význame separovania odpadu.

Fotogaléria

  

Metodický deň vychovávateliek ŠKD - 27.10.2017

Dňa 27.10.2017 sme sa zúčastnili okresného Metodického dňa pre vychovávateľky. Podujatie pod názvom – Poďme spolu do Raja viedol skúsený odborník p. František Divok, pracovník Správy NP Slovenský raj. Turistická vychádzka na Tomašovský výhľad spojená s didaktickými hrami v prírode bola pre nás príjemnou zmenou, obohatila nás o nové aktivity, ktoré môžeme využiť v našej práci s deťmi alebo pri pobytoch v škole v prírode.

Fotogaléria

 

ŠKD - Z rozprávky do rozprávky 27.10.2017  

Fotogaléria

  

ŠKD - Enviro popoludnie 25.10.2017

Ekovýchova má v súčasnej dobe veľký význam.
K veľmi obľúbeným aktivitám u detí patria ekohry, resp. činnosti a hry zamerané na poznávanie prírody. Preto sme sa aj tento šk. rok rozhodli zaradiť environmentálne popoludnie do programu ŠKD. Pre deti bolo pripravených sedem stanovíšť, na ktorých si mohli vyskúšať prácu s prírodným materiálom, poznávať zvieratá žijúce na súši alebo vo vode, či rozpoznávať zvuky lesa. Konštatovaním dnešných dní je, že deti vyrastajú prakticky bez kontaktu s prírodou, bez pohybu v prírode, bez dobrodružných hier na lúkach, v lesoch, pri potokoch.
Cieľom enviropopoludnia bolo motivovať deti k poznávaniu prírody prostredníctvom atraktívnych zážitkovo-ekologických aktivít.

Fotogaléria

 

ŠKD - Vystúpenie v Domove dôchodcov 20.10.2017

Stalo sa už pekným zvykom, že deti zo školského klubu už od r. 2003 navštevujú každoročne  v októbri  Domov dôchodcov, aby  svojim programom potešili našich starkých. Ako sme sa dozvedeli od pracovníčok domova, babičky a deduškovia sa vždy veľmi tešia na vystúpenie detí mestských základných a materských škôl. Diváci sú to nenároční, potešia sa najmä piesňam a tancom na ľudovú nôtu. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia.

Fotogaléria

 

Hovorme o jedle 16-20.10.2017

Fotogaléria

   

ŠKD – Galéria umelcov Spiša 29.9.2017

V rámci projektu Mesta SNV pod názvom ,,Gotika na dotyk“  pripravila Galéria umelcov Spiša pre žiakov základných škôl kreatívne tvorivé dielne ,,Gotika trochu inak“ v priestoroch stálej expozície Terra Gothica. Edukácia bola spojená s komentovanou prehliadkou zameranou na výtvarné umenie, históriu a zemepis. Galerijná pedagogička Mgr. Anna Timková oblečená v gotických šatách predstavila umenie gotiky na Spiši deťom prostredníctvom obrazov, sôch, gotickej hudby a zakresľovaním pamiatok do súčasnej mapy Spiša. Tvorivej edukácie sa zúčastnila aj súčasná spišská výtvarníčka Mgr. art. Ľudmila Amalka Valenčíková, ktorá porozprávala deťom o svojej  výtvarnej tvorbe a jej umeleckých dielach zastúpených v zbierkach galérie. Deti si na záver zatancovali základné tanečné kreácie z gotických tancov. Tejto tvorivej dielne sa zúčastnili deti zo 6.oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkou Ingou.

Fotogaléria

  

ŠKD - Maľovanie v prírode - 28.9.2017

Bola by veľká škoda nevyužiť posledné lúče babieho leta na aktivity v prírode tentokrát spojené s umením. Deti si  mohli vyskúšať netradičnú formu maľovania na fóliu. Bola to skupinová práca jednotlivých oddelení na spoločnú tému - jeseň. Vytvorené dielka tak boli istý čas ozvláštnením, ozdobou a malou galériou priamo na školskom dvore.

Fotogaléria

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria